Category Archives: Foillseachaidhean

Aithisg air roghainn nan cuspairean san àrd-sgoil #gàidhlig

Dh’fhoillsich Comataidh Foghlam is Sgilean Pàrlamaid na h-Alba an aithisg aca mu roghainn nan cuspairean san àrd-sgoil na bu thràithe an t-seachdain seo. Bha ùidh mhòr aig coimhearsnachd na Gàidhlig san rannsachadh seo agus fhuaireadh grunn fhreagairtean mun Ghàidhlig, am measg tòrr chuspaierean eile. Tha an aithisg air fad ri fhaighinn air làrach-lìn na Comataidh. … Leugh an corr de Aithisg air roghainn nan cuspairean san àrd-sgoil #gàidhlig Continue reading

Posted in Comataidhean, FLI, Foghlam, Foillseachaidhean, FTG, Gàidhlig | Comments Off on Aithisg air roghainn nan cuspairean san àrd-sgoil #gàidhlig

Dè rinn sinn an-uiridh? Aithisg bhliadhnail na Pàrlamaid #gàidhlig #gaelic

Dè rinn Pàrlamaid na h-Alba dhut anns a’ bhliadhna 2017-18? Cia mheud bile is achd a bh’ ann? Cia mheud ceist is gluasad? Cia mheud deasbad is dè na cuspairean? Dè bha na comataidhean againn ris? Dè an obair a rinn sinn anns a’ choimhearsnachd agus le sgoiltean? Faigh a-mach anns an Aithisg Bhliadhnail as … Leugh an corr de Dè rinn sinn an-uiridh? Aithisg bhliadhnail na Pàrlamaid #gàidhlig #gaelic Continue reading

Posted in aithisg bhliadhnail, Annual Report, Foillseachaidhean, Gàidhlig | Comments Off on Dè rinn sinn an-uiridh? Aithisg bhliadhnail na Pàrlamaid #gàidhlig #gaelic

Calling all Gaelic learners – New #Gaelic election results map published #gàidhlig

Are you learning Gaelic or are you interested in the language? We’re planning to put some more posts on the blog for people who would like to learn some Gaelic or would like to learn more about the language. We … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in adult learners, Foillseachaidhean, Gaelic awareness, Gaelic for adults, Gaelic learners, Gàidhlig, luchd-ionnsachaidh | Comments Off on Calling all Gaelic learners – New #Gaelic election results map published #gàidhlig

Bileagan ùra rim faighinn saor is an-asgaidh #gàidhlig #gaelic

Tha sinn air a bhith trang ag ùrachadh nam foillseachaidhean againn airson an t-seisein ùr den Phàrlamaid. Tha bileag ùr againn: A’ Phàrlamaid Albannach agadsa agus tha sinn cuideachd air tionndadh ùr a dhèanamh den mhapa againn le toraidhean taghaidh … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in Foghlam, Foillseachaidhean, fosgladh seisean 5, Gaelic, pàrlamaid na h-alba, Scottish Parliament Gaelic blog | Comments Off on Bileagan ùra rim faighinn saor is an-asgaidh #gàidhlig #gaelic

Bileagan ùra #gàidhlig

Tha sinn air dà bhileig ùr fhoillseachadh bho chionn goirid: Gabh Pàirt is Faigh a-mach. Tha Gabh Pàirt ag innse dhut mar as urrainn dhut pàirt a ghabhail ann an obair na Pàrlamaid agus tha tha Faigh a-mach ag innse … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in bileagan, fiosrachadh, Foillseachaidhean, Gabhail pàirt, Gaelic, leaflets | Comments Off on Bileagan ùra #gàidhlig

Bileag ùr – a’ tadhal air Pàrlamaid na h-Alba #gàidhlig

Tha sinn air billeag ùr fhiollseachadh: A’ tadhal air Pàrlamaid na h-Alba mu bhith a’ planadh is a cur air dòigh turas gu Pàrlamaid na h-Alba le fiosrachadh mu na goireasan a th’ againn. Tha i sgrìobhte ann an cainnt shìmplidh… Continue reading

Posted in Foillseachaidhean, Gabhail pàirt | Comments Off on Bileag ùr – a’ tadhal air Pàrlamaid na h-Alba #gàidhlig

Dè rinn sinn air a’ bhliadhna sa chaidh? #gàidhlig

A bheil thu ag iarraidh barrachd fiosrachaidh air na thachair ann am Pàrlamaid na h-Alba san 12 mìos mu dheireadh? Tha Aithisg Bhliadhnail 2014 ri fhaighinn a-nis le fiosrachadh mu ghnothaichean pàrlamaideach, agus mu mar a ghabh daoine pàirt san &… Continue reading

Posted in Annual Report, Comataidhean, Foillseachaidhean, Gnòthaichean pàrlamaideach, Scottish Parliament, SPCB | Comments Off on Dè rinn sinn air a’ bhliadhna sa chaidh? #gàidhlig

Pod-chraolaidhean Gàidhlig do na sgoiltean #gàidhlig #bàrdachd

Mar phàirt den obair foghlaim againn, tha Pàrlamaid na h-Alba air sreath de shia podcasts a chlàradh do sgoiltean. Tha iad a’ coimhead air eachdraidh na Pàrlamaid, mar a nithear laghan agus mar as urrainn dhut dhol an sàs. Tha … Continue r… Continue reading

Posted in Foghlam, Foillseachaidhean, Gàidhlig, George Campbell Hay, International poetry day | Comments Off on Pod-chraolaidhean Gàidhlig do na sgoiltean #gàidhlig #bàrdachd

Thu fhèin is do Phàrlamaid fhèin! Bileag ùr #gàidhlig

Tha sinn air bileag ùr fhoillseachadh a tha a’ toirt seachad geàrr-chunntas air obair nam BPA, cumhachdan Pàrlamaid na h-Alba agus dòighean gus fios a chur thugainn agus eadar-obrachadh leinn air na meadhanan  sòisealta. Gheibhear a’ bhileag … Continue reading

Posted in Foillseachaidhean, Gàidhlig | Comments Off on Thu fhèin is do Phàrlamaid fhèin! Bileag ùr #gàidhlig

Bileag ùr mu Chomataidhean #gaidhlig #gaelic

Tha sinn air bileag ùr fhoillseachadh an-diugh airson daoine a tha gu bhith a’ toirt seachadh fianais gu comataidhean Pàrlamaideach. Tha e ag innse barrachd cuideachd mu obair is dòighean-obrach nan comataidhean. Faodar a leughadh air ar làra… Continue reading

Posted in Comataidhean, Foillseachaidhean, Gabhail pàirt, Gàidhlig | Comments Off on Bileag ùr mu Chomataidhean #gaidhlig #gaelic