Author Archives: GunChleoc

About GunChleoc

GunChleoc

Treudaiche blog ùr

Air sgàth ‘s nach deach Tìr nam Blog ùrachadh o chionn fhada, chaidh làrach-lìn
ùr a chruthachadh gus na blogaichean Gàidhlig a’ cruinneachadh aig an aon àite.
Gheibhear e aig Tog
Blog.Ma tha sibh eòlach air blog Gàidhlig sam bith nach eil a… Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, An Rìoghachd Aonaichte | Comments Off on Treudaiche blog ùr

Ciamar a shiubhlas mi a dh’ Alba – DiArdaoin, 17mh an t-Iuchar 2008

Ciamar a bhreabas mi boireannachAn cuimhneachan coileantaFaigh bus gus a’ phort-adhairTeich air boireannach fo lighe cùbhraigheachd agus faigh dachaigh ùr anns a’ chiad shreathCuir farmad air draibhear fhaighneachail (“Tha sinn a’ dol a dh’… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ciamar a shiubhlas mi a dh’ Alba – DiArdaoin, 17mh an t-Iuchar 2008

Fèill-thaisbeanaidh ann an Odense

Thèid mi a dh’ Odense ‘sa Dhanmhairg an-diugh. Bidh fèill-thaisbeanaidh ann 10 an t-Ã’gmhios – 24 an t-Ã’gmhios agus bidh mi a’ cuideachadh a h-uile rud chur suas a’ bhalla Di-Luain. ‘S e Filosofgangen an t-ainm a tha air an ealanlann.Seo cuid de na … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Fèill-thaisbeanaidh ann an Odense

Pròiseict eadar-theangachaidh

Thòisich sinn air am bathar bog aig Fòram na Gàidhlig eadar-theangachadh gu Gàidhlig. Ma bhios ùidh agad ann an eadar-theangachadh no bu toil leat tionndadh Gàidhlig airson an fhòram agad fhèin fhaighinn, carson nach gabh thu ann airson cuideac… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Pròiseict eadar-theangachaidh

Càirtean-puist

Tha am buth air loidhne agam deiseil mu dheireadh thall. ‘S e mòran obair a bh’ ann! Seo ceangal dhuibh.Chan eil Gàidhlig ann air an làrach-lìn seo gu mì-fhortanach. Tha mo cheann goirt fhathast air sgàth ‘s gun robh agam ris a h-uile rud eadar-t… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Càirtean-puist

Runrig leis an Arm an Tartain

Chlàr Runrig tionndadh ùr le Loch Laomainn leis an Arm an Tartain. Bidh a h-uile cosnadh a’ dol gu BBC Clann ann an Èis. Chluich iad beò aig an TBh an-raoir. Seo ceangal UTube dhuibh.Chaidh mi a-mach airson biadh a cheannachd ‘sa mhadainn an-diugh…. Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Runrig leis an Arm an Tartain

A’ chiad turas agam tro Alba

Shiubhail mo tro na h-eileanan brèagha siud ri taobh eile den Chaolas o chionn bliadhnaichean, ach cha d’ ràinig mi an roinn a tuath. Nise, nuair a chuir Runrig fios dhan eadar-lìon gum bi iad a’ cluich ri taobh Loch Nis, ’s e fiathachadh nach… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on A’ chiad turas agam tro Alba

Tha Fòram na Gàidhlig beò!

An dèidh freeBB air dùnadh, fhosgail sinn fòram ùr, agus tha e gu math beòthail mu thràth. ‘S e bòrd-bràth airson an luchd-ionnsachaidh Gàidhlig agus coimhearsnachd chuideachail is èibhinn a th’ ann. Taing do a h-uile duine gu bheil a’ sgrìo… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Tha Fòram na Gàidhlig beò!

Abhainn an t-Sluaigh

Rinn NME media prògram air a’ chuirm-chiùil a rinn Runrig ri taobh Loch Nis as t-samhradh, agus tha Gàidhlig gu leòr ann. Bhruidhinn iad ris an luchd-leantainn agus rinn iad agallamhan. Chaidh am prògram a chraobh-sgaoileadh ann an TBh bho chionn … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Abhainn an t-Sluaigh

Fuaim Gàidhlig

Bha caraid agam gu gluasad. Bha i airson siubhail, agus flat ùr a lorg an dèidh sinn. Bhris i a gualainn co-dhiù, agus mar sin bha i a’ fuireach ann an flat agam airson greis. Is toil leam ceòl Gàidhlig, agus is toil leatha ceart gu leòr e. Mar s… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Fuaim Gàidhlig