Author Archives: Domhnall Iain

A’ dol air chèilidh air a’ phrèiridh | Calgaraidh Chanada

“Chan eil cèilidh air a’ phrèiridh,” sheinn Murchadh MacPhàrlain, is e a’ fulang cianalas uabhasach agus fìor dhroch gheamhradh ann an Alberta sna 1920an. Cha mhòr ceud bliadhna on uairsin, tha a’ ghrian a’ deàrrsadh is, mo nàire, chan eil mòran cianalais air an sgrìobhadair fhortanach seo ‘s mi cur seachad an t-samhraidh an Calgaraidh,… Continue reading

Posted in Alberta, Calgaraidh, Canada, Cànan & Cultar, featured, Murchadh MacPhàrlain, Na Beanntan Rocky, siubhal | Comments Off on A’ dol air chèilidh air a’ phrèiridh | Calgaraidh Chanada

Deich ceistean mun Ghàidhlig san #indyref

Tha Dòmhnall Iain a’ toirt sùil air deich ceistean cudromach dha na Gàidheil an lùib an Reifreinn. 1.      Am bi a’ Ghàidhlig aig cridhe Alba ùr? Tha am Pàipear Geal ag innse dhuinn (anns a’ chànan eile): “We plan to create a secure future for Gaelic in Scotland by increasing the numbers learning, speaking and… Continue reading

Posted in Ailig Salmond, Alba, Gàidhlig, indyref, Naidheachdan & Poileataigs, rathad an referendum | Comments Off on Deich ceistean mun Ghàidhlig san #indyref

Cho sgìth ris a’ chuileag – ruitheaman làitheil agus gleogan-eanchainn

Tha fiamh a’ ghàire air a h-uile duine a bhios tric a’ gabhail itealan astar mòr an t-seachdain-sa agus aplacaid air nochdadh a chuireas às don diabhal jetlag a tha siud. Chan eil sian nas miosa nuair a tha thu air do laithean-saora là a chall san leabaidh ’s tu a’ fulang ris an sgìths… Continue reading

Posted in featured, jetlag, Saidheans, Saidheans & Teicneòlas | Comments Off on Cho sgìth ris a’ chuileag – ruitheaman làitheil agus gleogan-eanchainn

Siubhal | Iòrdan

Nuair a dh’innis mi do mo sheanmhair gun robh mi an dùil làithean-saora na Càisge a chur seachad ann an Iòrdan, thoisich i bruidhinn air sagart dom b’ainm Maighstir Iain a rugadh an Eirisgeidh ann an 1912 ach a chuir seachad a bheatha mar Franciscan ann an Iòrdan. Duine tapaidh a bh’ann, a’ treòrachadh Chrìostaidhean… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, siubhal | Comments Off on Siubhal | Iòrdan

Sgeulachd Ghoirid | A’ Bhreug

Dòmhnall Iain Dòmhnallach a’ toirt thugaibh saoghal an rùim-shuidhe mar nach fhacas a-riamh roimhe e. Saoghal a’ bhogsa dhuibh. Choisinn an sgeulachd ghoirid seo duais a’ Chomuinn Oiseanaich 2013.   A’ BHREUG le Dòmhnall Iain Dòmhnallach Bha an sùilean sàthte air a’ bhogsa mhòr dhubh a bha na sheasamh a’ gàireachdainn anns an oisein. ’S… Continue reading

Posted in bogsa dubh, breug, Rosg, rùm-suidhe, seòmar-suidhe, sgeulachd ghoirid, Sgrìobhadh Cruthachail, Telebhisean, tì-bhì, TV | Comments Off on Sgeulachd Ghoirid | A’ Bhreug