Author Archives: Steafan MacRisnidh

About Steafan MacRisnidh

Steafan MacRisnidh

Cairteal-chuairt dheireannach Cupa na h-Alba (Ath-chluich) – Dùn Dèagh Utd 1 Rangers 0

Grad iongnadh is fearg air sgioba coidsidh Rangers, nuair nach dubh an Rèitire às an tadhal a chuir Utd, mar is àbhaist dha bhith a’ dèanamh!Thachair e a-rithist a-nochd. Chuir DUFC tadhal ann, agus chaidh an tadhal a ghearradh às anns a’ bhad le … Continue reading

Posted in Cairteal Chuairt Dheireannach, Cupa na h-Alba, Dùn Dèagh Aonaichte, Dundee United FC, Iar-chuairt dheireannach, Rangers | Comments Off on Cairteal-chuairt dheireannach Cupa na h-Alba (Ath-chluich) – Dùn Dèagh Utd 1 Rangers 0

An Co-dhùnadh a bu mhiosa a rinneadh riamh le rèitire ann an Alba?

Aig 1.33 sa bhideo -co-dhùnadh a bu mhiosa ‘s a bu ghòraiche a rinneadh riamh. Chuir Paddy Connolly do United tadhal a-steach ach a dh’ aindeoin sin, smèid an rèitire, Les Mottram, gus a’ chluich a chumail a’ dol. ‘S e sin a dh’aindeoin ‘s gun do g… Continue reading

Posted in cùl-tadhail, co-dhùnadh, rèitire | Comments Off on An Co-dhùnadh a bu mhiosa a rinneadh riamh le rèitire ann an Alba?

Rèitirean coirbe Rangers agus Celtic

Fhad ‘s a tha Celtic a’ cur ìmpidh air Comann Ball-coise na h-Alba (SFA) gus rannsachadh a dhèanamh air cuid de na co-dhùnaidhean a rinn rèitirean ann an geamannan an t-seusain seo, saoilidh mi gum bi e iomchaidh cleachdaidhean coirb rèitirean agu… Continue reading

Posted in Celtic, Dundee United FC, Ibrox, Rangers, rèitirean coirbe | Comments Off on Rèitirean coirbe Rangers agus Celtic

Ràdh na Seachdaine 5

Chan e sin dheth an-diugh e.Dè is ciall dha seo ma-tà?’S e seo abairt bheag sgiobalta gus cantainn nach eil rudeigin a’ tighinn air cuspair no cùis air choireigin.Chan e sin dheth an-diugh e – Chan eil sin buntainneach don chùis. – Chan eil sin a’ … Continue reading

Comments Off on Ràdh na Seachdaine 5

Gàidhlig Taobh Sear Chataibh

Continue reading

Comments Off on Gàidhlig Taobh Sear Chataibh

Ràdh na Seachdaine 3 – A’ dol ann am muinchill neach

John Fleck – Tha e an-dràsta a’ dol ann am muinchill athair, Robert Fleck, is e na chluicheadair ball-coise mar a bha Robert Fleck roimhe.Tha mi a’ smaointinn nach eil an ràdh seo doirbh a thuigsinn mas e is gu bheil sibh eòlach air an fhacal “muinc… Continue reading

Posted in Gaelic idiom, gnàthsan-cainnte, ràdh, ràdh Gàidhlig | Comments Off on Ràdh na Seachdaine 3 – A’ dol ann am muinchill neach

Andy Murray air barr stairsneach gu Grand Slam eile

Tha Andy Moireach gu bhith cluich ann an cuairt dheireannach an Australian Open a-màireach. ‘S e seo an dàrna cuairt dheireannach aige oir, bha e ann an cuairt dheireannach an US Open roimhe. B’e Roger Federer a bha na chnap-starra cho-stritheach an … Continue reading

Posted in Andy Murray, Anndra Moireach, Australian Open, grand slam, teanas | Comments Off on Andy Murray air barr stairsneach gu Grand Slam eile

Ràdh na Seachdaine 2

“Tha mi air m’ fhàgail air fraighean fàsa a-rithist”MÌNEACHADH -Dè th’ ann am “fraighean” ma-tà?’S e seòmar-cùil a th’ ann am fraigh , mar as trice ri taobh a’chidsin, far a bheil stòras bìdhe air a chumail.’S e buadhair a th’ ann am “fàs” sa… Continue reading

Posted in gnàthsan-cainnte, ràdh Gàidhlig | Comments Off on Ràdh na Seachdaine 2

Às-earrann 2 na Seachdaine – Òraid le Fionn do na Gàidheil, 1908

: “Cuimhnich orra-san a thig nad dhèidh is dèan buil cheart de na fhuair thu, oir ma leigeas tu a dholaidh an oighreachd luachmhor seo, èiridh ginealach as do dhèidh a mhallaicheas tu airson mar a chuir thu a dhìth oighreachd ‘Chlann nan Gàid… Continue reading

Posted in 1908, às-earrann, òraid, Gàidheil | Comments Off on Às-earrann 2 na Seachdaine – Òraid le Fionn do na Gàidheil, 1908

Às-earrann na Seachdaine / Quote of the Week

Seo earrann à làrach-lìn UNESCO. Tha e a’ freagairt ceist air an làrach sin a tha a’ faighneachd “Carson a ghabhas mise dragh?” mu dheidhinn bàs cànain. ‘S mi fhìn a chuir a’ Ghàidhlig oirre.Tha gach cànain a’ nochdadh sealladh sònraichte a… Continue reading

Posted in bàs cànain, cànanan ann an cunnart, UNESCO | Comments Off on Às-earrann na Seachdaine / Quote of the Week