Author Archives: Neil McRae

Tha sinn uile feumach air beagan misneachd aig amannan

Buidheann ùr a’ togail ceann aig a’ Mhòd  

Chaidh dùbhlan a thoirt fa chomhair prìomh bhuidheann na Gàidhlig, Misneachd Alba, agus am Plana Radaigeach aca airson a’ chànain. 
Tha buidheann ùr air nochdadh fon ainm "Bòrd na Gàidhlig" agus plana aca fhèin, Am Plana nach eil radaigeach idir airson na Gàidhlig, 2018-23.

Rinn a’ bhuidheann ùr "Bòrd na Gàidhlig"tòrr rannsachaidh a thaobh a’ Continue reading

Comments Off on Tha sinn uile feumach air beagan misneachd aig amannan

Tha sinn uile feumach air beagan Misneachd aig amannan

Buidheann ùr a’ togail ceann aig a’ Mhòd  

Chaidh dùbhlan a thoirt fa chomhair prìomh bhuidheann na Gàidhlig, Misneachd Alba, agus am Plana Radaigeach aca airson a’ chànain. 

Tha buidheann ùr air nochdadh fon ainm "Bòrd na Gàidhlig" agus plana aca fhèin, Am Plana nach eil radaigeach idir airson na Gàidhlig, 2018-23.

Rinn a’ bhuidheann ùr "Bòrd na Gàidhlig"tòrr rannsachaidh a thaobh a’ Continue reading

Posted in Misneachd Alba, Planaichean Gàidhlig, rampant quangocracy | Comments Off on Tha sinn uile feumach air beagan Misneachd aig amannan

Gilleasbuig air a neo-bhàighbreantadh le Plana Nàiseanta na Gàidhlig

Plana còig-bliadhna Soviet-style – sin a tha dhìth air a’ Ghàidhlig! 

A chàirdean, dè an saoghal a th’ agaibh?

An seachdain-sa, le ‘r cead, bheireamaid sùil aithghearr air: am Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig 2018-23 aig Bòrd na Gàid… Continue reading

Posted in Planaichean Gàidhlig, rampant quangocracy | Comments Off on Gilleasbuig air a neo-bhàighbreantadh le Plana Nàiseanta na Gàidhlig

Gilleasbuig air a neo-bhàighbreantadh le Plana Nàiseanta na Gàidhlig

Plana còig-bliadhna Soviet-style – sin a tha dhìth air a’ Ghàidhlig! 

A chàirdean, dè an saoghal a th’ agaibh?

An seachdain-sa, le ‘r cead, bheireamaid sùil aithghearr air: am Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig 2018-23 aig Bòrd na Gà… Continue reading

Comments Off on Gilleasbuig air a neo-bhàighbreantadh le Plana Nàiseanta na Gàidhlig

Caismeachd AUOB ‘son neo-eisimeileachd: cha robh ‘cudromach’ gu leòr ‘son BBC Alba

BBC Naidheachdan Gàidhlig looked away  
Sin sibh fhèin a chàirden! Nach ann aig Gilleasbuig a’ chorrag air a’ bhuille-chuisle! Oir an-diugh tha e dol a chur às a chorp mu rud a’ bh’ ann o chionn cola-deug: caismeachd ‘son neo-eisimeileachd ann an Inbhir Nis.
Chaidh Gilleasbuig agus an cuilean a-null, abair fhèin gu robh e aibhiseach.
Bha e mòr – 

Bha e "posataibh" mar a chanas iad ‘sa Continue reading

Comments Off on Caismeachd AUOB ‘son neo-eisimeileachd: cha robh ‘cudromach’ gu leòr ‘son BBC Alba

Caismeachd ‘son neo-eisimeileachd: cha robh e ‘cudromach’ gu leòr

BBC Naidheachdan Gàidhlig looked away  

Sin sibh fhèin a chàirden! Nach ann aig Gilleasbuig a’ chorrag air a’ bhuille-chuisle! Oir an-diugh tha e dol a chur às a chorp mu rud a’ bh’ ann o chionn cola-deug: caismeachd ‘son neo-eisimeileachd ann an Inbhir Nis.

Chaidh Gilleasbuig agus an cuilean a-null, abair fhèin gu robh e aibhiseach.

Bha e mòr – 

Bha e "posataibh" mar a chanas iad ‘sa Continue reading

Posted in bbc naidheachdan fuadain, Gaelic churnalism, neo-eisimeileachd | Comments Off on Caismeachd ‘son neo-eisimeileachd: cha robh e ‘cudromach’ gu leòr

Gilleasbuig salutes: aithisg bhliadhnail MG Alba

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px ‘.SF NS Text’; color: #323333; -webkit-text-stroke: #323333}
span.s1 {font-kerning: none}

Well a chàirdean!   

Seachdain eile, aithisg bhliadhnail eile anns a bheil gliocas neo-chumanta! 

Anns a’ chànan aca fhèin: "Geallaidh sinn spionnadh agus brosnachadh a thoirt tron Ghàidhlig agus tro na Meadhanan" "Tha MG Alba agus an Continue reading

Comments Off on Gilleasbuig salutes: aithisg bhliadhnail MG Alba

Gilleasbuig salutes: Aithisg Bhliadhnail MG Alba

Well a chàirdean!  

Seachdain eile, aithisg bhliadhnail eile anns a bheil gliocas neo-chumanta!

Anns a’ chànan aca fhèin:

"Geallaidh sinn spionnadh agus brosnachadh a thoirt tron Ghàidhlig agus tro na Meadhanan"

"Tha MG Alba agus an luchd-obrach air fad air obrachadh gu cruaidh sa bhliadhna a dh’ fhalbh gus dèanamh cinnteach gun tèid leantainn air adhart a’ craoladh raon farsaing de Continue reading

Posted in aithisgean bliadhnail, MG Alba | Comments Off on Gilleasbuig salutes: Aithisg Bhliadhnail MG Alba

Comhairle na Gàidhealtachd àiridh air urram, a rèir Comhairle na Gàidhealtachd

<!–[if gte mso 9]>

0
0
1
48
279
NM locum solutions
2
1
326
14.0

<![endif]–>

<!–[if gte mso 9]>

Normal
0

false
false
false

EN-US
JA
X-NONE

<![endif]–><!–[if gte mso 9]> Continue reading

Comments Off on Comhairle na Gàidhealtachd àiridh air urram, a rèir Comhairle na Gàidhealtachd

Gilleasbuig: cha chan mi càil mus can mi "I am outraged"

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px ‘.SF NS Text’; color: #323333; -webkit-text-stroke: #323333}
span.s1 {font-kerning: none}

The real enemies of Gaelic 

Well a chàirdean, tha Gilleasbuig a’ faireachdainn an tìde fada bhon t… Continue reading

Posted in chuir neo a' chuir?, chur, corporate Gaelic tweets | Comments Off on Gilleasbuig: cha chan mi càil mus can mi "I am outraged"