Author Archives: Rody Gorman

Gormanaich 2012-08-26 09:24:00

cruth bhuam air astar          is an uair sin gun sgeul air –                   geàrr Continue reading

Comments Off on Gormanaich 2012-08-26 09:24:00

Gormanaich 2012-07-06 09:10:00

sa choille-challtainn          cùl rinn sa Chèitean,                   cat-cinn, caitean Continue reading

Comments Off on Gormanaich 2012-07-06 09:10:00

Gormanaich 2012-06-24 08:32:00

na mo leabaidh sa mhadainn,          a’ tuiteam air ais nam shuain                   agus Checkov agam air mo bhilean Continue reading

Comments Off on Gormanaich 2012-06-24 08:32:00

Gormanaich 2012-06-04 16:48:00

scáth solais ag dealramh          i gcumhdach le gruaimhín an bhealaigh                   mar a bhfuil ór Muire f… Continue reading

Comments Off on Gormanaich 2012-06-04 16:48:00

Gormanaich 2012-05-26 08:16:00

sliabh a’ nochdadh thall ud          is uisgeachan Iòrdain a’ sruthadh seachad –                  Gilead Continue reading

Comments Off on Gormanaich 2012-05-26 08:16:00

Gormanaich 2012-05-21 08:22:00

beum-slèibhe sa bhealach          far an rachamaid a’ sìtheadh                   nar linn leis a’ bhruthaich Continue reading

Comments Off on Gormanaich 2012-05-21 08:22:00

Gormanaich 2012-05-16 15:22:00

tòrradh feasgar Diluain,          clachan taobh ris a’ chuan,                   ciùin agus làn Continue reading

Comments Off on Gormanaich 2012-05-16 15:22:00

Gormanaich 2012-05-15 14:46:00

na beannachdan àbhaisteach aig an tòrradh aig an doras: tha mi duilich, chan eil guth ri ràdh Continue reading

Comments Off on Gormanaich 2012-05-15 14:46:00

Gormanaich 2012-04-16 08:36:00

bog braonach mar is dual ar maidin, préachán anuas ón gcrann is muid ag siúl beirt ar an mbán Continue reading

Comments Off on Gormanaich 2012-04-16 08:36:00

Gormanaich 2012-04-10 15:27:00

dol-fodha-na-grèine ‘s an t-sìorraidheachd air cuairt ghoirid os cionn Beinn a’ Bhràghad Continue reading

Comments Off on Gormanaich 2012-04-10 15:27:00