Author Archives: Liam

About Liam

Liam

Gaelcast Air Skype: Wikileaks

Tha sinn a’ craoladh programman beaga tron Skype a-nise! Sin a’ cheud còmhraidh eadar Liam agus Micheal air Skype, air a chlàradh le Call Recorder. Tha Micheal ag innse dhuinn beagan mu dheidhinn aithris a thug e dhan BhBC mu Wikileaks a… Continue reading

Posted in Gaelcast, Liam Ó Caiside, Micheal Mac Aoidh, podcasts, Skype, Wikileaks | Comments Off on Gaelcast Air Skype: Wikileaks

Mac Bheatha, Rìgh na h-Alba

MacBeth – villain or not-so-villainous? An excerpt from Mac-Talla Continue reading

Posted in podcasts | Comments Off on Mac Bheatha, Rìgh na h-Alba

Fluent Dysphasia … diochuimhneachadh Beurla!

Sgannan ùidheil à Eirinn … Fluent Dysphasia Atom.com: Funny Videos | Short Films | Existential Crisis Saoil gum biodh an naidheachd seo math nan robh e suidhichte ann an Glaschu? Agus Gàidhlig air a cur an àite Gaeilge? Continue reading

Posted in podcasts | Comments Off on Fluent Dysphasia … diochuimhneachadh Beurla!

Agallamh còmhla ri Rhoda agus Cathy Ann

Nuair a bha sinn aig a’ Mhòd ann an Ottawa an uiridh, bha cothrom againn bhruidhinn ri Rhoda Nic Risnidh agus Cathy Ann Nic-a-Phì. Tha sibh eòlach orra, tha sinn cinnteach. Tha Rhoda, a chaidh a breith ‘s a togail anns na Hearadh, ainmeil mar thidsear na Gàidhlig air feadh Ameireaga a Tuath. Tha Cathy […] Continue reading

Posted in podcasts | Comments Off on Agallamh còmhla ri Rhoda agus Cathy Ann

Micheal agus Hige-Haige

Tha Micheal a-nise ag innseadh naidheachd dhuinn – naidheachd mu Hige-Haige … seo a’ cheud phàirt.
Continue reading

Posted in podcasts | Comments Off on Micheal agus Hige-Haige

Sgeulachd ri taobh a’ ghealbhain

Tha sinn aig Gaelcast gu math dèidheil air sgeulachdan, agus tha sinn a’ creidsinn gu bheil naidheachdan agus beul-aithris anabarrach cudthromach ann an cultar nan Gàidheal, agus culturan eile. Seo sgeul a chaidh a chlàradh ri taobh a’ ghealbhain ann an taigh Liam. We at Gaelcast are very fond of traditional stories and storytelling, and […] Continue reading

Posted in podcasts | Comments Off on Sgeulachd ri taobh a’ ghealbhain

Gaelcast ann an Ottawa aig Mòd Canada

Chaidh sgioba Gaelcast gu Ottawa, prìomh-bhaile Canada, airson a’ chiad mhòd naiseanta riamh a chaidh a stèidheachadh anns an dùthaich. Abair gun do chòrd a h-uile sian rinn – bhruidhinn sinn mu dheidhinn a’ mhòid anns a’ bhideo seo, agus tha dealbhan ri fhaotainn air Facebook. Thig podcraoladh a-mach ann an ùine ghoirid. The Gaelcast […] Continue reading

Posted in podcasts | Comments Off on Gaelcast ann an Ottawa aig Mòd Canada

HNVI agus Gainnead Vaccine ann an Bhirginia

A bheil sibhse fo iomghain mu H1N1? Tha sinn uile an dòchas gum bi sinn deiseil ma thig e, ach chan eil a h-uile h-àite deiseil an dràsda — ann an Bhirginia, tha gainnead de “vaccine” ann – dè tha sin a’ ciallachadh? Seo Micheal Mac Aoidh, ag aithris air YouTube agus Gaelcast FB (Facebook). […] Continue reading

Posted in podcasts | Comments Off on HNVI agus Gainnead Vaccine ann an Bhirginia

A’ Leughadh Sgeulachdan

Bha aoighean à Alba againn o chionn ghoirid – Seumas Greumach agus Kirsteen Nic Dhomhnaill, dithist sheinneadair Gàidhlig. Bha iad san sgìre seo airson Mòd Naiseanta Aimearagaidh, agus fhuair iad fàilte agus furan aig Taigh Mhic an Ultaigh fad… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on A’ Leughadh Sgeulachdan

Chaidh Sinn dhan Tràigh

Chaidh a h-uile duine dhan tràigh as t-samhradh. Abair gun do chòrd an turas rinn – gu h-àraidh an clann. Rinn Arbory agus Aoife an dealbh seo le ainmean rudan a gheibhear air an tràigh. A’ bheil sibh eòlach orra uile gu lèir? Everyone wen… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Chaidh Sinn dhan Tràigh