Author Archives: Bella Caledonia Editor

Coitcheann – Common Ground

Lorg Ghlaschu – In Search of the Dear Green Place, is a SNH commission for Mòd Ghlaschu 2019 celebrating Glasgow’s people, places and stories through her Gaelic and other placenames. Here’s a poem by Mary Ann Kennedy, inspired by Cathkin Braes – the highest point within the city boundaries, giving an unrivalled view of the […] Continue reading

Posted in Arts & Culture, Cathkin Braes, Coitcheann, Gàidhlig, Ghetto na Gàidhlig, Glasgow, poetry | Comments Off on Coitcheann – Common Ground

Poileasaidh, Poilitigs is Iomairteachd: Feum air Atharrachadh?

Seo agaibh tar-sgrìobhadh den òraid a thug sinn seachad aig a’ cho-labhairt #AnAthCheum2019 a chaidh a chumail an t-seachdain sa chaidh le UofG Oilthigh Ghlaschu – taing mhòr dhaibh-san airson a’ chòmhraidh chudromaich seo a chur air dòigh agus airson fiathachadh a thoirt dhuinn pàirt a ghabhail ann! Tha, agus bidh, Beurla nas tarraingiche don […] Continue reading

Posted in Ghetto na Gàidhlig | Comments Off on Poileasaidh, Poilitigs is Iomairteachd: Feum air Atharrachadh?

Còig Bliadhna

Tha saoghal poilitigs air gluasad cho luath seachad air na seachdainean a tha air a dhol seachad bhon sgrìobh mi mu dheireadh – cho luath ‘s gu bheil e a faireachdainn mar gu bheil gu leòr naidheachdan airson bliadhna a lìonadh. Bha beachd no dhà agam mu de sgrìobhainn – ‘s docha rudeigin a bharrachd […] Continue reading

Posted in Gaelic, Ghetto na Gàidhlig, Scotland | Comments Off on Còig Bliadhna

Tha luchd na Gàidhlig a’ call earbsa ann am Bòrd na Gàidhlig

Tha luchd na Gàidhlig a’ call earbsa ann am Bòrd na Gàidhlig – feumaidh Riaghaltas na h-Alba coimhead gu geur air an dòigh anns a bheil a’ bhuidheann air a ruith, a-rèir Misneachd. Tha a’ bhuidheann-strì Misneachd a’ toirt seachad rabhadh an-diugh gu bheil luchd na Gàidhlig a’ call earbsa ann am Bòrd na Gàidhlig, […] Continue reading

Posted in Alba, Gàidhlig, Ghetto na Gàidhlig, Scotland | Comments Off on Tha luchd na Gàidhlig a’ call earbsa ann am Bòrd na Gàidhlig

Ceist Mhòr an Fhearainn

Bho chionn bheagan mhìosan a-nis, tha mi air a bhith ag obair air rannsachadh airson sreath do dh’obraichean ealain ùra. Tha riamh ùidh air a bhith agam anns a’ cheangal a th’ againn ris an àrainneachd agus ris an t-saoghal – gu h-àraid a’ coimhead air cho dlùth ’s a tha a’ bheatha ris an […] Continue reading

Posted in Gàidhealtachd, Gàidhlig, Ghetto na Gàidhlig, Scotland | Comments Off on Ceist Mhòr an Fhearainn

Heileacoptair

from Gàidhlig Gu Leòr – Apple Clips This video DESTROYS anti-Gaelic bigotry in just SIXTY seconds… Wow! We literally spent £20 million on this video – money well spent smashing Gaelic myths from the Empire State and beyond…   Continue reading

Posted in Gàidhlig, Ghetto na Gàidhlig | Comments Off on Heileacoptair

Toiseach Tòiseachadh

In her first column Fiona MacIsaac sets out her aspirations for the subjects she wishes to touch on in the coming months in more depth. Fiona briefly touches on her own journey as a Gael and native Gaelic speaker – something she will be exploring in more depth in future columns in conjunction with happenings […] Continue reading

Posted in Gaelic, Gàidhlig, Ghetto na Gàidhlig | Comments Off on Toiseach Tòiseachadh

On Gaelic Language Development Policy in Scotland

An open letter to the Scottish Government on Gaelic language development policy in Scotland by Màrtainn Mac a’ Bhàillidh: As a young architect I was drawn to working in the Isle of Skye by my commitment to Scotland’s Gaelic language. Having been an active member of the SNP for over 15 years, joining shortly after […] Continue reading

Posted in Ghetto na Gàidhlig | Comments Off on On Gaelic Language Development Policy in Scotland

Gaelic Place Names

Here’s a selection of gaelic derived place names – from Ainmean-Àite na h-Alba (AÀA) ~ Gaelic Place-Names of Scotland the national advisory partnership for Gaelic place-names in Scotland. Reproduced here with thanks to Ainmean-Àite na h-Alba and Bòrd na Gàidhlig. For more on these names consult www.gaelicplacenames.org ** ** ** ** **   **   Continue reading

Posted in Ghetto na Gàidhlig | Comments Off on Gaelic Place Names

Scottish Gaelic Explained

This is a lovely new accessible introduction to Gaelic from VisitScotland. The voiceover is by the wonderful Mary Ann Kennedy. Continue reading

Posted in Gaelic, Gàidhlig, Ghetto na Gàidhlig, GhettoNaGàidhlig | Comments Off on Scottish Gaelic Explained