Category Archives: referendum

Cha toigh leam am plìon ud

Tomhas de bhàrdachd eile. Tha seo co-cheangailte ris na beachdan aig mòran de luchd-“cha bu chòir” air na meadhanan sòisealta nuair a thug iad mun aire droch-bhuil “Breat-a-mach”. Dhan sgrìobhadair seo, bha nàdar de “phlìonas” a’ tighinn tarsaing anns a’ bheòlagraich mhilis a bha a-nis a’ dol air ais ’s air adhart air Twitter eadar… Continue reading

Posted in bàrdachd, Breatamach, Brexit, Brfhàgail, Cha bu chòir, Naidheachdan & Poileataigs, referendum, reifreann, Sgrìobhadh Cruthachail | Comments Off on Cha toigh leam am plìon ud

#LathaBuChòirOir… #YesBecauseDay #GoForItScotland

“Tha mi ag ràdh ‘Bu Chòir’ oir tha mi a’ fuireach ann an dùthaich gun dleastanas gu lèir airson na muinntir. Tha mi ag iarraidh fèin-riaghladh na h-Alba. Chan eil ar Pàrlamaid na h-Alba sàbhailte fo chumhachd is smachd aig Westminster. Tha mi ag iarraidh Alba gun Trident is armachdan niùclasach far nach eil bancaichean-bìdh sam bith.” Continue reading

Posted in Alba, Bu Chòir, pàrlamaid na h-alba, poileataigs, referendum, reifreann, Riaghaltas Bhreatainn, Tagadh, Yes, YesScotland | Comments Off on #LathaBuChòirOir… #YesBecauseDay #GoForItScotland

An Fhèis Phoilitigs a’ tòiseachadh an-diugh #gàidhlig @FoP2014

Tha rudan gu math trang sa Phàrlamaid an-diugh agus Fèis Phoilitigs na bliadhna seo gu bhith a’ tòiseachadh an-diugh fhathast. Seo dealbh no dhà de bhàr-chafé na feise agus luchd-obrach a’ cur crìoch air an obair an-dràsta fhèin. ‘S e &#… Continue reading

Posted in An Fheis Poilitigs, Fèis Phoilitigs, Festival of Politics 2014, Gabhail pàirt, referendum | Comments Off on An Fhèis Phoilitigs a’ tòiseachadh an-diugh #gàidhlig @FoP2014

14-05-2014 Gaelic Referendum Debate – Deasbad Ghàidhlig mun Reifreann

Bidh deasbad mun reifreann a’ dol tro mheadhan na Gàidhlig @ 18.30 14mh An Cèitean 2014 aig: Godfrey Thomson Hall Thomson’s Land Holyrood Dùn Èideann EH8 8AQ Bu toil leinn tòrr diofar phàirten den choimhearsnachd fhaicinn ann, gu h-àraid pàrantan … Continue reading Continue reading

Posted in deasbad, debate, Gàidhlig, Naidheachdan - News, oileanaich, Oilthigh Dhùn Èideann, referendum, reifreann | Comments Off on 14-05-2014 Gaelic Referendum Debate – Deasbad Ghàidhlig mun Reifreann

Fianais Ghàidhlig ’s an referendum #gaidhlig #indyref

Chualas a’ Ghàidhlig aig coinneamh Comataidh nan Athchuingean Poblach an-dè agus dithis a’ toirt seachad fianais mu athchuinge co-cheangailte ris a’ chànan. Chaidh iarraidh air Iain MacLeòid agus am Proifeasair Rob Dunbar (Oilthigh Dhùn Èid… Continue reading

Posted in cànan, comataidh nan athchuingean poblach, Comataidhean, dà-chànanach, Gabhail pàirt, indyref, petitions committee, referendum, reifreann | Comments Off on Fianais Ghàidhlig ’s an referendum #gaidhlig #indyref

2014 agus mar sin air adhart #gaidhlig #gaelic

Chaidh deasbad a chumail an-dè air molaidhean airson Alba san àm ri teachd, a’ gabhail a-steach nam molaidhean airson reafran (referendum) air neo-eisimeileachd.   Mar phàirt de seo, ghabh Seonag NicLaomainn BPA a’ chiad òraid aice mar cheann… Continue reading

Posted in Ailig Salmond, aonadh, devo max, devolution, Fèin-riaghaladh, Gnòthaichean pàrlamaideach, Johan Lamont, neo-eisimileachd, Pàrtaidh Làbarach na h-Alba, Prìomh Mhinistear, reafran, referendum, riaghaltas na h-alba, Seòmar, union | Comments Off on 2014 agus mar sin air adhart #gaidhlig #gaelic

11 Sultain 1997 – latha eachdraidheil do dh’Alba

‘S e latha cudromach do dh’Alba a bh’ ann an 11 Sultain 1997 oir ‘s ann air an latha sin a chaidh reifreann (referendum) a chumail air a’ cheist am bu chòir Pàrlamaid na h-Alba a bhith ann. Tha e … Continue reading → Continue reading

Posted in 1997, referendum | Comments Off on 11 Sultain 1997 – latha eachdraidheil do dh’Alba

‘S buidhe do dh’ Alba

Tha buidhe ann am pailteas air feadh na dùthcha, ach a-mhàin, sa cheann a deas agus sa cheann a tuath. Anns a’ chuid as motha de mhapaichean na h-Alba, cha tèid ach iomall bheag de na h-eileanan a tuath, Sealtainn agus Arcaibh fhoillseachadh, mar si… Continue reading

Posted in Alba, neo-eisimeileachd, referendum, reifreann | Comments Off on ‘S buidhe do dh’ Alba