Category Archives: eadar-theangachadh

Dùthchannan na sitige

Tha na pàipearan-naidheachd a’ bruidhinn air ciamar a chaidh na faclan “shithole countries” aig an Trumpach (no Dòmhnall Iain, mas fheàrr leat) eadar-theangachadh air feadh an t-saoghail. Saoilidh mi gum biodh e math nan sgrìobhadh daoine na tionndaidhean Gàidhlig aca sna “beachdan” fon phìos seo gus sreath a thòiseachadh. Dè a’ Ghàidhlig a chuireadh tusa… Continue reading

Posted in an saoghal, an Trumpach, Cànain, Cànan & Cultar, Dòmhnall Iain, dùthchannan na sitige, eadar-theangachadh, Naidheachdan & Poileataigs, shithole countries, trump | Comments Off on Dùthchannan na sitige

Calling all translators #gaidhlig

Are you a translator or translation company? Would you be interested in doing Gaelic translation for the Scottish Parliament? The Scottish Parliamentary Corporate Body will be shortly publishing an advert for our Gaelic translation contract. If you mig… Continue reading

Posted in cànan, eadar-theangachadh, Gàidhlig, translation | Comments Off on Calling all translators #gaidhlig

A bheil thu ri eadar-theangachadh? #gaidhlig #eadar-theangachadh

A bheil thu ri eadar-theangachadh no a bheil companaidh eadar-theangachaidh agad? A bheil  thu ag iarraidh eadar-theangachadh airson Pàrlamaid na h-Alba? Bidh Buidheann Chorporra Pàrlamaid na h-Alba a’ foillseachadh sanas airson cùmhnant eada… Continue reading

Posted in cànan, eadar-theangachadh, Gàidhlig, translation | Comments Off on A bheil thu ri eadar-theangachadh? #gaidhlig #eadar-theangachadh

Eadar-theangachadh gu leòr!

Bidh Pàrlamaid na h-Alba a’ dèanamh tòrr obair eadar-theangachaidh airson bhileagan, stuthan foghlam, ar làrach-lìn agus eile. Tha e cudromach gum bi an stuth Gàidhlig a dh’fhoillsicheas sinn cunbhalach agus furasta a thuigsinn. Tha e cudroma… Continue reading

Posted in eadar-theangachadh, Gàidhlig, pàrlamaid na h-alba, Planadh Corpais | Comments Off on Eadar-theangachadh gu leòr!

Meòrachadh Beag air Bàs (Miroslav Holub)

’S iomadh duine a nì
mar nach do rugadh fhathast iad. Rè an ama sin, ge-tà,
dh’fhaighnicheadh do William Burroughs le oileanach
ma bha e gabhail ri beatha an dèidh bàis,
’s fhreagair e:
– An cinnteach leat nach do bhàsaich thu fhathas… Continue reading

Posted in eadar-theangachadh, Steafan MacRisnidh | Comments Off on Meòrachadh Beag air Bàs (Miroslav Holub)