Category Archives: Ainmean-àite na h-Alba

Seminear mu leasachadh na Gàidhlig is ainmean-àite #gàidhlig @ainmaite

A bheil thu an sàs ann an leasachadh na Gàidhlig? Tha sinn gu bhith a’ cumail seiminear a’ coimhead air cleachdadh ainmean-àite agus abairtean Gàidhlig bunaiteach san àite-obrach. Thèid an seiminear a chumail ann an Seòmar Comataidh 2, Pàrlamaid na … Continue reading Continue reading

Posted in Ainmean-àite na h-Alba, cànan, Gabhail pàirt, Gàidhlig | Comments Off on Seminear mu leasachadh na Gàidhlig is ainmean-àite #gàidhlig @ainmaite

A’ cur Gàidhlig air a’ mhapa (2) #gaidhlig #gaelic

Dh’aithris sinn air obair Ainmean-àite na h-Alba an-dè agus a rèir coltais, bha ùidh mhòr aig daoine ann oir thug cha mhòr 50 daoine sùil air an teachdaireachd againn agus fhuair sinn iomadh dealbh. Tha 129 dealbh a-nis suas air a’ &#82… Continue reading

Posted in Ainmean-àite na h-Alba, bilingual signage, Corpus Planning, dà-chànanas, Planadh Corpais, sanasan, soidhnichean | Comments Off on A’ cur Gàidhlig air a’ mhapa (2) #gaidhlig #gaelic

Ainmean-àite na h-Alba: a’ cur Gàidhlig air a’ mhapa #gaidhlig #gaelic

Tha seirbheis Ghàidhlig na Pàrlamaid air a riochdachadh air a’ bhuidhinn nàiseanta air ainmean-àite Ghàidhlig: Ainmean-àite na h-Alba. Bha Marc aig coinneamh den bhuidhinn ann an Inbhir Nis na bu thràithe air a’ mhìos seo. Am measg nan ruda… Continue reading

Posted in Ainmean-àite na h-Alba, dealbhan, flickr, Gabhail pàirt, Gaelic place-names of Scotland, Grianaig, Jake King, mapa, Place-names, Placenames, Planadh Corpais | Comments Off on Ainmean-àite na h-Alba: a’ cur Gàidhlig air a’ mhapa #gaidhlig #gaelic

Pàrtaig na Gàidhlig

Tha Ainmean-Àite na h-Alba (AÀA) air grunn ainmean sràide ann am Pàrtaig a chur air an stòr-dàta bho chionn goirid. Ma tha thu ag iarraidh am faicinn, cuir “Partick” anns an stòr-dàta aig AÀA agus chì thu an liosta air … Continue re… Continue reading

Posted in AÀA, ainmean-àite, Ainmean-àite na h-Alba, Blog na Pàrlamaid, Corpus Planning, Gaelic place-names, Gaelic place-names of Scotland, Gaelic placenames, Gàidhlig, pàrlamaid na h-alba, Planadh Corpais, Scottish Parliament Gaelic blog | Comments Off on Pàrtaig na Gàidhlig

Ainmean-Àite na h-Alba

  Tha Pàrlamaid na h-Alba na bhall den bhuidhinn nàiseanta Ainmean-Àite na h-Alba. Anns a’ phost seo, tha Manaidsear Pròiseact AÀA, Michelle Cotter ag innse dhuinn mu obair na buidhne. Tha sinn tric a’ cluinntinn daoine a’ cur na ceist … Continue reading

Posted in AÀA, Ainmean-àite na h-Alba, cànan, Gàidhlig, Michelle Cotter, Planadh Corpais, soidhnichean dà-chànanach, soidhnichean rathaid, soidhnichean rèile, triple A | Comments Off on Ainmean-Àite na h-Alba

Ainmean-àite ann am Pàrlamaid na h-Alba

Ma bhios tu a’ leanntainn poilitigs na h-Alba, is dòcha gum bi thu air mothachadh gu bheil sgìrean ùra aig Pàrlamaid na h-Alba. Rinn Coimisean Crìochan-taghaidh na h-Alba ath-sgrùdadh air crìochan nan sgìrean pàrlamaideach agus chaidh atharr… Continue reading

Posted in AÀA, ainmean-àite, Ainmean-àite na h-Alba, cànan, Fosgladh Seisean 4, Gàidhlig, Planadh Corpais | Comments Off on Ainmean-àite ann am Pàrlamaid na h-Alba