Adhradh Gàidhlig aig Eaglais nam Manach Liath (Dùn Èideann)


Sgrìobhte le Liam.Alastair

S fhada on a tha seirbheis Ghàidhlig air a cumail ann an Dùn Èideann agus tro na bliadhnaichean, ged as iomadh àite anns an deach a cumail, tha cruth na seirbheise cha mhòr gun atharrachadh on 18mh linn. Fa chomhair crìonadh cànain s coimhearsnachd thar nam bliadhnaichean, tha dòchas agus dìorras fhathast a’ stiùireadh na h-Eaglaise air a h-aghaidh.

le Gille-chrìost MacGill’Eòin

 

Adhradh na Gàidhlig ann an Dùn Èideann

Eaglais nam Manach Liath, Dùn Èideann © David Dixon

Eaglais nam Manach Liath, Dùn Èideann © David Dixon

Tha...


Leugh tuilleadh...

Leugh seo air a' bhlog aig Liam.Alastair.

FMG = Fànas tro Mheadhan na Gàidhlig


Sgrìobhte le lasairdhubh


A+ agus ceithir rionnagan!


Leugh seo air a' bhlog aig lasairdhubh.

Fèis-leabhair Inbhir Nis


Sgrìobhte le lasairdhubh

invernessbookfest

Ma tha sibh gu bhith mun cuairt Inbhir Nis aig a’ cheann-seachdain seo tighinn, bidh mi fhìn a’ leughadh bho ACDD agus bho FBS aig Fèis-leabhair Inbhir Nis Disathairne aig 5f, còmhla ri Seonaidh Charity. Bidh Mark Wringe anns a’ chathair, a’ cur nan ceistean oirnn. Bidh ùghdaran a’ leughadh agus a’ bruidhinn fad an latha, bho 11 sa mhadainn gu 9 air an oidhche, uile aig Eden Court. Gun tig sibh ann!


...


Leugh tuilleadh...

Leugh seo air a' bhlog aig lasairdhubh.

Leabhar na Mìos: Sùlaisgeir


Sgrìobhte le Acair Books

Fiona Rennie tells us about Sùlaisgeir, her choice for Book of the Month:
Book of the Month - August


...


Leugh tuilleadh...

Leugh seo air a' bhlog aig Acair Books.

Saoil a dh’fhaodadh seo a’ tachairt aig a’ bhall-coise ann an Alba?


Sgrìobhte le Graisg

Seall air an dealbh a tha seo air duilleag Facebook Equipe de Bretagne de Football.

Leugh seo air a' bhlog aig Graisg.

Trèanaichean beaga sgonneil na h-Èireann! #gàidhlig


Sgrìobhte le Alasdair MacCaluim

Bidh mi daonnan a’ moladh NIR  – Northern Ireland Railways – an rathad-iarainn beag as fheàrr san t-saoghal – sa bhloga seo. 

Ach a bharrachd air na trèanaichean mòra, tha meanbh rathad-iarainn no dhà ann an Ulaidh a tha fìor mhath.

 

 

Nuair a bha sin ann an Èirinn air ais san Iuchar, chaidh sinn gu Pàirce Dhùthchail Carnfunnock faisg air Latharna.

‘S e pàirc sgoinneil a tha seo le slighean-coiseachd, gàradh ballach, coille, caisteal sgeingeach (bouncy castle), ‘goilf craicte’, agus raon-cluiche mòr.

Ach nas cudromaiche, tha rathad-iarainn beag ann le trèana bheag dhearg. Tha an loidhne ann an cruth figear-8 agus tha deagh...


Leugh tuilleadh...

Leugh seo air a' bhlog aig Alasdair MacCaluim.

An Fhèis Phoilitigs a’ tòiseachadh an-diugh #gàidhlig @FoP2014


Sgrìobhte le Oifigear Gàidhlig

Tha rudan gu math trang sa Phàrlamaid an-diugh agus Fèis Phoilitigs na bliadhna seo gu bhith a’ tòiseachadh an-diugh fhathast. Seo dealbh no dhà de bhàr-chafé na feise agus luchd-obrach a’ cur crìoch air an obair an-dràsta fhèin. ‘S e … Continue reading

Leugh seo air a' bhlog aig Oifigear Gàidhlig.

Èirigh nan robotan


Sgrìobhte le lasairdhubh


Anns a’ bhideo sgoinneil gu h-àrd, tha CGP Grey a’ dèanamh argamaid làidir gu bheil robotan a’ tighinn airson ar n-obrach, chan ann ann an ceud bliadhna, no deich bliadhna, ach a-màireach, agus chan ann a-mhàin airson obair làimhe, ach airson obair de gach seòrsa: obair dhreuchail, obair chruthachail agus obair mhanaidsearachd. Ann an saoghal foirfe, thoireadh seo cothrom dhuinn gluasad gu eaconomaidh iar-ghainneid agus gun obair, ach tha fios againn uile nach tachair sin, an-toiseach co-dhiù. Tha an ùpraid...


Leugh tuilleadh...

Leugh seo air a' bhlog aig lasairdhubh.

Dualchainnt Dhiùra ann an 10 Faclan


Sgrìobhte le Liam.Alastair

A’ leantail oirnn le dualchainntean, ‘s e an t-ath eilean, Diùra chreagach nam fiadh, a tha fon phrosbaig.

Beanntan Dhiùra; àrainn phobaill

Beanntan Dhiùra

 

1.       Dad mionaid / dad thusa

Fuirich ort / fuirich mionaid.  ‘Dad thusa a-nis gus an cuimhnich mi.’

 

2.       Crìon

Beag. Patach crìon – Pàiste beag

 

3.       Dìreag

‘Ornament’, ‘knick-knack’ cosail ri rudeigin a ghleidheadh duine air a’ bhreis os cionn a’ ghealbhain (teine).  Is e ‘d’ cosail ri ‘d’...


Leugh tuilleadh...

Leugh seo air a' bhlog aig Liam.Alastair.

Èirinn 4: Iarnród Chlochán an Aifir is Mhuileann na Buaise #gàidhlig


Sgrìobhte le Alasdair MacCaluim

Tha Clochán an Aifir (no the Giant’s Causeway) air leth ainmeil ach tha rathad-iarainn beag ri a thaobh a tha gu math cliùiteach cuideachd.

Seo Iarnród Chlochán an Aifir is Mhuileann na Buaise no Rathad-iarainn Giant’s Causeway agus Bushmills ann an Contae Aontroma ann an ceann a tuath na h-Èireann.

Ged a tha an rathad-iarainn seo caran ùr, chaidh a thogail air an làraich aig Slighe-trama gu math ainmeil is cudromach: Giant’s Causeway Tramway – Trambhealach Chlochán an Aifir. Bha seo ga ruith le companaidh le ainmean sgoinneil Bhictorianach: Giant’s Causeway, Portrush and Bush Valley Railway & Tramway Company Ltd.

 

Rory, Rathad-iarainn Chlochán an Aifir is Muileann na Buaise

Rory, Rathad-iarainn...


Leugh tuilleadh...

Leugh seo air a' bhlog aig Alasdair MacCaluim.