Category Archives: leas-Oifigear Riaghlaigh

Taghadh a’ Phrìomh Mhinisteir an-diugh #gàidhlig

Dh’aithris sinn air taghadh an Oifigear Riaghlaidh Diardaoin sa chaidh. A bharrachd air Ken Mac an Tòisich a bhith air a thaghadh mar Oifigear Riaghlaidh, chaidh Linda Fabiani BPA agus Cairistiona Ghreumach a thaghadh mar leas-oifigearan Riaghlaidh. An-diugh (Dimàirt 17 … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in BPA, fosgladh seisean 5, Gnòthaichean pàrlamaideach, leas-Oifigear Riaghlaigh, Prìomh Mhinistear | Comments Off on Taghadh a’ Phrìomh Mhinisteir an-diugh #gàidhlig

Oifigear Riaghlaidh ùr

Chaidh taghadh eile a chumail airson Pàrlamaid na h-Alba an-dè! B’ e seo taghadh an Oifigeir Riaghlaidh (presiding officer) agus nan Leas-oifigearan Riaghlaidh. Anns a’ chiad seisean den Phàrlamaid (1999-2003) bha Dàibhidh Steel againn mar Oifi… Continue reading

Posted in Ailig MacFhearghais, Alex Fergusson, Elaine Nic a' Ghobhainn, Elaine Smith, Gnòthaichean pàrlamaideach, Iain Scott, John Scott, leas-Oifigear Riaghlaigh, Oifigear Riaghlaidh, Oifigear Riaghlaigh, pàrlamaid na h-alba, Tricia Marwick | Comments Off on Oifigear Riaghlaidh ùr