Category Archives: glaschu

Latha Naomh Dhaibhaidh sona dhuibh! #DyddGwylDewiHapus #Gàidhlig

Dydd Gwyl Dewi Hapus! Latha Naomh Dhaibhaidh 2012 Seo an toradh de iomairt a rinn mi ann an 2012 a chur Gàidhlig air adhart air feadh an RA: Bha Roinn na Còmhdhalachd an aghaidh sin – bha e ‘ro chosgail’: Coimisean Mhic a’ Ghobhainn (2014) An-uraidh, bha coinneamh eile le Tom mu dheidhinn Coimisean Mhic a’ Ghobhainn. Chaidh pìos ann […] Continue reading

Posted in Ball-Pàrlamaid, Cairt Eòrpach nam Mion-Chànan, Gàidhlig, glaschu, Latha Naomh Dhaibhaidh, pàrlamaid, poileasaidh Gàidhlig, poileataigs, Tom Harris | Comments Off on Latha Naomh Dhaibhaidh sona dhuibh! #DyddGwylDewiHapus #Gàidhlig

Coffee and Craic | Àite blàth sa gheamhradh fhuar

Bho dh’fhosgail dorsan ‘Coffee and Craic’ an Glaschu san Dàmhair, tha deagh fhèill air a bhith air a’ bhùth am-measg an dà chuid luchd-na-Gàidhlig agus luchd-a’-chofaidh bho Bhaile Fhionnaidh gu Baile Eilidh. Tha fhios a’m; chunnaic mi sibh a’ clàradh a-steach innte air Facebook. Tha 25 lèirmheasan aca; tha sin nas mò na th’ againne! ‘S cinnteach… Continue reading

Posted in biadh, Cànain, Cànan & Cultar, cofaidh 's craic, coffe and craic, Gaelic, Gàidhlig, glaschu | Comments Off on Coffee and Craic | Àite blàth sa gheamhradh fhuar

Freagairt do Comisean Mhic a’ Ghobhainn

Sgrìobh mi greis air ais mun Chomisean Mhic a’ Ghobhainn agus chuir mi freagairt a-steach don a’ Chomisean. Nochdadh alt le Alasdair Caimbeul anns an Albannais Disathairne, 29.11.14, air molaidhean a chaidh a-steach bho bhuidnean mar Bòrd na Gàidhlig, OFCOM agus Yes Alba. Bha mi air ainmeachadh san darna roinn mu dheireadh. Sgrìobh Alasdair: “Bha cuid a dhaoine […] Continue reading

Posted in Alba, Cairt Eòrpach nam Mion-Chànan, Comisean Mhic a' Ghobhainn, EDM 2822, Gaelic, Gaelic policy, Gàidhlig, glaschu, neo-eiseimleachd na h-Alba, pàrlamaid na h-alba, poileasaidh Gàidhlig, poileataigs, Riaghaltas Bhreatainn, riaghaltas na h-alba, Smith Commission, Tom Harris, Tom Harris BP | Comments Off on Freagairt do Comisean Mhic a’ Ghobhainn

Blàr a’ Chumhaing (Pàirt 4/7) – le mìneachadh Gaeilge air cuid de na faclan

Bha deagh fhios sa Bhràighe dè thachradh do na fir a bha sa phrìosan am Port Rìgh agus ‘s e a’ bhruidhinn a bha ann a-nise gum bu chòir dèanamh air Port Rìgh agus ionnsaigh a thoirt air a’ phrìosan agus an càirdean a shaoradh. Rinneadh deiseil gu sin a dhèanamh agus bha gealltanas air cuideachadh o bhailtean eile cuideachd. Continue reading

Posted in Am Bràigh, An t-Eilean Sgitheanach, blàr a' chumhaing, Eachdraidh, glaschu, Inbhir Nis, MacCalmain, mailisi, Port Rìgh, prìosanaich | Comments Off on Blàr a’ Chumhaing (Pàirt 4/7) – le mìneachadh Gaeilge air cuid de na faclan

“Thalla gu Taigh na Gàidhlig!” – Gàidhlig aig Oilthigh Ghlaschu

Tha Shannon Cowie na h-oileanach an-sàs anns an Sgeama Ghàidhlig aig Oilthigh Ghlaschu, Taigh na Gàidhlig. Bha Dàna an lathair aig Fèis Litreachais an Oilthigh an t-seachdain seo agus thug an tè òg Inbhir Niseach luaidh air cò ris a tha beatha do Ghàidheil coltach aig an Oilthigh latha an-diugh. “Article” thuirt iad. Cò fon… Continue reading

Posted in Cànain, Cànan & Cultar, cultar, Fiona Dunn, glaschu, litreachas, oileanaich, Oilthigh Ghlaschu, Scattermasters, Shannon Cowie, Taigh na Gaidhlig | Comments Off on “Thalla gu Taigh na Gàidhlig!” – Gàidhlig aig Oilthigh Ghlaschu

Fèis Spòrs Ghlaschu

Tha fàilte chrìdheil ro sgoilearan à Baile Dhùn Èideann, agus sgoilearan air feadh meadhan na dùthcha do Fhèis Spòrs Ghlaschu. Airson tuilleadh fios, cuir brath gu Josie aig Spòrs Ghlaschu. Edinburgh Gaelic students are especially welcome to this event, as well … Continue reading Continue reading

Posted in fèis, glaschu, òigridh, One-off event, Spòrs, Tachartas - Event | Comments Off on Fèis Spòrs Ghlaschu

Na cuibhlichean a’ tionndadh

An ath mhìos, thèid sgeama rothaireachd a chur air bhog ann an Glaschu. Coltach ris na Baidhseagalan Boris a th’ aca ann an Lunnainn, bidh 400 rothair ri fhaighinn air mhàl tron sgeama, aig 31 àiteachan sa bhaile, ‘s a’ mhòr-chuid dhiubh ann am meadhan a’ bhaile agus san Taobh an Iar. Rè ùine Geamaichean… Continue reading

Posted in featured, glaschu, Naidheachdan & Poileataigs, Rothaireachd, slàinte, Spòrs | Comments Off on Na cuibhlichean a’ tionndadh

Ainmeil mu dheireadh thall! #gàidhlig @GlasgowSubway

Fhuair mi post-d bho chionn beagan mhìosan bho fhear Keith Anderson an Dùn Èideann a bha a’ sgrìobhadh leabhar mu Shubway Ghlaschu. Chunnaic e dealbh no dha a thog mi den t-subway air Flickr agus dh’fhaighinich mi am biodh e … Continue reading Continue reading

Posted in Gàidhlig, Ghlaschu, glaschu, Glasgow Underground, Keith Anderson, rathaidean-iarainn, Subway Ghlaschu, The Glasgow District Subway | Comments Off on Ainmeil mu dheireadh thall! #gàidhlig @GlasgowSubway

Athchuinge an aghaidh lagh na glaise-guib #gagginglaw

Chuir mi lethbhreac de athchuinge  an aghaidh lagh na glaise-guib [1] a-steach do Tom Harris, am Ball Phàrlamaid agam, ann an Tallaichean a’ Bhaile Pollokshaws sa mhadainn às leth bhuidheann-strì –  38 Degrees. Tha 200,000 làmh-sgrìobhaidhean air an athchuinge bho dhuine air feadh Breatainn. Bha tachartas ionnan eile a’tachairt ann an Inbhir Nis, far an deach sgioba […] Continue reading

Posted in Ball-Pàrlamaid, BP, glaschu, Lagh na glaise-guib, poileataigs | Comments Off on Athchuinge an aghaidh lagh na glaise-guib #gagginglaw

Là Dubh Ghlaschu ‘s na h-Alba – Tubaist-heileacoptair ann an Glaschu aig an Taigh-Osda #Clutha

Prìomh Mhinisteir: “‘S e latha dubh a th’ ann airson Glaschu agus Alba.”

Bha tubaist-heileacoptair ann an Glaschu aig an Taigh-Osda ‘Clutha’ a-raoir.
Chan fhaca mi a leithid. Tha mo ghuth is mo ghuidhe leis a h-… Continue reading

Posted in clutha, glaschu, Glasgow, Latha Naomh Anndra, tubaist | Comments Off on Là Dubh Ghlaschu ‘s na h-Alba – Tubaist-heileacoptair ann an Glaschu aig an Taigh-Osda #Clutha