Author Archives: gaidhlig0131

Donnchadh Bàn Mac an t-Saoir, Bàrd Dhùn Èideann

Plac ùr a’ comharrachadh bàrd ainmeil Dhùn Èideann, Donnchadh Bàn Mac an t-Saoir. Chaidh seo a chur suas ann an Roxburgh’s Close air Àrd-shraid Dhùn Èideann an-dè, 24mh An t-Ògmhios 2014. New plaque commemorating world famous Edinburgh Gaelic Bard, Duncan … Continue reading Continue reading

Posted in bàrdachd, dùn èideann, Donnchadh Bàn Mac an t-Saoir, Duncan Bàn MacIntyre, Edinburgh, Gach tachartas - All events, Gaelic, Gàidhlig | Comments Off on Donnchadh Bàn Mac an t-Saoir, Bàrd Dhùn Èideann

Fèis Spòrs Ghlaschu

Tha fàilte chrìdheil ro sgoilearan à Baile Dhùn Èideann, agus sgoilearan air feadh meadhan na dùthcha do Fhèis Spòrs Ghlaschu. Airson tuilleadh fios, cuir brath gu Josie aig Spòrs Ghlaschu. Edinburgh Gaelic students are especially welcome to this event, as well … Continue reading Continue reading

Posted in fèis, glaschu, òigridh, One-off event, Spòrs, Tachartas - Event | Comments Off on Fèis Spòrs Ghlaschu

14-05-2014 Gaelic Referendum Debate – Deasbad Ghàidhlig mun Reifreann

Bidh deasbad mun reifreann a’ dol tro mheadhan na Gàidhlig @ 18.30 14mh An Cèitean 2014 aig: Godfrey Thomson Hall Thomson’s Land Holyrood Dùn Èideann EH8 8AQ Bu toil leinn tòrr diofar phàirten den choimhearsnachd fhaicinn ann, gu h-àraid pàrantan … Continue reading Continue reading

Posted in deasbad, debate, Gàidhlig, Naidheachdan - News, oileanaich, Oilthigh Dhùn Èideann, referendum, reifreann | Comments Off on 14-05-2014 Gaelic Referendum Debate – Deasbad Ghàidhlig mun Reifreann

Cothroman obrach sa Ghàidhlig – Job opportunities with Gaelic!

Cothroman Obrach aig Bun-sgoil Taobh na Pàirce – sgaoilibh an nàidheachd Job opportunities at Bun-sgoil Taobh na Pairce – please share Tha Bun-sgoil Taobh na Pàirce a’ sireadh uiread de thidsearan airson an ath sheisean sgoile; sgaoilibh an nàidheachd seo. … Continue reading Continue reading

Posted in cothroman obrach, croileagan, dùn èideann, duneideann, Edinburgh, Gach tachartas - All events, gaelic in edinburgh, gaelic jobs, Gàidhlig, Naidheachdan - News, nursery nurse, teacher, work opportunities | Comments Off on Cothroman obrach sa Ghàidhlig – Job opportunities with Gaelic!

Oifigear Òigridh is Coimhearsnachd Ghàidhlig Ùr aig IGDE

Tha Oifigear Òigridh is Coimhearsnachd ùr aig Iomairt Ghàidhlig Dhùn Èideann! Tha ar n-oifigear ùr, Tara NicFhraing, air tòiseachadh ann an Dùn Èideann o chionn ghoirid agus tha i a’ dèanamh fiughair mòr ri bhith ag obair còmhla ri òigridh … Continue reading Continue reading

Posted in Naidheachdan - News | Comments Off on Oifigear Òigridh is Coimhearsnachd Ghàidhlig Ùr aig IGDE

Thig gar leantainn air Twitter!

Lean sinn @IGDhunEideann airson fios agus naidheachd mu thachartasan òigridh is coimhearnsachd Ghàidhlig ann an Dùn Èideann
Follow us @IGDhunEideann for information about Gaelic youth and community events in Edinburgh Continue reading

Posted in Gach tachartas - All events | Comments Off on Thig gar leantainn air Twitter!

10/05/2013 – Bothan

BOTHAN – Dihaoine 10 an Cèitean Friday 10th May @ Canons’ Gait 232 Canongate, Àrd-sràid, Dùn Èideann, EH8 8DQDoras fosgailte aig 8.30f. Bar fosgailte gu 1m. Door open at 8.30pm. Bar open til 1am £5 (£3) aig an doras / … Continue reading Continue reading

Posted in Gach tachartas - All events, Naidheachdan - News, One-off event, Regular event, Tachartas - Event | Comments Off on 10/05/2013 – Bothan

26/4/2013 Bothan – The Highland Voyage

@  Ionad Sgeulachd na h-Alba (Scottish Storytelling Centre), 43-45 Àrd-shràid, Dùn Èideann, EH1 1SR 8f – 10f / 8pm – 10pm                      £10 (£6.50) Freagarrach do dh’inbhich is clann bho 10 bliadhna a dh’aois / Suitable for … Continue reading Continue reading

Posted in Gach tachartas - All events, Naidheachdan - News, One-off event, Tachartas - Event | Comments Off on 26/4/2013 Bothan – The Highland Voyage

Cearcall Còmhraidh Dhùn Èideann – Gaelic Conversation Circle

A bheil cnacaireachd Ghàidhlig a dhìth oirbh? Ma tha, trobhadaibh a-nall don Chearcall! Cearcall comhraidh (conversation circle) meets every Tuesday except Christmas and New Year, to talk in Gaelic about… anything that interests you! Cuin? Dimairt, 7.30-9.00 feasgar When?  / Tuesdays 7.30 – … Continue reading Continue reading

Posted in Clasaichean - Classes, Fileantaich, Gach tachartas - All events, Intermediate - Eadar-mheadhanach, Learners - Luchd-ionnsachaidh, Regular event, Tachartas - Event | Comments Off on Cearcall Còmhraidh Dhùn Èideann – Gaelic Conversation Circle

27/03/2013 Fèill-Reic nan Leabhraichean/Gaelic Book Sale

 Comhairle nan Leabhraichean a’ tadhail air Oilthigh Dhùn Èideann air Diciadain 27 Màrt, eadar 10m – 3f airson an fèill-reic aca. Nach tig sibh a choimhead oirnn ann an Leabharlann Eòlas na h-Alba! Leabhraichean sònraichte sam bith a tha sibh … Continue reading Continue reading

Posted in Gach tachartas - All events, One-off event, Tachartas - Event | Comments Off on 27/03/2013 Fèill-Reic nan Leabhraichean/Gaelic Book Sale