Author Archives: Seonachan

About Seonachan

Seonachan

’s urrainn, ’s urrainn dhuinn!

Tha mi’n dùil gum bi Barack Obama ’na ath cheann-suidhe na Stàitean Aonaichte, agus cha bhi iongantas sam bith air na daoine a tha eòlach orm gum bithinn-fhìn fìor thoilichte air a’ sin. Co-dhiubh, thachair mi air a’ bhideo seo bho Louisia… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on ’s urrainn, ’s urrainn dhuinn!

fèis fhiolmaichean ghàidhlig ann an Ceap Breatainn

Bidh Féis Fhiolmaichean na Reul-iùil a’ dol bho 3-5 an Dàmhair ann an Cladach a Tuath. Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on fèis fhiolmaichean ghàidhlig ann an Ceap Breatainn

a’ seinn ann an “drag”

O na rudan a chì sibh air YouTube! Seo tè (ahem) a’ “seinn” an òran Ba Ba Mo Leanabh (le guth a tha gu mìobhaileach coltach ris a’ ghuth aig Màiri Sìne Nic Laomainn). Tha bhideos eile aice a’ gabhail òrain eile ’sa Bheurla ’s ann a… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on a’ seinn ann an “drag”

Julie Fowlis air YouTube

a’ seinn “Bothan Àirigh am Bràigh Raithneach” Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Julie Fowlis air YouTube

2 fhilm mhath à Eirinn

Tha 2 fhoilm ghoirid anns a’ Ghàidhlig Eireannach ri fhaicinn air an eadar-lìon, an dà chuid le Daniel O’Hara:Yu Ming Is Ainm Dom [Is Mise Yu Ming] – fear Sìneach, a’ sireadh beatha ùr, air siùbhail ann an Eirinn. Tha e air Gaeilge a dh’ionnsacha… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on 2 fhilm mhath à Eirinn

òrain ghàidhlig air myspace

Tha iomadh òrain Ghàidhlig ri fhaighinn air myspace an drasda. Seo cuid dhiubh:Mary Jane LamondMargaret StewartChristine PrimroseJulie FowlisMargaret BennettFiona MacKenzieMeantimeMelody & Derrick Cameron (le Colin & Seumas Watson)Norman MacK… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on òrain ghàidhlig air myspace

air imrich a rithist

Tha sinn air ais ann an Sasann Nuadh, far an d’fhuair a’ bhean agam obair aig oilthigh bheag air oirthir Chonnecticut. ’Se àite snog gu leor a th’ann, ged a tha e beagan neònach. Tha e glè “Sasann-Nuadhach” ann an dòigh – le seann-bha… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on air imrich a rithist

…agus an uair sin rinn mi headbutt air

Tha mi cinnteach gu bheil an ceann-naidheachd seo (air an taobh chlì) ag ràdh rudeigin dhuinn mu aigne Albannach fireannta. Ach gu dè’n rud? [Sràid na Càisge, Dùn Eideann, 5.7.2007] Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on …agus an uair sin rinn mi headbutt air

riaghailtean an rathaid

Massachusetts:

Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on riaghailtean an rathaid

riaghailtean an rathaid

Massachusetts:

Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on riaghailtean an rathaid