Author Archives: alasdair

About alasdair

alasdair

Seo “snoopy2?

Chan ann ar leòr de thrèineachan rèile ann an LA, ‘s mar sin tha sinn dèidheil air blimpspotting

Continue reading

Posted in Coitcheann | Comments Off on Seo “snoopy2?

Chan e am Balla Bherlin a tha seo

Seo frith-rathad rothadairean a tha a' ruith ri taobh loidhne trean as ùire a' bhaile – An Loidhne "Expo". Smaoinich mi gun robh e a' coimhead coltach ris a' Bhalla Bherlin!
Continue reading

Posted in Coitcheann, Goireasan | Comments Off on Chan e am Balla Bherlin a tha seo

Stèisean an Aonaidh

Seo talla nan ticeadean ann an Stèisean an Aonaidh. Chan eil an talla seo ga chleachdadh ann an latha an diugh air sàilleibh atharrachaidhean mòra anns na doighean siubhal sna Stàitean. Tha an talla na eisimpleir den ailtireachd mission revival a… Continue reading

Posted in àitichean sònraichte, Eachdraidh | Comments Off on Stèisean an Aonaidh

Na poitean-smùide

 Seo poit-smuide na sheasamh ri taobh craobhan orainsear. Bha tuathanaich orainseir gan cleachdadh airson eigh a’ cumail falbh bho na craobhan nuair a bha tìde fuar ann.
Continue reading

Posted in Eachdraidh, nadar | Comments Off on Na poitean-smùide

An t-Abstol do Chalifornia: Beannaichte Junipero Serra, OFM

Rugadh e ann am Majorca ann an 1713. Chaidh e a-steach do dh’Òrdugh nam Bràithrean Beaga, na Frainseasaich, aig 17 bliadhna dh’aois ann an 1730. Bha inntinn mhath aige, oir fhuair e an cathair feallsanachd Duns Scotus ann an Oilthigh Palma de Mallorca ann an 1744. Ràinig e An Spàinn Nuadh ann an 1749. ’S […] Continue reading

Posted in àitichean sònraichte, Eachdraidh | Comments Off on An t-Abstol do Chalifornia: Beannaichte Junipero Serra, OFM

Ainmean-àite ann an California a Deas

’S ann à trì cànanan a tha na h-ainmean-àite Los Angeles a’ tighinn. ’S iad a’ Bheurla agus an Spàintis agus an Tongva. ’S e an Tongva cànan nan daoine dùthchasach Los Angeles. Fhuair i bàs ro dheireadh an 19mh linn, gu mi-fhortanach, ach chithear tòrr ainmean-àite fhathast a tha a’ toirt fianais don mhuinntir […] Continue reading

Posted in Coitcheann, Eachdraidh, Tìr nan Tongva | Comments Off on Ainmean-àite ann an California a Deas

Rìgh nan Speuran

’S e eun-creiche a th’ann an red-tailed hawk, agus ‘s e an t-eun-creiche mòr as soirbhaichaile ann an California a Deas. Ged a tha iolairean maola agus iolairean buidhe ann anns na beanntan agus anns na h-eileanan faisg air Los Angeles, chan fhaic thu anns a’ bhaile-mhòr fhèin iad. Chì thu an red-tailed hawk, no […] Continue reading

Posted in nadar | Comments Off on Rìgh nan Speuran

Cànanan

Chithear agus cluinnear iomadh cànan ann an Los Angeles. Ged nach eil cànan oifigeil aig na Stàitean Aonaichte no aig California, tha California a Deas gu math dà-chànanach anns a’ bheatha lathail, leis a’ Spàinntis na cànan co-ionnan ris a’ Bheurla. Continue reading

Posted in Beatha lathail, muinntir | Comments Off on Cànanan

Luibh-eòlas: a’ Bharbrag

Seo dealbh de bharbraig a thog mi o chionn ghoirid. Sgrìobh Ruairidh MacIlleathain mun bharbraig ann an Litir do Luch-ionnsachaidh 551. ‘S i Berberis nevinii a th’ innte (agus Mahonia nevinii), no Nevin’s Barberry. Chan eil fhios ‘am fhathast cò Nevin. Ge be preas dùthchasach a th’ ann ann an California a Deas, chan fhaicear a’ […] Continue reading

Posted in nadar | Comments Off on Luibh-eòlas: a’ Bharbrag

Alba ann an LA

Tha tòrr ainmean Albannach ann an LA. Bho àm gu àm cuiridh mi eiseimpleirean dhiubh an-seo. Continue reading

Posted in Coitcheann | Comments Off on Alba ann an LA