Category Archives: Gairm Fianais

Bile nan Eilean – dè do bheachd?

A bheil thu a’ fuireach air eilean? An e eileanach a th’ annad? No a bheil ùidh agad ann an cùisean eileanach? Bu toil le Comataidh Eaconomaidh Dùthchail is Co-cheangailteachd cluinntinn bhuat! Tha a’ chomataidh a’ dèanamh obair cho-chomhairleachaidh an-dràsta air Bile nan Eilean (Alba). Tha tòrr diofar amasan poileasaidh ann am Bile nan Eilean: … Leugh an corr de Bile nan Eilean – dè do bheachd? Continue reading

Posted in bloga, Comataidhean, Eilean, eileanan, Gairm Fianais, Gàidhlig, islands, Islands Bill, Scottish Parliament Gaelic blog | Comments Off on Bile nan Eilean – dè do bheachd?

Do Phàrlamaid – dè do bheachd? Coinneamh san Eilean Sgitheanach @ParlyReform @SabhalMorOstaig #gàidhlig

Ma tha thu a’ fuireach san Eilean Sgitheanach, na diochuimnich gu bheil coinneamh gu bhith aig a’ Choimisean air Ath-leasachadh Pàrlamaideach aig Sabhal Mòr Ostaig an-diugh. Na diochuimhnich cuideachd gu bheil an obair cho-chomhairleachaidh a’ dol air adhart gu 27 Màrt. Ma tha beachd sam bith agad air ma a tha a’ Phàrlamaid ag obair … Leugh an corr de Do Phàrlamaid – dè do bheachd? Coinneamh san Eilean Sgitheanach @ParlyReform @SabhalMorOstaig #gàidhlig Continue reading

Posted in Athleasachadh, Boyd Robertson, Gabhail pàirt, Gairm Fianais, Gàidhlig, ParlyReform | Comments Off on Do Phàrlamaid – dè do bheachd? Coinneamh san Eilean Sgitheanach @ParlyReform @SabhalMorOstaig #gàidhlig

Seiseanan foghlaim #Gàidhlig rim faighinn!

Tha na leabhraichean air fosgladh an-diugh airson seiseanan foghlaim air an ath theirm sgoile. Tha seiseanan Gàidhlig agus seiseanan dà-chànanach rim faighinn airson foghlam tro mheadhan na Gàidhlig agus airson luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig san sgoil. Ma tha an clas/sgoil agaibh airson’s gun tig cuideigin bhon phàrlamaid a-mach dhan sgoil agaibh airson seisean spòrsail is eadar-obrachail … Continue reading Seiseanan foghlaim #Gàidhlig rim faighinn! Continue reading

Posted in Foghlam, Gairm Fianais, Gàidhlig, Scottish Parliament, Scottish Parliament Outreach | Comments Off on Seiseanan foghlaim #Gàidhlig rim faighinn!

Seisesanan Gàidhlig sa Phàrlamaid airson Seachdain na #Gàidhlig @SnaGaidhlig

Tha Pàrlamaid na h-Alba gu bhith a’ gabhail pàirt ann an Seachdain na Gàidhlig (18-25 Dàmhair) ann an Dùn Èideann. ‘S e iomairt coimhearsnachd ùr a tha seo a tha a’ taisbeanadh na tha a’ dol ann an saoghal na … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in cànan, dùn èideann, Gaelic Week, Gairm Fianais, Gàidhlig, luchd-ionnsachaidh, Seachdain na Gàidhlig, tachartas, Tachartasan | Comments Off on Seisesanan Gàidhlig sa Phàrlamaid airson Seachdain na #Gàidhlig @SnaGaidhlig

Seisesanan Gàidhlig sa Phàrlamaid airson Seachdain na #Gàidhlig @SnaGaidhlig

Tha Pàrlamaid na h-Alba gu bhith a’ gabhail pàirt ann an Seachdain na Gàidhlig (18-25 Dàmhair) ann an Dùn Èideann. ‘S e iomairt coimhearsnachd ùr a tha seo a tha a’ taisbeanadh na tha a’ dol ann an saoghal na … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in cànan, dùn èideann, Gaelic Week, Gairm Fianais, Gàidhlig, luchd-ionnsachaidh, Seachdain na Gàidhlig, tachartas, Tachartasan | Comments Off on Seisesanan Gàidhlig sa Phàrlamaid airson Seachdain na #Gàidhlig @SnaGaidhlig

Beachdan gan sireadh air foghlam Gàidhlig #Gàidhlig

A bheil ùidh agad ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig? A bheil ùidh agad ann am foghlam Gàidhlig do luchd-ionnsachaidh san sgoil? Tha foghlam Gàidhlig air aon de na cuspairean ann am bile ùr an fhoghlaim: Bile Foghlam (Alba) … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in Bòrd na Gàidhlig, Foghlam, FTMG, Gabhail pàirt, Gaelic learner education, Gaelic medium education, Gairm Fianais, Gàidhlig, GLE, GME | Comments Off on Beachdan gan sireadh air foghlam Gàidhlig #Gàidhlig

Toilichte eadar-theangachadh! #gaidhlig #happytotranslate

An t-seachdain sa chaidh air Latha Eòrpach nan Cànanan, bha sinn gu math trang air twitter le tweets ioma-chànanach ann an còrr is 15 cànanan – an dà chuid mòr-chànanan agus mion-chànanan. Taing mhòr dhan a h-uile duine a chuir … … Continue reading

Posted in cànan, co-ionnanachd, co-ionnanachdan, diversity, equalities, Gairm Fianais, happy to translate | Comments Off on Toilichte eadar-theangachadh! #gaidhlig #happytotranslate

Dà latha air fhàgail gus Tapastraidh Mòr na h-Alba fhaicinn #gaidhlig #spvisit

Tha e air a bhith gu math gu math trang ann am Pàrlamaid na h-Alba bho chionn ghoirid agus Tapastraidh Mòr na h-Alba air a thaisbeanadh an seo ann an togalach na Pàrlamaid an Dùn Èideann. Tha na mìltean air … Continue reading → Continue reading

Posted in cànan, Gairm Fianais, tapastraidh mòr na h-Alba | Comments Off on Dà latha air fhàgail gus Tapastraidh Mòr na h-Alba fhaicinn #gaidhlig #spvisit

A’ deasachadh na Pàrlamaid airson Fèis Phoilitigs 2013 #FoP2013 #gaidhlig

Tha cùisean gu math trang an-diugh agus sinn ag ullachadh airson Fèis Phoilitigs 2013 a bhios a’ tòiseachadh a-nochd fhèin. Seo beagan dealbhan a thog sinn  timcheall air a’ Phàrlamaid madainn an-diugh. Ma tha thu a’ tighinn dhan fhèis, na… Continue reading

Posted in Festival of Politics, Gairm Fianais | Comments Off on A’ deasachadh na Pàrlamaid airson Fèis Phoilitigs 2013 #FoP2013 #gaidhlig

Co-labhairt Nàiseanta nan Seanaidhean Stàite ann am Pàrlamaid na h-Alba @NCSLorg #gaidhlig

Chuir Pàrlamaid na h-Alba fàilte air riochdairean bho na Stàitean Aonaichte an-diugh, a thàinig còmhla ann an Taigh an Ròid airson Co-labhairt Nàiseanta nan Seanaidhean Stàite (NCSL). Seo a’ chiad turas a tha a’ bhuidheann air coinneachadh … Continue reading

Posted in BPA, Gairm Fianais, National Conference of State Legislatures, NCSL, New Hampshire, Scotland, Stàitean Aonaichte, Tachartasan is taisbeanaidhean, Terie Norelli. Labhraiche Taigh-riochdairean, USA | Comments Off on Co-labhairt Nàiseanta nan Seanaidhean Stàite ann am Pàrlamaid na h-Alba @NCSLorg #gaidhlig