Category Archives: Iain Macleoid

Iain Macleòid – caraid dhuinn agus dhan Ghàidhlig #gaidhlig #gaelic

Bha na h-Oifigearan Gàidhlig ann am Pàrlamaid na h-Alba uamhasach fhèin duilich cluinntinn an t-seachdain sa chaidh gun do chaochail Iain Macleòid. ‘S e deagh charaid dhan t-seirbheis Ghàidhlig agus dhan Phàrlamaid a bh’ ann an Iain. Tha sgeulachd Iain – agus mar a chuidich athchuinge a chur e a-steach gus achd Gàidhlig fhaighinn – … Leugh an corr de Iain Macleòid – caraid dhuinn agus dhan Ghàidhlig #gaidhlig #gaelic Continue reading

Posted in An Comunn Gaidhealach, Bòrd na Gàidhlig, Gabhail pàirt, Gàidhlig, Iain Macleoid, John Macleod, tribute | Comments Off on Iain Macleòid – caraid dhuinn agus dhan Ghàidhlig #gaidhlig #gaelic

Latha fosglaidh na Pàrlamaid – beachd bho Iain Macleòid

Anns an teachdaireachd seo, tha Iain Macleòid ag innse dhuinn mar a chaidh dha aig Fosgladh oifigeil na Pàrlamaid air Dihaoine 1 Iuchair. Moch-eirigh!  Feumar a bhith aig a’ Phàrlamaid gu math tràth.  Fhuair mi rabhadh anns an litir mura &#… Continue reading

Posted in a' bhan-righ, a' Bhanrigh, a' bhanrigh a', Fosgladh Seisean 4, Gàidhlig, Iain Macleoid, John Macleod, Mòd Nàiseanta Rìoghail, Moving Stories, pàrlamaid na h-alba, Sgeulachdan Siubhalach | Comments Off on Latha fosglaidh na Pàrlamaid – beachd bho Iain Macleòid