Author Archives: Alistair Paul

A’ Fighe Choimhearsnachdan

A bheil leasanan aig seann-choimhearsnachdan Gàidhealach ri ionnsachadh do shaoghal an latha an-diugh. Tha Alistair a’ meòrachadh. Bha e na chleachdadh am measg cuid de na coimhearsnachdan Gàidhealach plangaidean a thoirt do chàraid a bha gus pòsadh. Thigeadh co-aoisean na càraide còmhla ann an taigh bean na bainnse gus a’ chlòimh a chìreadh. B’ e… Continue reading

Posted in coimhearsnachdan, còraichean obrach, Eachdraidh, mèinnearan, Naidheachdan & Poileataigs, saoghal ùr, Thatcher | Comments Off on A’ Fighe Choimhearsnachdan

Mairead Bhàn Ailleanach

Chaidh an dàn seo a sgrìobhadh bho chionn ceud bliadhna aig àm a’ Chogaidh Mhòir le saighdear à Arainn. ‘Na chuid bhàrdachd chuir an t-ùghdar an cèill na faireachdainnean aige ma dhachaidh is ma leannan agus mar a bha iad seo ga chumail a’ dol tro oillt a’ chatha. B’ e measgachadh de Bheurla is Gàidhlig a… Continue reading

Posted in An Cogadh Mor, bàrdachd, Gàidhlig Arainn, òran gaoil, Sgrìobhadh Cruthachail | Comments Off on Mairead Bhàn Ailleanach

Cogadh agus Ceòl am Bhiet-Nam

‘S iongantach mar a thèid rud cho bòidheach ri ceòl còmhla ri rud cho oillteil ri cogadh. Nar n-inntinn tha òrain leithid ‘Long Way to Tipperary’ agus ‘Pack Up Your Troubles’ air an dlùth cheangal ris a’ Chogadh Mhòr agus tha an aon rud fìor mu chèol bho leithid Vera Lynn agus Glenn Millar agus an… Continue reading

Posted in Aimearaga, Bhiet-nam, Cànan & Cultar, Ceòl, Eachdraidh, luchd-ciùil, Naidheachdan & Poileataigs, Saigon, Vietnam | Comments Off on Cogadh agus Ceòl am Bhiet-Nam

Murt Air A’ Bheinn

Sgeulachd oillteil inntinneach à Eilean Arainn le Alasdair Paul Air latha samhraidh an 1889 thog dithis fhireannach orra a shreap Gaoda Bheinn, a’ bheinn as àirde ann an Eilean Arainn. Cha do thill ach aonar. Nuair a lorgadh corp fo chloich gu h-àrd air a’ bheinn is e brùite briste le comharraidhean an fhòirneairt air… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, cultar, Eachdraidh | Comments Off on Murt Air A’ Bheinn

Urras Gàidhlig nan Stàitean Aonaichte | GaelicUSA

Bhruidhinn Alasdair ris na buill aig a’ bhuidheann Ghàidhealach ùr ann an Ameiriga – Urras Gàidhlig nan Stàitean Aonaichte – abair gun d’ fhuair e beachdan sgoinneil agus bàrdachd nan cois cuideachd! ‘Agus ciamar a nìthear An gnìomh seo le cinnt? A’ Ghàidhlig a dh’aiseag Don Chlann tha ga dìth – Le saothair is suairceas… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, cultar | Comments Off on Urras Gàidhlig nan Stàitean Aonaichte | GaelicUSA

Oidhche An Sgoil Eòlas Na h-Alba

Shèid oiteag ancalach tron trannsa a’ togail gu h-aotrom pàipearan bho bhallachan a’ dol na caochan a’ cur dust gu dannsadh Fhreagair gaoth bho taobh a-muigh Glagaran air na h-uinneagan Dìosgail chabaran Brag phìoban Caithris na h-oidhche san dubharachd Na dorsan glaiste Guthan paisgte leis na ballachan Shuath an oiteag orra gan dùsgadh bhon cadal… Continue reading

Posted in àbhachdas, bàrdachd, Cànan & Cultar | Comments Off on Oidhche An Sgoil Eòlas Na h-Alba

Sgeulachdan Nam Marbh

Tha gu leòr aig na mairbh ri innse dhuinn. B’ e seo teachdaireachd an taisbeanaidh air an robh ‘Skeletons; Our Buried Bones’ a nochd o chionn greis aig Taigh-Tasgaidh Mhic an t-Sealgair a tha na phàirt de dh’Oilthigh Ghlaschu. Nuair a thadhail mi air dh’fhairich mi mar gun robh mi a’ dol a-steach gu criopt.… Continue reading

Posted in àrc-eòlas, cnàimhneach, cnàimhnich, cultar, Eachdraidh, Saidheans, Saidheans & Teicneòlas, taigh-tasgaidh, taisbeanadh, Teicneòlas | Comments Off on Sgeulachdan Nam Marbh

Tractar Beag Dearg | Bàrdachd

Tractar Beag Dearg Fàileadh na h-ola, fàileadh na h-ola Chan eil beatadh air fàileadh na h-ola Drùidheadh na h-ola tro ghasgaid is chìochag A’ fàgail lòn dubh anns gach àit’ dhan tèid mi Mar a leigeas cù anns gach àite a chomharradh Oiteag nam fhalt, oiteag nam fhalt Togaidh i mo shunnd, oiteag nam fhalt… Continue reading

Posted in adhbhachas, bàrdachd | Comments Off on Tractar Beag Dearg | Bàrdachd

Dol Fodha a’ Chaorainn is Èirigh a’ Chiùil Dhuibh

Is aithne dha na Gàidheil cho mòr ’s a bheir dol fodha luing buaidh air coimhearsnachd – seo an sgeul aig an SS Rowan agus an Southern Syncopated Orchestra agus mar a thug iadsan a tharraing beò às an tamailt buaidh air ceòl an t-saoghail. ‘S e eachdraidh air a sgrìobhadh na litrichean mòra a… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, Ceòl, cultar, Eachdraidh | Comments Off on Dol Fodha a’ Chaorainn is Èirigh a’ Chiùil Dhuibh

Iomairt nan Sgiath-Dheargan | Bàrdachd

Iomairt nan Sgiath-Dheargan Lùb a geugan fo eallach mheasan A’ chraobh chaorainn dhaingeann Leugan deàlrach gach aon na ulaidh A’ frasadh bho chlò òr-bhuidhe Fiar-ghathan na camhanaich Dh’fhuadaich sgleò is driùchdain À meangan is duilleach brisg Nochdte am fianais latha bric Gu sgeilmeil a laigh an t-eun Gu ladarna a thog e cheann Coinnealta, uallach… Continue reading

Posted in bàrdachd, Sgrìobhadh Cruthachail | Comments Off on Iomairt nan Sgiath-Dheargan | Bàrdachd