Author Archives: Sgleog

About Sgleog

Sgleog

Sgleog a-nis dùinte

A’ Chàirdean,

Tha an làrach-lìn Sgleog a-nis dùinte. Tapadh leibh don a h-uile duine a sgrìobh agus a chleachd Sgleog.

Ma tha sibh airson barrachd fiosrachadh fhaighinn air na meadhanan Ghàidhlig, nach beir sibh sùil air an làrach aig MG ALBA. http://www.mgalba.com/

Leis gach deagh dhùrachd,
Sgioba Sgleog

Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Sgleog a-nis dùinte

Artaigealan Ùra na Seachdain 07/01/10

Hallo a’ Chàirdean,

Seo agaibh na h-artaigealan ùra a tha a’ nochdadh air Sgleog and t-seachdain-sa.

Sherlock Holmes

Geallaidhean a’ BhliadContinue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Artaigealan Ùra na Seachdain 07/01/10

Artaigealan agus Quizzichean Ùra air Sgleog

Hallo a’ Chàirdean,

Seo agaibh na h-artaigealan ùra a tha a nochdadh air Sgleog an t-seachdain-sa.

Aonghas MacNeacail air an Àrd-Ùrlar

Paranormal Activity le Cailean Collier… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Artaigealan agus Quizzichean Ùra air Sgleog

Sgleog a’ tighinn gu crioch

Hallo a’ Chàirdean,

Chrìochnaich a chùmhnant aig Sgleog le MG ALBA aig deireadh an Dàmhair agus gu mi-fhortanach chan eil an t-airgid aig MG ALBA a-nis airson a chumail a dol.

Ach tha iad air toirt beagan ùine a bharrachd dhuinn, gus deireadh a’ Ghearran, airson rannsachadh a dhèanamh airson faighinn a-mach dè tha còrdadh leat mun làrach agus dè nach eil agus airson cothrom a thoirt dhuinn taic airgid a lorg às àiteigin eile.

An sàs lorgaidh sibh ceangal ris na… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Sgleog a’ tighinn gu crioch

Artaigealan Ùra na Seachdain 13/11/09

Hallo a’ Chàirdean,

Seo agaibh na h-artaigealan ùra a tha a’ nochdadh air SGLEOG an t-seachdain-sa

Oidhche nam Filmichean Eagalach le RPP

Na ShadyContinue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Artaigealan Ùra na Seachdain 13/11/09

Artaigealan Ùra na Seachdain 23/10/09

Hallo a’ Chàirdean,

Seo agaibh na h-artaigealan ùra a tha a’ nochdadh air SGLEOG an t-seachdain-sa

Triathlan Le Daibhidh Rothach

Up Le Cailean… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Artaigealan Ùra na Seachdain 23/10/09

Artaigealan Ùra na Seachdain 16/10/09

Hallo a’ Chàirdean,

Seo agaibh na h-artaigealan ùra a tha a’ nochdadh air SGLEOG an t-seachdain-sa

Beetlejuice – Film Clasaigeach na Mìos Le RPP

Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Artaigealan Ùra na Seachdain 16/10/09

Quizichean Ùra na Mìos air Sgleog

Hallo a’ Caraidean,

Tha quizchean ùra air SGLEOG a-nis. Gabh spòrs gan cluich.

Sgioba Sgleog :) Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Quizichean Ùra na Mìos air Sgleog

Artaigealan Ùra na Seachdain 09/10/09

Hallo a’ Chàirdean,

Seo agaibh na h-artaigealan ùra a tha a’ nochdadh air SGLEOG an t-seachdain-sa

District 9 Le Cailean Collier

Ionad sContinue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Artaigealan Ùra na Seachdain 09/10/09

Artaigealan Ùra na Seachdain 02/10/09

Hallo a’ Chàirdean,

Seo agaibh na h-artaigealan ùra a tha a’ nochdadh air SGLEOG an t-seachdain-sa

Agallamh le Graeme Obree Le Daibhidh Rothach

Hockey – Mind Chaos Le… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Artaigealan Ùra na Seachdain 02/10/09