Author Archives: Beth Frieden

Celtic Connections agus Trainnsairean Govanhill

Tha a’ bheatha ciùil agam air a dhol sìos gu mòr on a thòisich mi an cùrsa seo – ’S e an rud as cruthachaile a rinn mi o chionn ghoirid clàradh gòrach de “Na Trì Rìghrean” a rinn mise is mo bràthair is mo phiuthar air coimpiutair nuai… Continue reading

Comments Off on Celtic Connections agus Trainnsairean Govanhill

A’ togail fianais agus ag ionnsachadh

Tha Glaschu ag ionnsachadh dhomh leasanan eadar-dhealaichte fad na h-ùine.  Tha mi ag ionnsachadh bhon teagasg a tha mi a’ dèanamh air greis-obrach ann am bunsgoil an-dràsta, a’ feuchainn prògraman ann an litireachd sgrùdach agus eachdraidh i… Continue reading

Comments Off on A’ togail fianais agus ag ionnsachadh

Smaointean air beatha Gàidhlig ann an Glaschu

’S e mios thrang a bha ann agus làn Ghàidhlig gu h-ìre mhath. Bha mi a’ gaireachdainn orm fhìn airson nochdadh air “An Là” agus Radio nan Gàidheal a’ bruidhinn mu dheidhinn sheirbhisean Gàidhlig aig Eaglais Chaluim Chille ann an Glasch… Continue reading

Comments Off on Smaointean air beatha Gàidhlig ann an Glaschu

Foghlam radaigeach agus beatha ann an Glaschu

Tha mi a-nis gu tur an sàs anns a’ chursa teagaisg agam agus a’ strì leis an duilgheadas seo: ciamar a bhios mi a’ cuideachadh chloinne a bhith comasach air neo-eisimileachd agus gus sabaid an-aghaidh an t-siostaim, agus aig an aon àm, a bhith… Continue reading

Comments Off on Foghlam radaigeach agus beatha ann an Glaschu

A’ gluasad dhan bhaile mhòr

Cha chanainn gur ann mar bhogsa theòclaidean a tha a’ gluasad gu flat ùr anns a’ bhaile mhòr; chanainn gu bheil e nas fhaisg air bogsa Bertie Bott’s Every Flavor Beans, far a bheil fios agad gu bheil aon no dhà “cèir chluais” no “cur-… Continue reading

Comments Off on A’ gluasad dhan bhaile mhòr

Air Ghleus

Feasgar math a charaidean bhon Eilean Sgitheanach, is fàilte dhan bhlog ùr a tha seo, a’ chiad fhear sa Ghàidhlig aig The Garden Sessions agus a’ chiad fhear a bh’ agam, a bharrachd air oidhirp air livejournal, feumaidh mi aideachadh, nuair a … Continue reading

Comments Off on Air Ghleus