Category Archives: Scots language

Deasbad mu Burns is Scots am Pàrlamaid na h-Alba #gàidhlig

Tha sinn an dòchas gun robh deagh oidhche Burns aig a h-uile duine a raoir! Ma thig thu dhan Phàrlamaid, chì thu gu leòr rannan agus dealbhan den Bhàrd Nàiseanta air feadh an togalaich. Tha ainm Burns air fear de na seòmraichean comataidh, mar eisimpleir. Tha e gu math iomchaidh gu bheilear a’ beachdachadh air poileataigs … Continue reading Deasbad mu Burns is Scots am Pàrlamaid na h-Alba #gàidhlig Continue reading

Posted in BPA, burns night, cànan, Robert Burns, Scots language, scotsleid, Seòmar | Comments Off on Deasbad mu Burns is Scots am Pàrlamaid na h-Alba #gàidhlig

Fosgailte! Dàn sònraichte le Makar na h-Alba

Tha Liz Lochhead dìreach air dàn ùr a leughadh ann an seòmar na Pàrlamaid gus fosgladh 4mh Seisean na Pàrlamaid a chomharrachadh. Gheibhear an teacs air ar làrach-lìn. Liz Lochhead, Bàrd Nàiseanta na h-Alba     Filed under: Fosglad… Continue reading

Posted in Bàrd Nàiseanta na h-Alba; Filidh Nàiseanta na h-Alba; Pàrlamaid na h-Alba, Beurla-Ghallda, dàn, Fosgladh Seisean 4, Gaeilge na hAlban, Gaelic, poetry, Scots, Scots language, Scots Leid, Scots Makar; Bàrdachd, Scottish Gaelic, Scottish Parliament | Comments Off on Fosgailte! Dàn sònraichte le Makar na h-Alba