Author Archives: ruighean

About ruighean

ruighean

Làrach-lìn ùr

Na bu tràithe an t-seachdainn seo rinn mi tòrr obair air mo làrach-lìn agus ghluais mi mo bhlòg dham làrach-lìn cuideachd agus tha iad deiseil a-nis.Dè do bheachd?http://www.cristean-macmhicheil.co.uk/http://www.cristean-macmhicheil.co.uk/blog Continue reading

Posted in blòg, cristean, làrach-lìn, macmhicheil | Comments Off on Làrach-lìn ùr

Àrd-sgoil Inbhir Pheofharain

Tha iad ag ràdh gum bi an àrd-sgoil ùr dèiseil air an 12mh là dhen Chèitean 2008. Seo na dealbhan as ùire:- Continue reading

Posted in àrd-sgoil, inbhir pheofharain | Comments Off on Àrd-sgoil Inbhir Pheofharain

Seirbhis na Fala

Bidh Seirbheis na Fala a’ togail fala anns an Ionad-slàinte Averon ann an Alanais 9mh latha dhen Dàmhain eadar 16:00 agus 20:00.Cuideachd bidh iad a’ togail fala anns a’ bhun-sgoil ann an Drochaid Sguideil 24mh latha dhen Dàmhain eadar 17:30 agus 20… Continue reading

Posted in fala, Seirbheis na Fala | Comments Off on Seirbhis na Fala

“Adopt-a-street” – Sgeama ùr sa bhaile.

Tha Comhairle na Gàidhealtachad airson duine ann an Inbhir Pheofharain sràid ag uchd-mhachadh mar phàirt dhen sgeama ùr sa bhaile airson sgùdal a thogail.Thuirt a’ choimhairle seachdain sa chaidh gum bidh na planaichean a’ dol air adhart far a bhi… Continue reading

Posted in adopt, adopt-a-street, Comhairle na Gàidhealtachd, sgùdal, uchd-mhachadh | Comments Off on “Adopt-a-street” – Sgeama ùr sa bhaile.

“The Highland Seer”

Bidh Barbara Meiklejohn-Free (The Highland Seer) ann an Inbhir Pheofharain a-maireach, an 26mh là dhen t-Sultain. Bidh i a’ soigneachadh an leabhar ùr aice, Heart of All Knowing anns a’ bhùth Beyond the Waterfall (26 An t-Sràid Àrd) eadar 2f agu… Continue reading

Posted in Barabara, Beyond the Waterfall, Feachd Bhreatainn, Heart of all Knowing, leabhar ùr, Meiklejohn-Free, The Highland Seer | Comments Off on “The Highland Seer”

Daoine ann an Inbhir Pheofharain mì-thoilichte le Tesco a-rithist!

Tha daoine ann an Inbhir Pheofharain, gu h-àraidh daoine a tha a’ fuireach air Rathad Craig, mì-thoilichte le Tesco a-rithist air sgàth ‘s gum bidh Tesco a’ dol air adhart leis na planaichean a th’ aca a bhios a’ ciallachadh gum bidh barrachd trafai… Continue reading

Posted in Craig, mì-thoilichte, Newton, rathad, Rathad Craig, Rathad Newton, Tesco | Comments Off on Daoine ann an Inbhir Pheofharain mì-thoilichte le Tesco a-rithist!

Baile-Eòghainn – 200 bliadhna a dh’aois

Bidh Baile-Eòghainn, faisg air Inbhir Pheofharain, a’ comharrachadh ceann-bliadhna gu math sònraichte an seachdain seo air sgàth ‘s gu bheil i a-nis 200 bliadhna a dh’aois.Bidh na tachartasan a’ tòiseachadh a-nochd (Dihaoine 07/09/2007) aig 7f ai… Continue reading

Posted in 200, Baile-Eòghainn, Black Rock, bliadhna, Evanton, Kiltearn | Comments Off on Baile-Eòghainn – 200 bliadhna a dh’aois

Seirbheis na Fala

Bidh Seirbheis na Fala a’ togail fala anns an Ionad-slàinte ann an Inbhir Pheofharain 11mh latha dhen t-Sultain eadar 14:00 agus 16:00 agus eadar 17:00 agus 20:00. Continue reading

Posted in fala, inbhir pheofharain, Seirbheis na Fala | Comments Off on Seirbheis na Fala

Plana Gaidhlig Comhairle na Gaidhealtachd

Bidh coinneamh a-thaobh Plana Gàidhlig Comhairle na Gàidhealtachd ann an Inbhir Pheofharain Diciadain an 15mh là dhen Lùnastal anns an Talla a’ Bhaile aig 7.15f. ‘S urrainn dhaibh dreach dhen plana fhaighinn bho oifisean na comhairle, anns an leabh… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Plana Gaidhlig Comhairle na Gaidhealtachd

Beagan dràma sa bhaile.

Bha beagan dràma sa bhaile madainn an-dè nuair a chunnaic cuideigin geòla-bheag air a’ Chaolas Chrombaidh gun daoine sam bith oirre.Chaidh a’ mhòr-cladaich, am feachd-adhair, bàta-teasairginn agus sgioba-lorg sònraichte gairmeachadh agus bha iad … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Beagan dràma sa bhaile.