Author Archives: seaboardgàidhlig

2017 An Gearran: Sgonaichean le Pearan is Dinnsear / Feb.: Pear & Ginger Scones

Sgonaichean le Peuran is Dinnsear  Seo reasabaidh eile a fhuair mi bho Molly MacRae ann an Amèireaga, a sgrìobhas sgeulachdan-muirt. Chaidh na sgonaichean seo ithe anns an leabhar Plaid and Plagiarism – na gabhaibh dragh, chan eil puinnsean annta idir! https://anastasiapollack.blogspot.co.uk/2018/01/cooking-with-cloris-guest-author-molly.html?spref=fb Grìtheidean 2 – 3 peuran daingeann (mu 500 gr) – nach fhaod a bhith […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2017 An Gearran: Sgonaichean le Pearan is Dinnsear / Feb.: Pear & Ginger Scones

24.12.17, 6.00f /6pm: Nigg Old Church Carol Service

Seann Eaglais Neig Oidhche na Nollaig, le coinnlean, cuileann, ceòl agus deagh shunnd! Nigg Old Church on Christmas Eve, with candles, holly, carols and good spirits! Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 24.12.17, 6.00f /6pm: Nigg Old Church Carol Service

2017 an Dùbhlachd: Baile Rìoghail Dhaibhaidh / Dec.: Royal David’s City

Ann Am Baile Rìoghail Dhaibhaidh /  Once in Royal David’s City Ann am baile rìoghail Dhaibhaidh, Ann am bàthaich ìosail thruaigh, Chàirich màthair chaomh a leanabh Anns a’ phrasaich, ‘s E na shuain; Moire ainm na màthar chaoimh, Iosa Crìosd’ a leanabh gaoil. Thuirling E bho Nèamh gu talamh, Ged bu Dhia nan uile E; […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2017 an Dùbhlachd: Baile Rìoghail Dhaibhaidh / Dec.: Royal David’s City

2017 An t-Sultain: Chì mi na Mòr-bheanna / Sep: Mist-covered Mountains of Home

Chì mi na Mòr-bheanna / Mist-covered Mountains Am bliadhna bha cothroman gu leòr agam beanntan àlainn is drùidhteach na Gàidhealtachd fhaicinn ri linn na h-obrach agam no còmhla ri luchd-tadhail, agus chuir sin nam chuimhne an t-òran ainmeil Chì mi na Mòr-bheanna. Mar às àbhaist thòisich mi ri rannsachadh. ‘S e Iain Camshron a sgrìobh […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2017 An t-Sultain: Chì mi na Mòr-bheanna / Sep: Mist-covered Mountains of Home

2017 An Dàmhair: Taigh-Tasgaidh Gheàrrloch / Oct. Gairloch Museum

Taigh-tasgaidh Gheàrrloch Leis gun robh luchd-tadhail gun chrìoch agam am bliadhna, bha mi air an rathad còmhla riutha gu math tric, a‘ sealltainn dhaibh na Gàidhealtachd – beanntan is muir, bailtean iasgaich is croitearachd, caistealan agus taighean-tasgaidh. ‘S fhad o nach fhaca mi fhìn uiread den sgìre, agus lorg mi rud no dhà air nach […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2017 An Dàmhair: Taigh-Tasgaidh Gheàrrloch / Oct. Gairloch Museum

2017 an t-Iuchair / July: Cullen Skink

Cullen Skink Tha mi uabhasach measail air adag smocte agus fortanach gu leòr gum bi Lachaidh, fear-èisg à Bucaidh, a’ tighinn gach seachdain thugainn agus adag aige am pailteas – fileadan ùra is smocte, Finnan haddies agus fiù ’s Arbroath smokies. Ged is toil leam gu mòr adag air a praidhigeadh air dòigh thraidiseanta, le […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2017 an t-Iuchair / July: Cullen Skink

2017 an t-Ògmhios: Conasg / June: Whins

 Conasg As t-samhradh bidh mi ag obair mar neach-iùil luchd-turais, a‘ mhòr-chuid dhiubh às a’ Ghearmailt. Nuair a bhios sinn air a’ bhus aig an àm seo den bhliadhna, air an t-slighe bhon loidhnear ann an Inbhir Ghòrdain gu ceann-ùidhe turasachd air choreigin, leithid Loch Nis, bidh iad uile a’ cur an aon cheist – […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2017 an t-Ògmhios: Conasg / June: Whins

2017 An Cèitean / May: South Georgia

South Georgia Bha mi riamh uabhasach measail air  ’S truagh nach do dh’fhuirich mi tioram air tìr,  òran a sgrìobh Gàidheal a bha air fhasgadh air bàta-muc, ag obair a-mach à South Georgia. Bha an t-airgead math, ach bha a’ bheatha cruaidh, fada air falbh bho chàirdean, bhon Ghàidhealtachd agus bho shìobhaltachd fad mòran mhìosan. […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2017 An Cèitean / May: South Georgia

2017 An Giblean / April

An Giblean Cha b’ àbhaist dha na Gàidheil ainmean nam mìosan a chleachdadh dìreach mar a bhios sinne gan cleachdadh san latha an-diugh. Chunnaic iad na mìosan gu ìre mar ràithean, gun fhad suidhichte. Bruidhnidh sinn fhìn mu “a long winter” no “a short summer” – ‘s ann caran mar sin a bha e leis […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2017 An Giblean / April

2017 Am Màrt: Tyneham, Baile Fàs / Mar. Tyneham, Deserted Village

Tyneham, Baile Fàs An seo air a‘ Ghàidhealtachd tha clachain agus bailtean-fearainn fàs gu leòr againn, a’ mhòrchuid ri linn nam Fuaidaichean, is iad gu tric nan tobhtaichean a-nis. O chionn ghoirid bha mi beagan làithean ann an Dorset air cèilidh air caraid dhomh, agus chaidh sinn do bhaile beag a tha fàs air adhbhar […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2017 Am Màrt: Tyneham, Baile Fàs / Mar. Tyneham, Deserted Village