Author Archives: Tacaes

Bana-phrionnsa Mako do Shasainn

Air 17mh latha den t-Sultainn, tha Bana-phrionnsa Mako air falbh do Shasainn gus museology a rannsachadh sa chùrsa iar-cheumnach ann an Oilthigh Leicester. Tha dùil aice ire a’ mhaighstir fhaighnn.Bana-phrionnsa MakoTha Buidheann-ghnì… Continue reading

Posted in naidheachd | Comments Off on Bana-phrionnsa Mako do Shasainn

Naidheachd mu dheidhinn neo-eisimeileachd na h-Alba ann an iapan

Tha latha a’ chunntas-bheachd mu dheidhinn neo-eisimeileachd na h-Alba an diudh agus tha iomadh naidheachd mu a dheidhinn air adhar mar leanas. Seall.News BS Fuji FNNFNNKTVJNNANN NEWSKTV Continue reading

Posted in naidheachd | Comments Off on Naidheachd mu dheidhinn neo-eisimeileachd na h-Alba ann an iapan

Okinawa a’ tadhal air Alba gus ionnsachadh mar a thathar a’ faighinn a Saorsa

Tha buidheann bho Okinawa a’ tadhal air Alba an dràsta. Tha iad an dòchas gum bi Okinawa a’ faighinn saorsa. Is aon de na sgìrean Iapanach a tha ann an Okinawa a-nis ach tha cànan eile agus dualchas eile aig muinntir an àite agus ‘s e r?… Continue reading

Posted in naidheachd | Comments Off on Okinawa a’ tadhal air Alba gus ionnsachadh mar a thathar a’ faighinn a Saorsa

Tha 93% de Iapanaich a’ faighinn barail chearr de Sìona

Tha the Genron NPO (NPO Iapanach) agus People’s Daily (pàipear Sìonach) air beachd rannsachadih a dhèanamh agus air an cunntas a dhèanamh. Tha 93% de Iapanach ag ràdh gu bheil iad a’ faighinn barail chearr de Sìona?Tha an àireamh seo 2.9% nas … Continue reading

Posted in naidheachd | Comments Off on Tha 93% de Iapanaich a’ faighinn barail chearr de Sìona

541 Dràibheaidh mu Chomhair air Mòr-rathad an ann 3 Bliadhna

Tha sia companaidhean a tha a’ cumail nan mòr-rathaid air a nochdadh gun do thachail 541 dràibheaidh mu chomhair air na mòr-rathid ann an trì bliadhna mu dheireadh. Bha 370 dhiubh (68%) 65 bliadhna a dh’aois no nas sine, 200 dhiubh (38%)?fo … Continue reading

Posted in naidheachd | Comments Off on 541 Dràibheaidh mu Chomhair air Mòr-rathad an ann 3 Bliadhna

Chan eil 400 Billean Yen gu leòr

Thuirt Riaghladair Tokyo Masuzoe o chionn ghoirid:Atharrichidh sinn plana nan Geamannan Oilimpeach. Nì sinn plana ùr gu cheann na Samhna agus bidh sinn ga nochdadh do IOC sa Ghearran san ath bhliadhna. Tha 400 Billean Yen acainn gus na Geam… Continue reading

Posted in naidheachd | Comments Off on Chan eil 400 Billean Yen gu leòr

Iapan a’ cur thairis Bàtichean-aigeinn do Astràilia?

Tha dùil aig Cabhlach Astràilia 10 bàtichean-aigeinn Iapanach a cheannaich. Thathar ag ràdh gum bi a’ chosgais iomlan mu 10 billean dolair Astràiliach. Nam biodh an dèiligeadh air aontachadh, bidh a’ mharsantachd na chead as-mhalairt o Iapan… Continue reading

Posted in naidheachd | Comments Off on Iapan a’ cur thairis Bàtichean-aigeinn do Astràilia?

Port-adhair Vladivostok a’ cumail Smachd-bhanna Ionadail

Tha Port-adhair Vladivostok a’ cumail smachd-bhanna ionadail.Tha am bùth saor bho chàin ann an Port-adhair Vladivostok a’ nochdadh an fhìosa mar leanas agus ag ràdh nach urrain do na daoine san liosta na bhathair saor bho chàin a cheannaich.A… Continue reading

Posted in naidheachd | Comments Off on Port-adhair Vladivostok a’ cumail Smachd-bhanna Ionadail

Torc Fiadhaich sa Bhaile

Mu 9:15 feasgar air an 3s latha den t-Sultain, thug torc fiadhaich ionnsaigh air boireannach sa bhaile, Kobe. Nuair a bha i a’ dol dhachaigh, bha an troc fiadhaich a’ dlùthachadh rithe agus air a baga a teumadh. Thuit i agus chaidh an troc f… Continue reading

Posted in naidheachd | Comments Off on Torc Fiadhaich sa Bhaile

Peutantan a’ dol do na Companaidhean

Chuir an riaghaltas roimhe gum bi e ag atharrachadh laghan nan peutantan. Tha peutantan ùr a’ buntainn don luchd-leasachaidh an làthair. Fo na laghan ùr, bidh peutantan ùr a’ buntainn do na companaidhean dha bheil an luchd-leasachaidh. Tha an … Continue reading

Posted in naidheachd | Comments Off on Peutantan a’ dol do na Companaidhean