Category Archives: AÀA

Pàrtaig na Gàidhlig

Tha Ainmean-Àite na h-Alba (AÀA) air grunn ainmean sràide ann am Pàrtaig a chur air an stòr-dàta bho chionn goirid. Ma tha thu ag iarraidh am faicinn, cuir “Partick” anns an stòr-dàta aig AÀA agus chì thu an liosta air … Continue re… Continue reading

Posted in AÀA, ainmean-àite, Ainmean-àite na h-Alba, Blog na Pàrlamaid, Corpus Planning, Gaelic place-names, Gaelic place-names of Scotland, Gaelic placenames, Gàidhlig, pàrlamaid na h-alba, Planadh Corpais, Scottish Parliament Gaelic blog | Comments Off on Pàrtaig na Gàidhlig

Ainmean-Àite na h-Alba

  Tha Pàrlamaid na h-Alba na bhall den bhuidhinn nàiseanta Ainmean-Àite na h-Alba. Anns a’ phost seo, tha Manaidsear Pròiseact AÀA, Michelle Cotter ag innse dhuinn mu obair na buidhne. Tha sinn tric a’ cluinntinn daoine a’ cur na ceist … Continue reading

Posted in AÀA, Ainmean-àite na h-Alba, cànan, Gàidhlig, Michelle Cotter, Planadh Corpais, soidhnichean dà-chànanach, soidhnichean rathaid, soidhnichean rèile, triple A | Comments Off on Ainmean-Àite na h-Alba

Ainmean-àite ann am Pàrlamaid na h-Alba

Ma bhios tu a’ leanntainn poilitigs na h-Alba, is dòcha gum bi thu air mothachadh gu bheil sgìrean ùra aig Pàrlamaid na h-Alba. Rinn Coimisean Crìochan-taghaidh na h-Alba ath-sgrùdadh air crìochan nan sgìrean pàrlamaideach agus chaidh atharr… Continue reading

Posted in AÀA, ainmean-àite, Ainmean-àite na h-Alba, cànan, Fosgladh Seisean 4, Gàidhlig, Planadh Corpais | Comments Off on Ainmean-àite ann am Pàrlamaid na h-Alba