Author Archives: liamalastair

Na Klondykers (2005) le Iain F. MacLeòid

Na Klondykers (2005) le Iain F. MacLeòid Stèidhichte ann am baile beag Gàidhealach, taobh na mara air tìr mòr na Gàidhealtachd (car coltach ri Ulapul, thathas a ràdh), tha balaich an iasgaich – Ruiseanaich agus Gàidheil – a’ còmhnaidh taobh … Continue reading Continue reading

Posted in Lèirmheasan | Comments Off on Na Klondykers (2005) le Iain F. MacLeòid

Tilleadh Dhachaigh (2009) le Aonghas Pàdraig Caimbeul

Tilleadh Dhachaigh (2009) le Aonghas Pàdraig Caimbeul Air rathad-iarainn à Obar-Dheathain gu ruige an Eilein Sgitheanaich, tha bòcan – saighdeir Gàidhealach às a’ Chogadh Mhòr – a’ cnuasachadh thairis air a bheatha, a bheatha bheò ‘s mharbh. Tha an leabhar … Continue reading Continue reading

Posted in Lèirmheasan | Comments Off on Tilleadh Dhachaigh (2009) le Aonghas Pàdraig Caimbeul

Duaisean Litreachail Chomann Crann na h-Alba 2013

Duaisean Chomann Crann na h-Alba Air oidhche DhiarDaoin, chumar na duaisean litreachail a bu shine an Alba ann an cridhe Bhaile Ghlaschu aig Leabharlann Mhitchell. Bha deagh oidhche ann, le fìon, leabhraichean, craicearachd math; nas fheàrr chan aithnichinn! ‘S ann … Continue reading Continue reading

Posted in Alba, Comann Crann na h-Alba, Duaisean Litreachais, Gàidhlig agus Foillseachadh, Ghàidhlig, Language, Literary Awards, Scottish Gaelic, Scottish Saltire Society | Comments Off on Duaisean Litreachail Chomann Crann na h-Alba 2013

Foillseachadh na Beurla, Geàrr-Eachdraidh

The English version of this blog is located here: liamalastair.wordpress.com LEUDACHADH AGUS CO-DHAINGNEACHADH Às dèidh dhomh grunn phuingean a chur an cèill mu litreachas na Gàidhlig agus ath-bheòthachadh cànain, bu mhath leam grunn phostan a chnuasachadh air Saoghal (Breatannach) an … Continue reading Continue reading

Posted in foillseachadh, hachette, harpercollins, newscorp, Saoghal an Fhoillseachaidh | Comments Off on Foillseachadh na Beurla, Geàrr-Eachdraidh

Air Cuan Dubh Drilseach (2013) le Tim Armstrong

Air Cuan Dubh Drisleach (2013) le Tim Armstrong Tha an leabhar seo air geàrr-liosta Duais Ciad-Leabhair na Bliadhna aig Comann Crann na h-Alba. Thèid a bhreithneachadh an ceann ghoirid. Mar phàirt den bhreithneachadh seo, tha mi a’ cuideachadh bana-oileanach eile, … Continue reading Continue reading

Posted in Gaelic, Gaelic literature, Lèirmheasan, Publishing, Sabhal Mòr Ostaig, Scottish Gaelic | Comments Off on Air Cuan Dubh Drilseach (2013) le Tim Armstrong

Gymnippers Diciadian (2005) le Martainn Mac an t-Saoir

Gymnippers Diciadain (2005) le Martainn Mac an t-Saoir Nise, feumaidh mi ràdh, cha deach mi fhìn na b’ fhaide na td. 70. ‘S an uair sin, thionndaidh mi gu meadhan an leabhair is leugh mi dhà no trì duilleagan. Agus … Continue reading Continue reading

Posted in Lèirmheasan | Comments Off on Gymnippers Diciadian (2005) le Martainn Mac an t-Saoir

Ath-neartachadh Cànain agus Litreachas

The English version of this blog is available here: liamalastair.wordpress.com ATH-THILLEADH GLUASAD CÀNAIN Is e aon de na prìomh dhleasdanasan a th’ aig foillseachadh Gàidhlig a bhith a’ cur ri cleachdadh, àbhaisteachadh, agus ath-neartachadh cànain. Sa phost seo, bheir mi … Continue reading Continue reading

Posted in Alba, Gàidhlig, literature, minority language, Publishing, RLS, Saoghal na Gàidhlig, Scotland, Scottish Gaelic | Comments Off on Ath-neartachadh Cànain agus Litreachas

Gàidhlig, Litreachas, agus Foillseachadh

The English version of this blog entry is available here: liamalastair.wordpress.com FEUMALACHDAN LITREACHAS NA GÀIDHLIG AIR FOILLSEACHAIREAN Ann an saoghal litreachas na Beurla, tha daoine a’ sìor fhaighneachd ‘carson a tha feum againn air foillseachairean?’ Tha freagairtean gu leòr aig … Continue reading Continue reading

Posted in Saoghal na Gàidhlig | Comments Off on Gàidhlig, Litreachas, agus Foillseachadh

Ùpraid (2006) le Éilis Ní Dhuibhne

Ùpraid (2006) le Éilís Ní Dhuibhne Leughadh aotrom do dh’inbhich òga ‘S ann a-mach air triùir dheugairean aois àrd-sgoil a tha fuireach ann am Bail’ Átha Cliath a tha Ùpraid, agus an t-atharrachadh a thig air an tuigse-beatha às dèidh … Continue reading Continue reading

Posted in Lèirmheasan | Comments Off on Ùpraid (2006) le Éilis Ní Dhuibhne

Ro-ràdh is cur-an-aithne

The English version of this blog is available here: liamalastair.wordpress.com CÀNAIN, CLÒ, IS CLEACHDADH “The years 2003–11 should be recognised as a significant period. In 2011, it is tremendously encouraging that Gaelic writers, both existing and new, have been inspired … Continue reading Continue reading

Posted in Alba, Cleachdadh na Gàidhlig, Publishing, Ro-ràdh, Scottish Gaelic | Comments Off on Ro-ràdh is cur-an-aithne