Author Archives: lasairdhubh

Tòrr leabhraichean!

Tha iad air ruigsinn!!

Continue reading

Posted in naidheachd | Comments Off on Tòrr leabhraichean!

Bogadh ann an Dùn Èideann!

Continue reading

Posted in naidheachd | Comments Off on Bogadh ann an Dùn Èideann!

Às na Freumhan air a’ BhBC

Naidheachd mun leabhar ùr!! Leabhar ùr mu iomairt sgoil Ghàidhlig Dhùn Èideann Continue reading

Posted in naidheachd | Comments Off on Às na Freumhan air a’ BhBC

Às na Freumhan

Tha mi air mo dhòigh ghlan innse gum bi an leabhar eachdraidh ùr agam, Às na Freumhan: Eachdraidh air Iomairt na Sgoileadh Gàidhlig ann an Dùn Èideann 1998–2011, a’ dol dhan chlò-bhualadair an ath sheachdain, agus a’ tighinn a-mach an … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in naidheachd | Comments Off on Às na Freumhan

STEALL 05!

Tha mi toilichte a ràdh gu bheil STEALL 05 a-mach a-nis leis an ath chaibideil de An Luingeas Dorcha air Fàire na broinn! Gheibh sibh leth-bhreac an seo. B’ e deagh phrèasant Nollaige a bhiodh ann, ma tha sibh, coltach … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in naidheachd | Comments Off on STEALL 05!

Gàidhlig gun ghnè?

Ciamar a bhiodh eadh, nam faigheamaid cuidhteas gnè agus na tuisealan ann an Gàidhlig? Thòisich mi a’ smaoineachadh air an ceist seo an dèidh dhomh alt a leughadh anns an Washington Post mu oidhirp seòrsa Spàinnis a chruthachadh gun ghnè … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in naidheachd | Comments Off on Gàidhlig gun ghnè?

Chunnacas ann an Dùn Èideann

An Gaelicmobile. Dealbh le Roddy.
Continue reading

Posted in punc | Comments Off on Chunnacas ann an Dùn Èideann

Trusadh: Leabhraichean Gàidhlig

Seo fìor dheagh phrògram mu litreachas na Gàidhlig, agus le beagan seann bhideo dhiomsa a’ leum mun cuairt agus a’ sgreuchail mar bhaothaire! Cò dh’iarradh am bainne leis? Bidh am prògram air an iplayer gu an 9mh latha dhen t-Sultain. … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in naidheachd | Comments Off on Trusadh: Leabhraichean Gàidhlig

Tochmarc Emire

As t-samhradh seo, chuir mi romham barrachd obrach a dhèanamh air na stuthan-teagaisg agam a-mach air fuaimneachadh, agus bha mi shìos ann an Leabharlann SMO greis latha bhon dè, feuch an lorgainn sgeulachd bheag a dh’fhaodainn cleachdadh mar phìos leughaidh … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in naidheachd | Comments Off on Tochmarc Emire

An Dùd

50 bliadhna air ais an-dè, is NA cho fionnar ri cularan. Dùd, tha thu, mar, a’ snàmh ann am fànas an-dràsta! Agus tha thu a’ dol a choiseach air a’ ghealaich an ceann dà latha!! Ach, tha esan coma. Latha … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in fànas | Comments Off on An Dùd