Category Archives: obair

Cothrom obrach ann an Aithisg Oifigeil Pàrlamaid na h-Alba – tha #Gàidhlig na buannachd #gaelic

Tha Pàrlamaid na h-Alba a’ sireadh luchd-aithris ùr airson na h-Aithisg Oifigeil. ‘S e a th’ anns an Aithisg Oifigeil ach an clàr sgrìobhte oifigeil de ghnothaichean na Pàrlamaid a bhios a’ clàradh na chaidh a ràdh ann an seòmar is comataidhean na Pàrlamaid cha mhòr facal air an fhacal (’substantially verbatum’).  Bhiodh Gàidhlig na … Leugh an corr de Cothrom obrach ann an Aithisg Oifigeil Pàrlamaid na h-Alba – tha #Gàidhlig na buannachd #gaelic Continue reading

Posted in aithisg oifigeil, Cothrom obrach, Gàidhlig, Gnòthaichean pàrlamaideach, Handsard reporters, Job, Job opportunity, obair, official report, pàrlamaid na h-alba | Comments Off on Cothrom obrach ann an Aithisg Oifigeil Pàrlamaid na h-Alba – tha #Gàidhlig na buannachd #gaelic

Experiencing Scottish Gaelic at the Olympics

Making sure that Scottish Gaelic played a part in the Greatest Show on Earth is one my best achievements to date in the promotion of the language. I did not have to think twice about it, I just did it.I started by creating posters in Scottish Gaelic we… Continue reading

Posted in Gàidhlig, obair, Olympic Games | Comments Off on Experiencing Scottish Gaelic at the Olympics

Ag obair sa Bheurla

Thoisich mi obair pairt-uine an-de aig Pairc Teicneolais Hamaltan. Cha b’ urrainn dhomh obair lorg ann an Glaschu agus mar sin tha mi air ais ann an Siorrachd Lannraigh a Deas. Tha mi a’ deanamh treanadh airson ceithar seachdainan sa ionad conaltradh a… Continue reading

Posted in John Lewis, obair | Comments Off on Ag obair sa Bheurla

Bheil mi a’ bruadar?

Coma leam a’ phrìs. Tha mi nam ghille fortanach, nam ghille toilichte.Fastaidhean, ticeadan, màl, biadh ? òl, toitein, … tha e coltach nach coisinn mi air feadh nan seachd seachdainean a bhios mi ag obair ann an Guireag barrachd air na chuir (‘s… Continue reading

Posted in am Bòid, obair | Comments Off on Bheil mi a’ bruadar?

A’ feitheamh gu socair

Tha Tom Petty a’ seinn gur waiting is the hardest part; thàinig orm aontachadh le sin gu tric. Ge-tà, bha e riamh co-cheangailte le mì-chinnt mhì-thlachdmhor de sheòrsa air choireigin. An tachair rud àraidh no nach tachair?Tha diofar ann aig an ?… Continue reading

Posted in am Bòid, obair | Comments Off on A’ feitheamh gu socair

Mean air mhean

As dèidh dhut crìoch a chur air leigheas an tinneas-dighe san rehab anns a bha mise o chionn grunnan bhliadhnaichean, tha dùil gun till thu airson co-dhiù aon sheachdain gach bliadhna. Thathar a’ smaoineachadh gun ath-neartaich sin a’ mhisneachd ag… Continue reading

Posted in àm gnàthach, obair | Comments Off on Mean air mhean

A’ fàgail na fùirneise

Mar a thuirt mi, tha mi airson an fhùirneis-iarainn fhàgail às dèidh dà mhìos. Cha bu toil leam an t-àite riamh. Bha e a’ ciallachadh pàighead, agus bidh airgead math a dhìth orm an-ath-bhliadhna, ach mu dheireadh thall bha na h-adhbharan airs… Continue reading

Posted in obair | Comments Off on A’ fàgail na fùirneise

A sia ri dhol

Sia làithean obrach gus toir mi sanas dhan fhastaiche agam. Tha mi air meòrachadh mu dheidhinn cha mhòr bhon dearbh thoiseach agus cho-dhùin mi mu dheireadh thall gu bheil na taobhan dona dhen obair nas motha na na taobhan matha.Sia seachdainean nu… Continue reading

Posted in lìon, obair | Comments Off on A sia ri dhol

Ath-dhealbhadh

Tha mi air a bhith ag obair gu cruaidh air na làraichean-lìn agam ath-dhealbhadh agus tha mi gu bhith deiseil a dh’aithghearr. Tha mi air an aon coltas a chur air an làrach Gàidhlig, an làrach Beurla, mo bhlòg agus Naidheachdan Pinc gus am bi iad… Continue reading

Posted in an t-Eadar-lìon, Beurla, blòg, Gàidhlig, làraichean-lìn, làrach-lìn, naidheachda, naidheachdan pinc, obair, Pearsnanta/Teaghlach, Wordpress | Comments Off on Ath-dhealbhadh

Ath-dhealbhadh

Tha mi air a bhith ag obair gu cruaidh air na làraichean-lìn agam ath-dhealbhadh agus tha mi gu bhith deiseil a dh’aithghearr. Tha mi air an aon coltas a chur air an làrach Gàidhlig, an làrach Beurla, mo bhlòg agus Naidheachdan Pinc gus am bi iad… Continue reading

Posted in an t-Eadar-lìon, Beurla, blòg, Gàidhlig, làraichean-lìn, làrach-lìn, naidheachda, naidheachdan pinc, obair, Pearsnanta/Teaghlach, Wordpress | Comments Off on Ath-dhealbhadh