Author Archives: Liam.Alastair

Còig fhaclan Uibhisteach

Thar an deireadh-sheachdain, bha a’ chiad fhèill litreachais sa Ghàidhlig ga cumail ann an Uibhist a Deas, ‘Às an Tobar’. Bha Catrìona NicIlleDhuibh an làthair, a’ bruidhinn mu fhaclan san leabhar ùr aice, Forradh: Sly Cooking – taghadh bho fhaclan is abairtean a chruinnich Mgr Ailein ann an Uibhist agus Èirisgeidh. Feasgar a’ chiad latha… Continue reading

Posted in Cànain, Cànan & Cultar, ceòlas, dana, gaelic uist, Gàidhlig, Scottish Gaelic, Uibhist, uist | Comments Off on Còig fhaclan Uibhisteach

Dacha mo Ghaoil | Tatù Airm an Tùir Spasskaya

Bha Liam thall sa Chremlin bho chionn ghoirid às leth Special Counsel Mueller ’s e a’ sgrùdadh na dlùth-dhàimh eadar an Ceannard agus am Pop Icon as fheàrr leis. Feuch mar a chaidh dha. Do dhaoine a bhuineas do dhùthchannan NATO ’s nach eil air a bhith ann am prìomh-bhaile na Ruis roimhid, ’s dòcha… Continue reading

Posted in dana, Gaelic, Gàidhlig, kremlin, pipe band, red square, russia, siubhal, spasskaya, tattoo | Comments Off on Dacha mo Ghaoil | Tatù Airm an Tùir Spasskaya

Bàrdachd | Là a’ Bhuidheachais

A’ guidhe Là a’ Bhuidheachais sona dhuibh, ge brith cà bheil thu san t-saoghal. Ged is duilich leam gun d’ fhàg mi, Grunn làitheachan air ais, Air sgàth iomadh dragh is èiginn Gum b’ fheudar dhomh dhol às. Is gun robh na deòir nam shùilean Nuair shiubhail mi thar sàil, Dh’aidichinn gu bheil mi àigh’reach Aig… Continue reading

Posted in bàrdachd, Sgrìobhadh Cruthachail | Comments Off on Bàrdachd | Là a’ Bhuidheachais

Cairt Revolut | a’ siubhal nas glice

GBP gu CZK gu EUR gu HUF agus tòrr sheòrsaichean airgid a bharrachd leis a’ chairt chreideis seo aig a’ chompanaidh ùr, Revolut. ’S gann gu bheil mi air tilleadh às an Roinn Eòrpa, a’ siubhal a-mach ’s a-steach tron Raon Euro agus chan eil ach moladh agam airson na cairt ùir a chleachd sinn… Continue reading

Posted in airgead, Cànan & Cultar, currency, dana, euro, Gàidhlig, revolut, Roinn Eòrpa, siubhal, Teicneòlas | Comments Off on Cairt Revolut | a’ siubhal nas glice

Poileasaidh-stàite an Latha: Leth-oireachas?

An Trumpach, Balla Mòr Mheagsago, NATO… tha Liam a’ toirt sùil fharsaing air poileataigs nan Stàitean agus mar a tha leth-oireachas (isolationism) a’ gabhail làmh an uachdar air ciall is co-obrachadh. Leth-oireachas nan Stàitean Aonaichte Tha an Trumpach air thoiseach sna cunntasan-beachd a-nis, 44% gu 39%, a rèir CNN. Leis gach mìos ga gearradh sìos,… Continue reading

Posted in Gàidhlig, isolationism, leth-oireachas, Naidheachdan & Poileataigs, NATO, trump, US elections | Comments Off on Poileasaidh-stàite an Latha: Leth-oireachas?

Bàrdachd | ‘A’ chiad latha den Iuchar’

Aig 7:30m, air a’ chiad latha den Iuchar, dhìrich na rèisimeidean Breatainneach ri gàbhadh na h-àraich. Ro chiaradh an latha, bha timcheall air 20,000 marbh ri froiseadh nam beairt-ghunnaichean. Seo Eòghan Stiùbhart a’ cuimhneachadh. A’ chiad latha den Iuchar Sna Hearadh oidhche fhliuch Eilean Sìophoirt fo chòta uisg’ Na bailtean falamh le cràdh na cuimhne… Continue reading

Posted in bàrdachd, Cànan & Cultar, Sgrìobhadh Cruthachail, somme; gàidhlig; eòghan stiùbhart; eala bhàn | Comments Off on Bàrdachd | ‘A’ chiad latha den Iuchar’

Cnuasachadh fiolm | Hamish

‘S e fiolm drùidhteach cumhachdach a th’ ann an Hamish a ghrèimeas ort. Chan eil teagamh gun robh buaidh nach beag aig Hamish Henderson air Alba, ge brith mar sgrìobhadair, iomairtiche, fear-cruinneachaidh, no sgoilear. Tha Liam a’ beachdachadh. Tha cuimhne agam far an robh mi air oidhche chunntais nam bhòtaichean san t-Sultain, 2014, mar a… Continue reading

Posted in BBC Alba, bees knees, Cànan & Cultar, Fiolm, Gàidhlig, hamish, hamish henderson, MG Alba | Comments Off on Cnuasachadh fiolm | Hamish

#DòmhnallTrump2016

Meteoric rise, an e sin a chanas duine ris an iolach a tha an Trumpach a’ togail? Neo bean-shìthe agus droch chomharran air fàire? An e seo dha-rìreabh mar a bha cuid de mhuinntir na Gearmailte a’ faireachdainn sna 1920an agus 30an? Air neo an ann mar seo a tha gnothaichean an Taghaidh a h-uile… Continue reading

Posted in donald trump, Gaelic, Gàidhlig, Naidheachdan & Poileataigs | Comments Off on #DòmhnallTrump2016

‘Tròcair’ Shaudach | Iain Urchardan

Chaidh Clèireach Siathach Sheikh Nimr al-Nimr a chur gu bàs le Riaghaltas Aràibia nan Sabhd agus Siathaich thar na sgìre a’ togail fianais an aghaidh na binne. Seo pìos a sgrìobh an t-Urr Iain Urchardan a-mach air siostam-ceartais na Rìoghachd. Thug na Saudaich bàs do chlèireach: Nimr al-Nimr – chaill e cheann! E na Shia trang ag èigheach… Continue reading

Posted in bàrdachd, Gàidhlig, iain urchardan, Naidheachdan & Poileataigs, nimr al-nimr, saudi arabia, Sgrìobhadh Cruthachail | Comments Off on ‘Tròcair’ Shaudach | Iain Urchardan

Càit’ am bi a’ Ghàidhlig?

Càit’ am bi a’ Ghàidhlig sna bliadhnaichean ri teachd? Am fuirich i làidir sna h-Eileanan an Iar; am fàs i an Glaschu agus Dùn Èideann; am faic sinn ath-dhùsgadh san t-seann Ghàidhealtachd (Earra-Ghàidheal ’s Loch Abar ’s Cataibh ’s msaa); an glac àiteachan Gallda (Machair Aonghais, Na Crìochan) rithe? Tha an t-alt seo a’ sgrùdadh… Continue reading

Posted in age pyramid, Cànain, Cànan & Cultar, eilean siar, Gàidhlig, Innse Gall, Naidheachdan & Poileataigs | Comments Off on Càit’ am bi a’ Ghàidhlig?