Author Archives: Ru-ra

About Ru-ra

Ru-ra

Ciurm-dhealbh 1945

Bha mi aig cuirm-dhealbh 1945 ann an talla a’ bhaile bhig an t-seachdain seo chaidh. Bha e math fhèin. Choimhead sinn air dà dealbhan-àbhachdais bho 1945, film-naidheachd bho 1945 agus “I know where I’m Going” – film mòr, dèante ann am Mu… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ciurm-dhealbh 1945

Budhaigean

Tha na budhaigean air ais. Bha mi ann an Stafa (eilean beag faisg air Muile) Disathairne. Agus thàinig na budhaigean air tìr – ‘s ann a’ chiad àm a bha iad air tìr am bliadhna. ‘S toil leam na budhaigean gu mòr. Tha iad gu math soitheamh ‘s càird… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Budhaigean

Reobhart Muir-Làn

Bha mi air tìr-mòr Diluain leis a’ bhan againn. Nuair a thill mi do Mhuile Dimàirt, ‘s e reobhart muir-làn a bh’ann – ‘s dòcha an reobhart as làn dhen bhliadhna (chan eil mi cinnteach). Co-dhiù, bha e uabhasach làn agus bha an   Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Reobhart Muir-Làn

Latha Nollaig agus Oidhche Challain

 Ru-ra: Uill, a chàirdean. ‘S fhada bhon a bhruidhinn mi ribh. Nollaig chridheil agus bliadhna mhath ùr dhuibh agus mòran dhiubh! Dè rinn sibh Latha Nollaig agus Oidhche Challainn agus Latha na Bliadhna Ùire? Uill, sinne, rinn sinn … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Latha Nollaig agus Oidhche Challain

Nach e amadan a th’annam

An t-seachdainn seo chaidh bha mi anns an Ã’ban. Bha Oidhche Phàrantan aig an Àrd-Sgoil agus bha agam ri fuireach ann an leabaidh ‘s breacaist anns an Ã’ban an oidhche sin. (Falbhaidh an ath-bhàt-aiseig Muileach aig 4.00f anns a’ gheamhradh…. Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Nach e amadan a th’annam

Smeuran

 Ru-ra: Am bliadhna seo tha smeuran gu leòr ann. Bha mo mhac agus mi-fhìn a’ buain tòrr smeuran an deireadh-seachdainn seo chaidh. ‘S ann an trì puinnd de smeuran a b’urrainn dhuinn a bhuain a h-uile deich mionaidean. Mar sin … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Smeuran

Toradh nan Deuchainn Àrd-Ìre

Rainig toradh nan deuchainn Àrd-ÃŒre an diugh agus … fhuir mi “A” ann an Àrd-ÃŒre Ghàidhlig. Ho rò!

‘S dòcha gabhaidh mi deoch bheag a-nochd.

Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Toradh nan Deuchainn Àrd-Ìre

Ceilidh Idhe

Bha ceilidh ann an I Chaluim Chille dihaoine. Seòlaidh am bàt’-aiseig Chaledonian Mhic a’ Bhruithainn mu dheireadh eadar Muile & I aig 6.00f. Ach thog am bàta Stafa daoine bho Mhuile gu I aig 7.30f airson na ceilidhe. Bha pìobairean a’ feitheamh … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ceilidh Idhe

An Leabharlann

Chaidh mi dhan leabharlann an diugh. Uill, thàinig an leabharlann thugamsa. Bidh bhan an leabharlainn a’ tighinn an seo gach 4 seachdain airson uair gu leth. Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on An Leabharlann

Na tunnagan agamsa

Bha Cam ag innse dhuinn mu Loki, a cat a tha a’ fuireach air an sgàil-thaigh aice. Uill, mi fhìn, tha dà thunnag agamsa. Tha iad a’ fuireach anns a’ gàrradh agam agus tha iad air a dhèanamh de dh’umha. Chan eil ainmean aca, ach is… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Na tunnagan agamsa