Author Archives: Steafan Risnidh

About Steafan Risnidh

Steafan Risnidh

Criomag às an trèan bho Mhalaig chun a’ Ghearastain

Cofaidh-eòlas
Grad-chofaidh,
droch chofaidh –
cofaidh daor.
Shrad mi an cofaidh
air an làr
anns an trèana shalach robach,
agus chuir mi mo mheur
ri uinneig
a bh’ air a smeuradh
le crèis. Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, An Rìoghachd Aonaichte | Comments Off on Criomag às an trèan bho Mhalaig chun a’ Ghearastain

Moireach Rangers a’ cur a thaic ri Ailig Salmond

Nuair a choimhead mi air ceann-naidheachd gun robh Dàibhidh Moireach, roimhe na
Chathraiche agus sealbhaiche air Glasgow Rangers, a’ cur a chuid taic ri
Ailig Salmond san taghadh ri tighinn – ‘s e a’ chiad smuain a thàinig
a-steach orm, gur e rud iongantach a bh’ ann, oir tha Moireach air innse
do na meadhanan, turas is turas, gu bheil e airson an aonaidh, airson
Breatann a bhith mar aon stàit, mar a tha e an-dràsta. Agus, tha
fhathast.

An dàrna smuain a… Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, An Rìoghachd Aonaichte | Comments Off on Moireach Rangers a’ cur a thaic ri Ailig Salmond

Mo chreach – uair air adhart sa mhadainn, ciamar a dh’èireas mi.

Leis gu bheil Riaghaltas Shasainn a’ beachdachadh air Uaireadair na Rìoghachd Aonaichte air fad a ghluasad uair air adhart sa gheamhradh, tha mi a’ toirt sùil air ais agus a’ smaoineachadh ciamar fo ghrian a dh’èireas mi an uair sin ro 8 sa mhadainn, nuair a tha e doirbh gu leòr dhomh sin a dhèanamh an-dràsta!

 

Tha iad ag iarraidh uaireadair na Rìoghachd Aonaichte a bhith den aon uair ri dùthchannan na Roinn-Eòrpa, an leithid an Fhraing, an Eadailt, an Spàinn agus an…

Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, An Rìoghachd Aonaichte | Comments Off on Mo chreach – uair air adhart sa mhadainn, ciamar a dh’èireas mi.

Grad-iongnadh agus Goodwillie fo chasaid èigneachaidh

Feumaidh mi ràdh gun do bhuail grad-iongnadh orm nuair a chuala mi gun robh Dàibhidh Goodwillie, ball-coisiche òg aig Dùn Dèagh Aonaichte, fo chasaid gun do dh’èignich e boireannach latha an dèidh na bliadhn’ ùire.

 

Bhon a chunnaic mi dheth ann an agallamhan tbh agus air a’ phàirc fhèin aig Tanachais, cha shaoilinn gum biodh e den leithid a dh’fhòirneadh feise air tè an aghaidh a toil.  Chan eil ann ach casaid an-dràsta ge-tà, agus gheibhear a-mach ri tìde cò dhiubh a rinn e…

Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, An Rìoghachd Aonaichte | Comments Off on Grad-iongnadh agus Goodwillie fo chasaid èigneachaidh

Taigh turasachd a’ traoghadh baile beag….agus naidheachdan eile!

Thathar ag ràdh gun robh baile beag, Diabhaig, ann an Toirbheartan, Taobh Siar Rois, an impis a bhith air a thraoghadh le taigh turasachd falamh anns an robh pìob uisge briste. Fhuair Uisge na h-Alba a-steach don taigh gus deocan-stad  na pìob a dhùnadh mun deach am baile a dhìoladh gu tur!…

Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, An Rìoghachd Aonaichte | Comments Off on Taigh turasachd a’ traoghadh baile beag….agus naidheachdan eile!

Fathann no Fìrinn? Clìc nan trèanaichean ann an Dùn Èideann.

Tha fathann a’ dol san Eilean Sgitheanach an-dràsta gum feàirrde leth-chuid na h-Alba gu tuath air Glaschu ‘s Dùn Èideann a bhith gun chòmhdhail phoblach idir, fhad ‘s a tha trèanaichean agus busaichean a’ ruith ann an Dùn Èideann mar bu chòir.…

Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, An Rìoghachd Aonaichte | Comments Off on Fathann no Fìrinn? Clìc nan trèanaichean ann an Dùn Èideann.

Mozilla Firefox anns a’ Ghàidhlig

Seo ceangal gus tionndadh Gàidhlig de Mhozilla Firefox a leagail a-nuas!http://www.mozilla.com/gd/Math dha-rìribh!Niste, cuin a nochdas dreach Gàidhlig de Ghooglechrome??? Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, An Rìoghachd Aonaichte | Comments Off on Mozilla Firefox anns a’ Ghàidhlig

TAGRAICHEAN TEANGA

  • a’ Ghàidhlig
  • a’ Bheurla
  • a’ Bheurla Shasannach
  • a’ Bheurla Albannach
  • Beurla na h-Alba
  • Gàidhlig na h-Alba
  • a’ Ghàidhlig Èireannach
  • Gàidhlig na h-Èireann
  • Beurla…

Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, An Rìoghachd Aonaichte | Comments Off on TAGRAICHEAN TEANGA

Cuimhneachain à Pàirce Thanachais

An cluicheadair-aghaidh Albannach a b’ fheàrr riamh – <span style=”font-weight:bold;”>Ralph Milne</span>

<object width=”480″ height=”385″><param name=”movie” value=”http://www.youtube.com/v/KvUWoEPqJCY&amp;hl=en_US&amp;fs=1″></param><param name=”allowFullScreen” value=”true”></param><param name=”allowscriptaccess” value=”always”></param><embed src=”http://www.youtube.com/v/KvUWoEPqJCY&amp;hl=en_US&amp;fs=1″ type=”a… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Cuimhneachain à Pàirce Thanachais

Seallagain à

cor colainn.mp3

Pàirce
Thanachais (Tannadice Park), Dùn Dèagh

Air stairsneach… Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, An Rìoghachd Aonaichte | Comments Off on Seallagain à