Category Archives: Prìomh Mhinistear

Pàrlamaid na h-Alba a’ taghadh nam Ministearan an-diugh #gàidhlig

‘S e seachdain gu math cudromach a th’ air a bhith ann ann am Pàrlamaid na h-Alba an t-seachdain seo. Chaidh Prìomh Mhinistear na h-Alba a thaghadh Dimàirt. Faodar coimhead air a’ bhideo aig: Agus tha an Aithisg Oifigeil airson … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in BPA, fosgladh seisean 5, Gàidhlig, Ministearan, Ministers, nicola sturgeon, pàrlamaid na h-alba, Prìomh Mhinistear, riaghaltas na h-alba, Scottish Parliament Gaelic blog, Seòmar, SPCB | Comments Off on Pàrlamaid na h-Alba a’ taghadh nam Ministearan an-diugh #gàidhlig

Taghadh a’ Phrìomh Mhinisteir an-diugh #gàidhlig

Dh’aithris sinn air taghadh an Oifigear Riaghlaidh Diardaoin sa chaidh. A bharrachd air Ken Mac an Tòisich a bhith air a thaghadh mar Oifigear Riaghlaidh, chaidh Linda Fabiani BPA agus Cairistiona Ghreumach a thaghadh mar leas-oifigearan Riaghlaidh. An-diugh (Dimàirt 17 … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in BPA, fosgladh seisean 5, Gnòthaichean pàrlamaideach, leas-Oifigear Riaghlaigh, Prìomh Mhinistear | Comments Off on Taghadh a’ Phrìomh Mhinisteir an-diugh #gàidhlig

Prìomh Mhinistear ùr gu bhith air a thaghadh an-diugh #gàidhlig

Tòisichidh taghadh a’ Phrìomh Mhinisear san t-Seòmar aig 14.40 an-diugh. Tha riaghailtean an taghaidh caran toinnte ach tha mìneachadh again (sa Ghàidhlig) san fhios naidheachd againn. Tha e coltach gun tèid Nicola Sturgeon BPA a thaghadh mar an còigeamh Prìomh … Continue reading Continue reading

Posted in BPA, Prìomh Mhinistear, Seòmar | Comments Off on Prìomh Mhinistear ùr gu bhith air a thaghadh an-diugh #gàidhlig

Gnothaichean ann an Seòmar na Pàrlamaid an-diugh #gaidhlig #sp4

Tòisichidh gnothaichean san t-seòmar Diardaoin aig 9.15m, a’ gabhail a-steach: Aithris Mhinistreil air Co-labhairt na Cruinne Rio +20 Aithris Mhinistreil air adhartas le Ath-leaschadh air ionnsachadh às dèidh aois 16 Ceistean dhan Phrìomh Mhini… Continue reading

Posted in Gnòthaichean pàrlamaideach, Prìomh Mhinistear | Comments Off on Gnothaichean ann an Seòmar na Pàrlamaid an-diugh #gaidhlig #sp4

Aithisg Bhliadhnail na Pàrlamaid ri faighinn #gaidhlig #sp4

Tha aithisg bhliadhnail Pàrlamaid na h-Alba airson na bliadhna 11 Cèitean 2011 gu 10 Cèitean 2012, a-nis ri fhaighinn mar PDF sa Ghàidhlig agus sa Bheurla. Aithisg Bhliadhnail Pàrlamaid na h-Alba 2012 (2.65MB pdf) Scottish Parliament Annual Report… Continue reading

Posted in BPA, Comataidhean, Foillseachaidhean, Fosgladh Seisean 4, Gabhail pàirt, Gàidhlig, Gnòthaichean pàrlamaideach, Oifigear Riaghlaigh, Prìomh Mhinistear, riaghaltas na h-alba, Seòmar, SPCB, Tachartasan is taisbeanaidhean | Comments Off on Aithisg Bhliadhnail na Pàrlamaid ri faighinn #gaidhlig #sp4

Co-labhairt “Gnìomhachas sa Phàrlamaid” an-diugh #gaidhlig #SP4 #bip12

Tha co-labhairt Gnìomhachas sa Phàrlamaid a’ gabhail àite an-diugh ann an Taigh an Ròid. Am measg an luchd-labhairt, tha Ailig Salmond BPA, Prìomh Mhìnistear na h-Alba agus Sir Tom Farmer. Seo beagan dealbhan bhon latha gu ruige seo.   Ala… Continue reading

Posted in Alex Salmond MSP, business in parliament, gnìomhachas, gnothachas, Oifigear Riaghlaigh, Prìomh Mhinistear, Seòmar, Tachartasan is taisbeanaidhean | Comments Off on Co-labhairt “Gnìomhachas sa Phàrlamaid” an-diugh #gaidhlig #SP4 #bip12

Gnothaichean sa n t-Seòmar Diardaoin #gaidhlig #sp4

Tha na rudan a leanas air a’ chlàr-ghnothaichean ann an Seòmar na Pàrlamaid an-diugh: 9.15 m Gnothaichean Pàrtaidh Làbarach na h-Alba: Ceartas Gnothaichean Pàrtaidh Làbarach na h-Alba: Slàinte 11.40 m Àm nan Ceistean Coitcheann 12.00 f Ceist… Continue reading

Posted in Gàidhlig, Gnòthaichean pàrlamaideach, Pàrtaidh Làbarach na h-Alba, Prìomh Mhinistear, Seòmar | Comments Off on Gnothaichean sa n t-Seòmar Diardaoin #gaidhlig #sp4

Gnothaichean san t-Seòmar an-diugh #gaidhlig #gaelic

Tòisichidh gnothaichean san t-Seòmar an-diugh at 9.15m, a’ gabhail a-steach: Deasbad aig Pàrtaidh Tòraidheach na h-Alba air Ionadalachd (Localism) Ceistean don Phrìomh Mhinistear Deasbad air Molaidhean air Riaghaltas na h-Alba air Coimisean nan … Continue reading

Posted in Gnòthaichean pàrlamaideach, Prìomh Mhinistear, Seòmar | Comments Off on Gnothaichean san t-Seòmar an-diugh #gaidhlig #gaelic

Gnothaichean san t-Seòmar Diardaoin #gaidhlig #gaelic

Tòisichidh Gnothaichean san t-Seòmar aig 9.15m. Am measg gnothaichean an latha, bidh: Deasbad aig Pàrtaidh Làbarach na h-Alba air bàtaichean-aiseig Deasbad aig Pàrtaidh Làbarach na h-Alba air clann Àm nan Ceistean Coitcheann Ceistean don Phrìo… Continue reading

Posted in am Pàrtaidh Làbarach, Gnòthaichean pàrlamaideach, Pàrtaidh Làbarach, Pàrtaidh Làbarach na h-Alba, Prìomh Mhinistear, riaghaltas na h-alba, Scottish Labour Party | Comments Off on Gnothaichean san t-Seòmar Diardaoin #gaidhlig #gaelic

Gnothaichean san t-Seòmar an t-seachdain seo #gaidhlig #gaelic

Diciadain 14 Màrt 2012 Tòisichidh gnothaichean Diciadain aig 1:30f le Àm Cnuasachaidh air a stiùireadh le Ms Esther Wanjohi aig Pròiseact HIV nam Ban ann an Ngong, Nairobi, Ceinia. Thèid deasbad ìre 1 a chumail air Bile Deoch-làidir (Prìs as &… Continue reading

Posted in Gnòthaichean pàrlamaideach, Libearalaich-dheamocratach na h-Alba, Prìomh Mhinistear, riaghaltas na h-alba | Comments Off on Gnothaichean san t-Seòmar an t-seachdain seo #gaidhlig #gaelic