Author Archives: Oifigear Gàidhlig

Turas gu Seanadh na Cuimrigh #gàidhlig #gaelic @CynulliadCymru @AssemblyWales

O chionn goirid dh’fhalbh bhur oifigear foghlaim dàna thall thairis – fad an rathaid don Chuimrigh. Bha mi air turas don t-Seanadh Chuimreach (Senedd) gus rudeigin ionnsachadh mu na dòighean obrach aca. Tha an Senedd sìos aig a’ chaladh ann an Cardiff le sealladh a-mach air an fhairge. Leis cho dìcheallach ’s a tha luchd-obrach … Leugh an corr de Turas gu Seanadh na Cuimrigh #gàidhlig #gaelic @CynulliadCymru @AssemblyWales Continue reading

Posted in a' Chuimrigh, National Assembly for Wales, Seanadh Nàiseanta na Cuimrigh | Comments Off on Turas gu Seanadh na Cuimrigh #gàidhlig #gaelic @CynulliadCymru @AssemblyWales

Tachartas air Plana BSL na Pàrlamaid #gàidhlig #gaelic

Tha a’ Phàrlamaid gu bhith a’ cumail tachartas co-chomhairleachaidh mu Phlana BSL (Cànan Soidhnidh Bhreatainn) na Pàrlamaid air 18/19 Cèitean.   Seo bhidio ann am BSL mun tachartas: https://youtu.be/zbCHjUkbDk0 Gheibhear barrachd fiosrachaidh air làrach-lìn na Pàrlamaid. Tha ìre de dh’inbhe oifigeil aig BSL fo Achd Cànan Soidhnidh Bhreatainn (Alba) 2015. Coltach ri suidheachadh na Gàidhlig, tha … Leugh an corr de Tachartas air Plana BSL na Pàrlamaid #gàidhlig #gaelic Continue reading

Posted in British Sign Language, BSL, BSL Act, Cànan Soighnidh Bhreatainn, cànan, Gabhail pàirt, Gàidhlig | Comments Off on Tachartas air Plana BSL na Pàrlamaid #gàidhlig #gaelic

Gaelic, Social Security and Human Rights

Air a phostadh Scottish Parliament Official Report:
On Tuesday in the chamber, the Parliament debated the national plan for Gaelic. Several speeches, including that of the Minister for International Development and Europe, Alasdair Allan, were made in Gaelic and members used headphones to listen to a simultaneous interpretation. That was not necessary for the speech… Continue reading

Comments Off on Gaelic, Social Security and Human Rights

Parliamentary debate on the National Plan for #Gaelic #gàidhlig

  A debate was held in the Scottish Parliament yesterday about the National Gaelic Language Plan.   The debate was on the following motion: Amendments were put forward to the motion by Liz Smith MSP (Scottish Conservative and Unionist Party) and Iain Gray MSP (Scottish Labour). Some of the members spoke in Gaelic, including Kate … Leugh an corr de Parliamentary debate on the National Plan for #Gaelic #gàidhlig Continue reading

Posted in BPA, cànan, National plan for Gaelic | Comments Off on Parliamentary debate on the National Plan for #Gaelic #gàidhlig

Deasbad air Plana Nàiseanta na #Gàidhlig an-dè #gaelic

Chaidh deasbad a chumail ann am Pàrlamaid na h-Alba an-dè mu Phlana Nàiseanta na Gàidhlig.   Bhathar a’ deasbad a’ ghluasaid seo: Chaidh atharrachaidhean a chur air adhart le Liz Nic a’ Ghobhainn (Pàrtaidh Tòraidheach na h-Alba) agus le Iain Grey (Pàrtaidh Làbarach na h-Alba). Bhruidhinn cuid de na BPA anns a’ Ghàidhlig, a’ gabhail … Leugh an corr de Deasbad air Plana Nàiseanta na #Gàidhlig an-dè #gaelic Continue reading

Comments Off on Deasbad air Plana Nàiseanta na #Gàidhlig an-dè #gaelic

Gàidhlig gu leòr san t-Seòmar #gàidhlig #gaelic

Chaidh tòrr Gàidhlig a chleachdadh san t-Seòmar an-dè aig deasbad mu Chùmhnant UNESCO air Dìon Dualchas Cultarach Do-bheantainn (Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage). Bhathar a’ beachdadh air tòrr dhiofar sheòrsaichean dualchais do-bheantainn, a’ gabhail a-steach Gàidhlig, Beurla Ghallda, clò-mòr na Hearadh, òrain, sgeulachdan is tòrr mòr a bharrachd. Lìbhrig Ceit Fhoirbheis òraid … Leugh an corr de Gàidhlig gu leòr san t-Seòmar #gàidhlig #gaelic Continue reading

Posted in Gàidhlig, Gnòthaichean pàrlamaideach | Comments Off on Gàidhlig gu leòr san t-Seòmar #gàidhlig #gaelic

Cothrom obrach ann an Aithisg Oifigeil Pàrlamaid na h-Alba – tha #Gàidhlig na buannachd #gaelic

Tha Pàrlamaid na h-Alba a’ sireadh luchd-aithris ùr airson na h-Aithisg Oifigeil. ‘S e a th’ anns an Aithisg Oifigeil ach an clàr sgrìobhte oifigeil de ghnothaichean na Pàrlamaid a bhios a’ clàradh na chaidh a ràdh ann an seòmar is comataidhean na Pàrlamaid cha mhòr facal air an fhacal (’substantially verbatum’).  Bhiodh Gàidhlig na … Leugh an corr de Cothrom obrach ann an Aithisg Oifigeil Pàrlamaid na h-Alba – tha #Gàidhlig na buannachd #gaelic Continue reading

Posted in aithisg oifigeil, Cothrom obrach, Gàidhlig, Gnòthaichean pàrlamaideach, Handsard reporters, Job, Job opportunity, obair, official report, pàrlamaid na h-alba | Comments Off on Cothrom obrach ann an Aithisg Oifigeil Pàrlamaid na h-Alba – tha #Gàidhlig na buannachd #gaelic

Sealainnean-meala na Pàrlamaid air sgrìon! #gàidhlig #gaelic @mac_tbh @gaelicmedia

Bha criutha film againn aig a’ Phàrlamaid bho chionn dà sheachdain a bha a’ filmeadh seilleanan-meala na Pàrlamaid. Tha ceithir beachlannan againn an seo aig a’ Phàrlamaid agus gheibhear barrachd fiosrachaidh mun deidhinn sa phost-bloga seo. Bha Eilidh is Niall aig MacTV aig a’ Phàrlamaid a’ filmeadh airson a’ phrògraim anns an t-sreath Trusadh a … Leugh an corr de Sealainnean-meala na Pàrlamaid air sgrìon! #gàidhlig #gaelic @mac_tbh @gaelicmedia Continue reading

Posted in àrainneachd, BBC Alba, bees, MacTV, sealainnean, Trusadh | Comments Off on Sealainnean-meala na Pàrlamaid air sgrìon! #gàidhlig #gaelic @mac_tbh @gaelicmedia

Bileag ùr mu Chrèche Pàrlamaid na h-Alba #gàidhlig #gaelic

A bheil thu gu bhith a’ tighinn dhan Phàrlmaid airson turas, airson coimhead air gnothaichean Pàrlamaideach, airson coinneamh, airson coinneachadh ri BPA no airson adhbhar eile? A bheil clann òg agad?  Is dòcha gum bi ùidh agaibh ann an crèche Pàrlamaid na h-Alba. Tha an crèche: an-asgaidh agus faodar a chur gu feum airson suas … Leugh an corr de Bileag ùr mu Chrèche Pàrlamaid na h-Alba #gàidhlig #gaelic Continue reading

Posted in childcare, creche, cùram cloinne, Gabhail pàirt, scottish parliament creche | Comments Off on Bileag ùr mu Chrèche Pàrlamaid na h-Alba #gàidhlig #gaelic

Quiz airson Latha Eadar-nàiseanta nan Cànanan Màthrail #gàidhlig #gaelic

Tha ar co-obraichean aig an Aithisg Oifigeil air quiz beag a chruthachadh mu chànanan ann am Pàrlamaid na h-Alba airson Latha Eadar-nàiesanta nan Cànanan Màthrail. Tha sinn an dòchas gun còrd e ruibh, ge b’ e dè an cànan màthrail a th’ agad! Faic an quiz air bloga na h-Aithisg Oifigeil: International Mother Language Day. Alasdair … Leugh an corr de Quiz airson Latha Eadar-nàiseanta nan Cànanan Màthrail #gàidhlig #gaelic Continue reading

Comments Off on Quiz airson Latha Eadar-nàiseanta nan Cànanan Màthrail #gàidhlig #gaelic