Category Archives: dà-chànanach

Iomairt airson soidhnichean #Gàidhlig air Subway Ghlaschu

Dè an rathad-iarainn a bhios an àireamh as motha de luchd na Gàidhlig is luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig a’ cleachdadh gach latha? Chan eil fhios agam le cinnt, ach chanainn gur e Subway Ghlaschu a th’ ann. Agus ’s e Subway … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in bilingual signage, dà-chànanach, Gàidhlig, glaschu, Glasgow subway, iomairtean, rathaidean-iarainn, soidhnichean, Subway Ghlaschu | Comments Off on Iomairt airson soidhnichean #Gàidhlig air Subway Ghlaschu

Fianais Ghàidhlig ’s an referendum #gaidhlig #indyref

Chualas a’ Ghàidhlig aig coinneamh Comataidh nan Athchuingean Poblach an-dè agus dithis a’ toirt seachad fianais mu athchuinge co-cheangailte ris a’ chànan. Chaidh iarraidh air Iain MacLeòid agus am Proifeasair Rob Dunbar (Oilthigh Dhùn Èid… Continue reading

Posted in cànan, comataidh nan athchuingean poblach, Comataidhean, dà-chànanach, Gabhail pàirt, indyref, petitions committee, referendum, reifreann | Comments Off on Fianais Ghàidhlig ’s an referendum #gaidhlig #indyref

Seiseanan Foghlaim rim faighinn sa Ghàidhlig #gaidhlig #gaelic #SP4

Chuir Seirbheis Ruigsinn na Pàrlamaid an latha seachad Dimàirt aig Sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis a’ toirt seachad seiseanan foghlaim eadar-ghnìomhach sa Ghàidhlig mun Phàrlamaid agus mar a bhios i ag obair tro mheadhan na Gàidhlig mar phàirt den… Continue reading

Posted in dà-chànanach, Foghlam, foghlam tro mheadhan na Gàidhlig, FTG, FTMG, Gabhail pàirt, Gàidhlig, GLPS; Gaelic Language in the Primary School | Comments Off on Seiseanan Foghlaim rim faighinn sa Ghàidhlig #gaidhlig #gaelic #SP4

Turas gu Pàrlamaid na h-Alba #gaidhlig #gaelic #foghlam

Tha goireas air-loidhne ùr do sgoiltean mu bhith a’ tadhal air a’ Phàrlamaid ri fhaighinn air ar làrach-lìn. ’S e seo “Turas gu Pàrlamaid na h-Alba”. Seallaidh seo do sgoilearan dè seòrsa rud a chithear ann an togalach na Pàrlamaid &#… Continue reading

Posted in dà-chànanach, Foghlam, foghlam tro mheadhan na Gàidhlig, FTMG, sgoiltean, Tadhal | Comments Off on Turas gu Pàrlamaid na h-Alba #gaidhlig #gaelic #foghlam

Dà-chànanas gu leòr an Casnewydd

Tha mo charaid Marc Mac an Fhilidh air a bhith sa Chuimrigh airson na Nollaig. Thog e beagan dealbhan de shoidhichean dà-chànanach fhad’s a bha e ann an Stèisean Casnewydd.             Continue reading

Posted in Casnewydd, Cymraeg, Cymru, dà-chànanach, dà-chànanas, Gàidhlig, Gwent, Monmouthshire, Newport, soidhnichdean, Wales, Welsh | Comments Off on Dà-chànanas gu leòr an Casnewydd

A’ Phàrlamaid a’ siubhal gu Dùn Dè

Tha an taisbeanadh ‘Sgeulachdan Siubhalach’, a dh’innseas na sgeulachdan brosnachail aig deichnear Albannach a rinn ceangal ri Pàrlamaid na h-Alba, air fosgladh ann an Dùn Dè an-diugh. Tha an taisbeanadh, anns a bheil dealbhan, stuth-èisteach… Continue reading

Posted in dà-chànanach, dà-chànanas, Dùn Dèagh, Dùn Dè, Dundee, Dundee Central Library, Gabhail pàirt, Gàidhlig, Oifigear Riaghlaigh, Tachartasan is taisbeanaidhean, Tricia Marwick BPA | Comments Off on A’ Phàrlamaid a’ siubhal gu Dùn Dè

A’ tighinn gu Stèisean faisg ort …. a’ Ghàidhlig

Bidh barrachd Gàidhlig ri faicinn air na rathaidean-iarainn ann an ùine nach bi fada agus ìomhaigh chorporra ùr ScotRail gu bhith a’ dol air soidhnichean ann am barrachd stèiseanan a dh’aithghearr. Anns na beagan mhìosan a tha romhainn, thèid soidhnichean … Breis Continue reading

Posted in Class 320, dà-chànanach, rèile rathad-iarainn alba gàidhlig trèanaichean tràilidhean tramaichean, soidhnichean | Comments Off on A’ tighinn gu Stèisean faisg ort …. a’ Ghàidhlig

Gàidhlig air na rathaidean-iarainn

Tha Gàidhlig a-nis ri faicinn air feadh na h-Alba agus soidhnichean dà-chànanach a’ dol suas ann an stèiseanan ScotRail air feadh na dùthcha agus suaicheantas dà-chànanach air na trèanaichean. Is iad na gaisgich gaisgeil aig Ainmean-àite na h-Alba a tha … Breis Continue reading

Posted in dà-chànanach, Gàidhlig, rathad-iarainn, rèile, soidhne, soidhnichean | Comments Off on Gàidhlig air na rathaidean-iarainn