Author Archives: Jamie Wallace

‘S fhada bhon uairsin! #PDConf, Là Twitter #Gàidhlig, agus Gàidhlig ann an Iapan!

Cha do sgrìobh mi blog an seo airson greis, ach bha mi a’ sgrìobhadh airson blogaichean eile.Sgrìobh mi am pìos seo airson Pàrlamaid na h-Alba mu dheidhinn an tadhail agam gu Sruighlea airson #PDConf, agus thòisich mi obair air blogaichean ùr ai… Continue reading

Posted in Co-labhairt, coimhearsnachdan, Iapan, Là Twitter, Latha Twitter, pàrlamaid na h-alba, Social Media Alba, Storify, twitter | Comments Off on ‘S fhada bhon uairsin! #PDConf, Là Twitter #Gàidhlig, agus Gàidhlig ann an Iapan!

Iain, Ratbag, a Bhrònain!

Iain, Ratbag, a Bhrònain!Sìos ann an LunnainnA’ lìbhrigeadh pianAir feadh an dùthaich.Chan eil cus agad idir.Iain, a bhrònain!Ann an Sruighlea an-diughChoisinn thu mì-chliù’S tusa ratbag, Ratbag IainDonnchadh MacIlleathainIain, a bhrònain!M… Continue reading

Posted in bàrdachd, poileataigs | Comments Off on Iain, Ratbag, a Bhrònain!

Mo chiad thuras aig Comunn Gàidhlig Inbhir Nis

Tha mi dìreach air ais bhon a’ chiad choinneamh agam aig Comunn Gàidhlig Inbhir Nis. Cha robh dùil agam a bhith ann fiù ‘s, ach chaidh mi ann agus chòrd e rium gu leòr.Nise, anns a’ chiad dà bhliadhna aig Oilthigh Ghlaschu, bha mi a cleachd… Continue reading

Posted in Cailean Maclean, Comunn Gàidhlig Inbhir Nis, Gàidhlig, Oilthigh Dhùn Èideann, Oilthigh Ghlaschu | Comments Off on Mo chiad thuras aig Comunn Gàidhlig Inbhir Nis

Bile an Reifreinn agus cleachdadh na Gàidhlig – Gairm fianais

Diardaoin, 21.03.2013. Seo an latha a chur Nichola Sturgeon ainm ri Bile an Reifreinn. ‘S e ceum mòr  air adhart gu dearbh, ach chan e lagh a th’ ann am bile seo fhathast ge-tà!Tha Comataidh Bile Reifreinn (Alba) aig Pàrlamaid na h-Al… Continue reading

Posted in Alba, Arthur Cormack, Bile Reifreinn, Facebook, neo-eiseimleachd na h-Alba, nicola sturgeon, pàrlamaid na h-alba | Comments Off on Bile an Reifreinn agus cleachdadh na Gàidhlig – Gairm fianais

Co-labhairt airson Oileanaich Ceilteach


Nuair a bha mi deiseal leis an greis-gnìomhachais agam ann an Inbhir Nis, chaidh mi sìos do Dhùn Èideann feasgar Dihaoine airson co-labhairt an ath latha aig Oilthigh Dùn Èideann.
Bha mi a’ leantainn Iomairt Sgoil Eòlais na h-Albaann an Dùn Èideann agus bha mi airson a chur taic ris an iomairt seo. Chuir mi mo ainm ris an athchuinge nuair a chunnaic mi ceangal air Facebook. Dh’ ionnsaich mi an-dèidh gun cur ‘An Comunn Cheilteach’ a’ Chiad Co-labhairt airson Oileanaich Ceilteach seo air dòigh a chur taic ris an Iomairt Sgoil Eòlais na h-Alba. 
Fhuair mi fiosrachadh mu dheidhinn an co-labhairt mìos air ais agus bha mi airson pàirt a’ gabhail, gun teagamh – a dhol agus a dh’èisteachd ris na pàipearan. Ma tha e freagarrach, tha mi airson pàipear a’ sgrìobhadh airson co-labhairt an ath-bhliadhna, ‘s docha mu dheidhinn cleachdadh nam Meadhanan Sòisealta ann an Gàidhlig no air fèin-leasachadh airson coimhearsnachdan Gàidhlig, no cò aig a tha fios! Bha mi nam bheachd gum bhiodh e math dìreach a bhi bhith am bliadhna.
Ràinig mi ann an Dùn Èideann mu còig uairean agus thug mi tacsi gu flat aig Stiùbhairt, far an robh mi a’ fuireach airson dà oidhche. Feumaidh mi ràdh gu bheil mi glè thaingeil dhà airson a’ toirt àite dhomh fo a chabar.

Chaidh sinn a-mach na h-oidhche siud, agus às dèidh dìnnear anns ‘The Library’, choinnich sinn muinntir bho Èirinn, a’ Chuimrigh, an t-Eilean Mhanainn, Alba (gu dearbh) agus fiù ‘s an Òlaind ann an Captain’s Bar air Sràid Colaiste a Deas! ‘S e icebreaker a bh’ ann mus toisich an co-labhairt, agus fhaigh mi e glè feumail is spors. ‘S e deagh bheachd a bh’ ann gun teagamh!

Fàilte!

n ath latha, dhùisg mi tràth agus chaidh mi air a’ bhus don Oilthigh Dùn Èideann còmhla ri Stiùbhairt chun a’ cho-labhairt. Bha e math aodainnean ùra is seann dh’fhaicinn – bha a math a bhith a’ bruidhinn ri Wilson McLeod airson a’ chiad àm! Bha 40 oileanaich ann agus luchd-obrach. Thoisich an co-labhairt rud beag anmoch air sgàth gun deach an dealan dheth air feadh an sgìre EH1! Dh’ èisteachd sinn ri triùir nach robh feum airson taisbeanadh-dealain dhèanamh agus an dèidh srùbag, chaidh sinn gu togalach ùr far am fuirich sinn airson an latha.

Bha an latha trang le daoine is gnothach

Posted in Co-labhairt, dùn èideann, gaeilge, Gàidhlig, Oileanaich Cheilteach, Oilthigh Dhùn Èideann, UHI | Comments Off on Co-labhairt airson Oileanaich Ceilteach

Co-labhairt airson Oileanaich Ceilteach

Nuair a bha mi deiseal leis an greis-gnìomhachais agam ann an Inbhir Nis, chaidh mi sìos do Dhùn Èideann feasgar Dihaoine airson co-labhairt an ath latha aig Oilthigh Dùn Èideann.Bha mi a’ leantainn Iomairt Sgoil Eòlais na h-Albaann an Dùn È… Continue reading

Posted in Co-labhairt, dùn èideann, gaeilge, Gàidhlig, Oileanaich Cheilteach, Oilthigh Dhùn Èideann, UHI | Comments Off on Co-labhairt airson Oileanaich Ceilteach

Sàr Sgilean Rèidio – Latha a h-aon

Tha mi a’ gabhail pàirt ann an cùrsa goirid aig Fàs, Sabhal Mòr Ostaig an deireadh sheachdain seo a dh’ ionnsachadh sgìlean rèidio. Bha an-diugh a’ chiad latha, agus chòrd e rium gu leòr.Bha dusanar eile an seo còmhla rium. Thoisich an latha l… Continue reading

Posted in cleasachd, Meadhanan na Gàidhlig, rèidio, Sabhal Mòr Ostaig | Comments Off on Sàr Sgilean Rèidio – Latha a h-aon

Leabhraichean-d Gàidhlig

luchdachaidh a-nuasBha mi airson leabhraichean ùr leughadh air mo thablaid an-uiridh. Dh’fheitheamh mi 14 mìosan gus cheannaich mi a’ chiad leabhar-d agam. B’ urrainn dhomh sin dhèanamh aig www.kobobooks.com agus cheannaich mi Ìmpireachd, an l… Continue reading

Posted in comhairle nan leabharaichean, foram na Gaidhlig, impireachd, Kobo, Kobo Books, leabhraichean, leabhraichean-d, Meadhanan na Gàidhlig, Meadhanan Sòisealta, Oilthigh Ghlaschu | Comments Off on Leabhraichean-d Gàidhlig

Na gabh dragh oirbh mu nam Meadhanan Sòisealta! Tweet is bi glic!

Na gabh dragh oirbh mu nam Meadhanan Sòisealta! Tweet is bi glic!Tha Twitter agus Facebook a’ sìor fhàs bitheanta, ach chan eil mòran daoine iad cleachdadh sa Ghàidhlig. Thug Seumaidh Uallas (@SeumasUallas), eòlaiche nam Meadhanan Sòisealta is o… Continue reading

Posted in Arthur Cormack, Facebook, Meadhanan na Gàidhlig, Meadhanan Sòisealta, pàrlamaid na h-alba, Seachdain nam meadhanan Soisealta, twitter | Comments Off on Na gabh dragh oirbh mu nam Meadhanan Sòisealta! Tweet is bi glic!

Latha na Gàidhlig aig Pàrlamaid na h-Alba – Fòram mu dheidhinn teicneòlas agus na meadhanan sòisealta ann an Gàidhlig

Chòrd an Latha Ghàidhlig rium ann an Dùn Èideann am feasgar seo aig Pàrlamaid na h-Alba. Thoisich an latha agam le fòram mu dheidhinn teicneòlas agus na meadhanan sòisealta ann an Gàidhlig.Seachdain nam Meadhanan Sòisealta Ghlaschu 2012Bha an… Continue reading

Posted in Akerbeltz, Alasdair MacCaluim, Alison Lang, Cli Gaidhlig, dùn èideann, iGaidhlig, Meadhanan na Gàidhlig, Meadhanan Sòisealta, Michael Bauer, pàrlamaid na h-alba, Seachdain nam Meadanan Soisealta | Comments Off on Latha na Gàidhlig aig Pàrlamaid na h-Alba – Fòram mu dheidhinn teicneòlas agus na meadhanan sòisealta ann an Gàidhlig