Category Archives: Blog Pàrlamaid na h-Alba

Latha mòr airson cànanan na h-Alba #gàidhlig

Dh’aontaich Pàrlamaid na h-Alba a dh’aona ghuthach ri Bile Cànain Soidhnidh Bhreatainn an t-seachdain sa chaidh (17/8/2015). ‘S e amas a’ bhile seo a bhith a’ brosnachadh cleachdadh Cànan Soidhnidh Bhreatainn. Bithear a’ dèanamh seo tro ullachadh Plana Nàiseanta BLS … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in Blog Pàrlamaid na h-Alba, British Sign Language Bill, BSL, Canain Soidhnidh Bhreatainn, cànan, Comataidhean, Gabhail pàirt, Gàidhlig, Gnòthaichean pàrlamaideach, Oifigear Riaghlaigh, Seòmar | Comments Off on Latha mòr airson cànanan na h-Alba #gàidhlig

Latha mòr airson cànanan na h-Alba #gàidhlig

Dh’aontaich Pàrlamaid na h-Alba a dh’aona ghuthach ri Bile Cànain Soidhnidh Bhreatainn an t-seachdain sa chaidh (17/8/2015). ‘S e amas a’ bhile seo a bhith a’ brosnachadh cleachdadh Cànan Soidhnidh Bhreatainn. Bithear a’ dèanamh seo tro ullachadh Plana Nàiseanta BLS … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in Blog Pàrlamaid na h-Alba, British Sign Language Bill, BSL, Canain Soidhnidh Bhreatainn, cànan, Comataidhean, Gabhail pàirt, Gàidhlig, Gnòthaichean pàrlamaideach, Oifigear Riaghlaigh, Seòmar | Comments Off on Latha mòr airson cànanan na h-Alba #gàidhlig

Goireasan foghlam aig Pàrlamaid na h-Alba #gàidhlig

Tha Lisa Doig, a tha na h-oileanach air cùrsa teagaisg GIFT, còmhla ruinn sa Phàrlamaid air greis-gnìomhachais  an-dràsta. Anns a’ phost seo tha i a’ toirt sùil air na goireasan foghlaim Gàidhlig air an làraich-lìn againn. An-diugh, thug mi sùil … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in Blog Pàrlamaid na h-Alba, Foghlam, Gabhail pàirt | Comments Off on Goireasan foghlam aig Pàrlamaid na h-Alba #gàidhlig

Naidheachd air làrach-lìn na Pàrlamaid

Tha fiosan naidheachd na Pàrlamaid rim faighinn air làrach-lìn na Pàrlamaid air duilleag ùr nan naidheachdan againn.   Cùm sùil air an duilleig airson na naidheachd as ùire mu na tha dol sa Phàrlamaid. Bha sinn rud beag air deireadh &#823… Continue reading

Posted in Blog Pàrlamaid na h-Alba, Comataidhean, fiosan naidheachd, Gabhail pàirt, Gnòthaichean pàrlamaideach, meadhanan, media, naidheachd, Naidheachdan, news releases, Scottish Parliament Gaelic blog, Seòmar | Comments Off on Naidheachd air làrach-lìn na Pàrlamaid

Pàrlamaid na h-Alba a’ tighinn don Leargaidh Ghallda

Cuiridh an Leargaidh Ghallta fàilte air Comataidh an Ionmhais aig Pàrlamaid na h-Alba nuair a thèid coinneamh phoblach a chumail gus buidseat Riaghaltas na h-Alba a dheasbad le Iain Swinney BPA, Rùnaire a’ Chaibineit airson Ionmhas, Fastadh agus… Continue reading

Posted in Blog Pàrlamaid na h-Alba, buidseat, Comataidhean, Gnòthaichean pàrlamaideach, Largs, Pàrlamaid na h-Alba Gaelc blog, riaghaltas na h-alba | Comments Off on Pàrlamaid na h-Alba a’ tighinn don Leargaidh Ghallda

Làrach-lìn ùr Pàrlamaid na h-Alba

Tha làrach-lìn ùr Pàrlamaid na h-Alba a-nis beò. Bu mhath leinn do bheachdan a chluinntinn air cruth ùr na làraich. Tha sinn fhathast ag obair air na duilleagan Gàidhlig agus tha tòrr againn ri cur riutha fhathast is mar sin, cùm … Con… Continue reading

Posted in Blog Pàrlamaid na h-Alba, duileagan lìn, eadar-lìon, Gabhail pàirt, Gàidhlig, làrach-lìn Pàrlamaid na h-Alba, làrach-lìn, scottish parliament blog, Scottish Parliament Gaelic blog | Comments Off on Làrach-lìn ùr Pàrlamaid na h-Alba

Coimhead air gnothaichean na Pàrlamaid beò!

Air clàr-ghnothaich Seòmar na Pàrlamaid an-diugh (22/09/2011), tha: 09:15 Deasbad Riaghaltas na h-Alba Poileasaidh Coitcheann an Iasgaich 11:40: Àm nan Ceistean Coitcheann 12: 00: Ceistean don Phrìomh Mhinistear 2.15f Àm nan Ceistean Cuspaireil a… Continue reading

Posted in Blog na Pàrlamaid, Blog Pàrlamaid na h-Alba, Gnòthaichean pàrlamaideach, Scottish Parliament Gaelic blog, Seòmar | Comments Off on Coimhead air gnothaichean na Pàrlamaid beò!

Aifric ag ionnsachadh mu Phàrlamaid na h-Alba!

Ma bhios tu a’ coimhead air Aifric, prògram air BBC Alba do dheugairean, is dòcha gun do mhothaich thu a-raoir gun robh Aifric NicMhathain, prìomh charactar na sreath, ag ullachadh airson deuchainn sgoile agus gur e “eachdraidh Pàrlamaid na h-A… Continue reading

Posted in Aifric, BBC Alba, Blog Pàrlamaid na h-Alba, Cliona Ni Chiosain, Foillseachaidhean, gaeilge, Gàidhlig, MG Alba, Scottish Parliament Gaelic blog, TBh, TG4 | Comments Off on Aifric ag ionnsachadh mu Phàrlamaid na h-Alba!

An rud nach fhaic sùil, cha ghluais e crìdhe

A rèir rannsachaidh ùir aig Riaghaltas na h-Alba, tha 80% de mhuinntir na h-Alba mothachail air cleachdadh na Gàidhlig. Nuair a chaidh ceist a chur daoine anns an sampall rannsachaidh: “In which of these situations, if any, are you aware … C… Continue reading

Posted in Blog Pàrlamaid na h-Alba, cànan, Gàidhlig, pàrlamaid na h-alba, Scottish Parliament Gaelic blog, soidhnichean dà-chànanach | Comments Off on An rud nach fhaic sùil, cha ghluais e crìdhe