Iomcheist mu chur/cuir – tha sin cho an-uirigh!

Gilleasbuig and the difference that satire makes Na tweets chorporra Gàidhlig, eh, a chàirdean!! Nach ann orrasan a thàinig an dà latha o chionn ghoirid!!! 'S gann gu bheil guth air howlers, mo thogair double genitives! Tha sin a-rèir, tha Gilleasbuig deimhinne às, an sàr-obair a rinn e fhèin sìos tro na linntean, ag iomairt an aghaidh na tha siud dhen iomcheist mu chur/chuir, gun luaidh air
Posted in corporate Gaelic tweets, cur cuir neo a' chuir? | Comments Off on Iomcheist mu chur/cuir – tha sin cho an-uirigh!

Dùthchannan na sitige


Tha na pàipearan-naidheachd a’ bruidhinn air ciamar a chaidh na faclan “shithole countries” aig an Trumpach (no Dòmhnall Iain, mas fheàrr leat) eadar-theangachadh air feadh an t-saoghail. Saoilidh mi gum biodh e math nan sgrìobhadh daoine na tionndaidhean Gàidhlig aca sna “beachdan” fon phìos seo gus sreath a thòiseachadh. Dè a’ Ghàidhlig a chuireadh tusa air? Fàg freagairt.

Seo aon tionndadh agam airson cùisean a chur gu dol:
dùthchannan na sitige
 
Seo na bh’ aca ann an cànain eile:
 
Corèanais: dùthchannan nam baigearan
Iapanais (NHK): dùthchannan salach
Iapanais (BBC): dùthchannan an òcraich
Iapanais (Jiji Press) dùthchannan mar an toileat
Sionais (Taiwan): dùthchannan anns nach beir eòin uighean (fear neònach)
Serbia: àitean sa bheil madaidhean-allaidh a’ dàireadh
Vietnam: dùthchannan grod/dùthchannan salach/dùthchannan breun (a rèir a’ chraoladair)
Voice of America (Tàidh): dùthchannan an t-salachair
Sluagh-phoblachd na Sìne: droch dhùthchannan
 
Ann an dùthchannan leithid na Frainge, na Spàinn ’s na Portagail, cha robh “toll” air a chleachdadh, ’s chuir iad “dùthchannan a’ chaca” air an abairt.
 
Anns a’ Bheilg, thug na Flànrasaich an gnàth-fhacal fhèin “dùthchannan nan clachan (testicles)” air.
Dè a’ Ghàidhlig a chuireadh tusa air? Innis do bheachd fon naidheachd seo.
 
*AFP BB News
 
 
 
 

Share

Posted in an saoghal, an Trumpach, Cànain, Cànan & Cultar, Dòmhnall Iain, dùthchannan na sitige, eadar-theangachadh, Naidheachdan & Poileataigs, shithole countries, trump | Comments Off on Dùthchannan na sitige

Chan Innis na Mairbh Sgeòil

Tha STEALL III a-mach a-nis, agus na broinn, caibideal III de An Luingeas Dorcha air Fàire, “Chan Innis na Mairbh Sgeòil”! Ù hù!!

Posted in Ficsean-saidheans, naidheachd | Comments Off on Chan Innis na Mairbh Sgeòil

Gàidheal-Con 2018!

Ayewrite2018
Air an 23mh latha dhen Mhàrt, bidh mi fhìn, Daibhidh Eyre is Iain Fionnlagh MacLeòid a’ bruidhinn aig an fhèis-leabhair, Aye Write, ann an Glaschu mu fhicsean-saidheans ùr anns a’ Ghàidhlig. Gheibhear tiocaidean aig làrach-lìn Aye Write. Bidh eadar-theangachadh beò ga thabhann cuideachd, ’s mar sin, thigibh le ur caraidean uile!
caleideascop_cover_1The-Voyager

Posted in Ficsean-saidheans, naidheachd | Comments Off on Gàidheal-Con 2018!

Iain Macleòid – caraid dhuinn agus dhan Ghàidhlig #gaidhlig #gaelic

Bha na h-Oifigearan Gàidhlig ann am Pàrlamaid na h-Alba uamhasach fhèin duilich cluinntinn an t-seachdain sa chaidh gun do chaochail Iain Macleòid. ‘S e deagh charaid dhan t-seirbheis Ghàidhlig agus dhan Phàrlamaid a bh’ ann an Iain. Tha sgeulachd Iain – agus mar a chuidich athchuinge a chur e a-steach gus achd Gàidhlig fhaighinn – … Leugh an corr de Iain Macleòid – caraid dhuinn agus dhan Ghàidhlig #gaidhlig #gaelic
Posted in An Comunn Gaidhealach, Bòrd na Gàidhlig, Gabhail pàirt, Gàidhlig, Iain Macleoid, John Macleod, tribute | Comments Off on Iain Macleòid – caraid dhuinn agus dhan Ghàidhlig #gaidhlig #gaelic

Bho Aachen gu Inbhir Theòrsa – Lèirmheas na Bliadhna #gàidhlig

‘S e bliadhna mhòr a bh’ ann an 2017 airson bloga Trèanaichean, Tramaichean is Tràilidhean.

Nuair a thòisich mi am bloga bho chionn 5 bliadhna, b’ e an t-amas a bh’ agam a dhol air a h-uile rathad-iarainn ann an Alba.

As t-Samhradh am-bliadhna, choilean mi an t-amas seo nuair a chaidh mi air Rathad-iarainn Bhaile Chè is Bhaile nan Dubhach ann an Siorrrachd Obar Dheathain. Tha mi a-nis air a bhith air a h-uile loidhne rèile – trèanaichean is tramaichean ann an Alba de gach gèidse, poblach is prìobhaideach.

Seo mar a chaidh a’ bhliadhna:

An Cèitean

Nuair a bha a h-uile duine a’ bhòtadh ann an taghaidhean nan comhairlean aig toiseach a’ Chèitean, chaidh mise air splaoid gu Inbhir Theòrsa airson an latha (na gabh dragh – bhòt mi tron phost!)

Instagram Photo

Chaidh siostam nam busaichean-tràilidh ann an Glaschu a dhùnadh aig deireadh a’ Chèitean 1967 agus chaidh mi gu tachartas sònraichte aig Taigh-tasgaidh nam Busaichean-tràilidh ann an Sandtoft, Doncaster gus a chomharrachadh. Bha cothrom agam a dhol air bus-tràilidh Ghlaschu – rudeigin a tha air a bhith air liosta na bucaid agam fad bliadhnaichean mòra. Chaidh am bus-tràilidh aig Taighean-tasgaidh Ghlaschu a chur air ais ann an Taigh-tasgaidh na Còmhdhail cuideachd gus an 50mh ceann-bliadhna de dhùnadh an t-siostam a chomharrachadh.

Instagram Photo

An Lùnastal

Aig toiseach an Lùnastail, chaidh mi fhèin is Ciorstag agam air an rathad-iarainn mu dheireadh ann an Alba – Rathad-iarainn Bhaile Chè is Bhaile nan Dubhach (Keith and Dufftown), rathad-iarainn glèidhte brèagha san ear-thuath. Fhuair mi fhèin is Ciorstaidh cothrom trèana a dhràibheadh cuideachd,  rud nach robh sinn idir an dùil ris!

Instagram Photo

Bha mi beò-ghlacte le sreath YouTube All the Stations le Geoff Marshall agus Vicki Pipe fad an t-Samhraidh, gu sònraichte am prògram far an deach iad dhan Eilean Sgitheanach agus far an do choinnich iad ri Mark Wringe gus beagan Gàidhlig ionnsachadh.

Air 13/08, dh’iarr Geoff is Vicki air an luchd-coimhead air fad aig All the Stations a dhol air trèana gu àite nach fhaca iad riamh roimhe. Chaidh mi fhèin is Eubha dhan tràigh ann am Preastabhaig.

Instagram Photo

An t-Sultain

Aig tòiseach na Sultain, chaidh mi gu Taigh-tasgaidh nan Trèanaichean Dealanach ann an Coventry, an t-aon àite a tha a’ comharrachadh nan trèanaichean dealanach a chleachdas coimiutairean gach latha. Gu mì-fhortanach, tha an taigh-tasgaidh air dùnadh a-nis ach gu fòrtanach, às dèidh iomairt maonachadh-sluaigh, chaidh na trèanaichean uile a shàbhaladh is tha iad uile a’ dol gu dachaighean ùra.

Instagram Photo

Chaidh mi air cùrsa Gaeilge ann an Èireann san t-Sultain cuideachd far am faca mi na bha air fhàgail den Mhuc  Dhubh – seann rathad-iarainn Thír Chonail. Air an t-slighe air ais, ghabh mi an trèana bho Dhoire gu Beal Feirste, a tha aithnichte mar fhear de “thursan rèile mòra an t-saoghail” agus tha mi a-nis air a bhith air a h-uile rathad-iarainn ann an lìonra Èireann a Tuath.

Instagram Photo

An Dàmhair

Aig toiseach a’ mhìos, chaidh sinn gu Eivissa/Ibiza air làithean-saora. Chan eil rathad-iarainn sam bith san eilean a-nis ach fhuair mi a-mach nuair a bha sinn ann gum b’ àbhaist rathad-iarainn a bhith ann gus salann a ghiùlain dhan chidhe.

Instagram Photo

Mhol Network Rail aig an àm seo gum bu chòir dhan Riaghaltas cead a thoirt dhaibh gus stèisean Bhrìch (Breich) ann an Lodainn an Iar a dhùnadh is chaidh mi ann san Dàmhair – air an aon trèana den latha à Glaschu – gus an stèisean fhaicinn. Gu fortanach, às dèidh iomairt is athchuinge, chaidh an stèisean a chumail fosgailte agus tha barrachd thrèanaichean gu bhith ann.

Instagram Photo

An t-Samhain

Bha cùisean gu math gu math trang san t-Samhain. Chaidh mi dhan Bhuriseil agus dhan Ghearmailt air an trèana gus am Bun-os-cionn Bahn, aona-rèile crocte annasach Wuppertal fhaicinn.

Instagram Photo

Bha cothrom agam a dhol air bus-tràilidh ann an Soilingean cuideachd. Bha mi air busaichean-tràilidh glèidhte aig taighean-tasgaidh roimhe ach bha e fìor fìor mhath a dhol air turas fhada ann an àite far a bheil iad a’ ruith a h-uile latha mar phàirt chudromach de shiostam na còmhdhail poblaich.

Instagram Photo

Goirid às dèidh dhomh tilleadh, bha mi air falbh a-rithist air trèana dhan Chuimrigh agus mi a’ dèanamh air Aberystwyth far an robh mi gu bhith a’ coinneachadh ri caraid mus rachainn gu cùrsa “Cànanan Ceilteach anns a’ Chuimrigh” far an robh mi a’ teagasg na Gàidhlig. Bha mi riamh airson a dhol air Loidhne a’ Chambrian eadar Yr Amwythig (Shrewsbury) agus Aberystwyth agus bha an turas a cheart cho math sa bha mi a’ duil. Chuir e iongnadh mòr orm gun robh an loidhne caran coltach ri Loidhne na Gàidhealtachd an Iar.

Instagram Photo

Abair deagh bhliadhna a bh’ agam air na rathaidean-iarainn ann an 2017. Chì sinn de thachras an ath bhliadhna!

Alasdair

Air na tursan agam ann an 2017: An stèisean as fhaisge a tuath: Inbhir Theòrsa, an stèisean as fhaide a deas: Aachen (A’ Ghearmailt), an stèisean as fhaisge an iar: Doire, an stèisean as fhaide an ear: Wuppertal (A’ Ghearmailt).

Dùthchannan anns an robh mi: Alba, Sasainn, Èirinn, a’ Chuimrigh, An Fhraing, a’ Bheilg, a’ Ghearmailt.

Air m’ ipad (na clàran a b’fheàrr leam am-bliadhna): Stiff Little Fingers Rockers (Live), Toy Dolls Absolutely Live.


Posted in a' Chuimrigh, a' Ghàidhealtachd, Èirinn, busaichean-tràilidh, rathaidean-iarainn, rathaidean-iarainn dùinte, Rathaidean-iarainn glèidhte, Sasainn, tramaichean, trèanaichean | Comments Off on Bho Aachen gu Inbhir Theòrsa – Lèirmheas na Bliadhna #gàidhlig

Tha sinn uile air fleòd an seo ?- turas dhan Bhun-os-cionn Bahn 2 #gàidhlig

Air ais san t-Samhain, chaidh mi fhèin is mo charaid gaisgeil Wilson MacLeòid air turas gu Wuppertal sa Ghearmailt gus an rathad-iarainn ainmeil am Bun-os-cionn Bahn (Wuppertaler Schwebebahn) fhaicinn.

Às dèidh turas goirid dhan Bhruiseil, chaidh sinn dhan stèisean – Brussel-Zuid/Bruxelles-Midi gus an trèana ICE fhaighinn gu Köln.

Gu mì-fhortanach, nuair a ràinig sinn an t-àrd-ùrlar, dh’ionnsaich sinn gun robh an trèana againn air cur dheth is nach biodh trèana eile ann airson dà uair a thìde.

Bha mise a’ smaoineachadh nach biodh trèanaichean Deutsche Bahn air dheireadh uair sam bith cuideachd oir tha cliù aig rathaidean-iarainn na Gearmailt airson a bhith air an uair is èifeachdach – eu-coltach ris na rathaidean-iarainn againn fhèin!

Cha robh seo cho math oir bha sinn air Pop-Up Gàidhealtachd a chur air dòigh ann an Wuppertal le Micheal Klevenhaus is gaisgich eile na Gàidhlig ach bha sinn a-nis gu bhith ro anmoch airson coinneachadh.

Nuair a nochd an trèana mu dheireadh thall, chuir e iongnadh mòr orm gun robh coltas cleasaiche olc air, rud beag coltach ri Pennywise the Dancing Clown bho Stephen King’s IT.

Instagram Photo

‘S e trèana ‘Böse Schauspieler’ a chuir sinn oirre agus cha robh a dhìth oirre ach gruag ruadh!

Stephen King's

Am bu toil leat balùn?

Bha mi a’ smaoineachadh gun dèanadh e na dheagh iomairt margaideachd airson DB.

Le ICE, cha bhi thu dìreach air trèana, bi thu air fleòd – THA SINN UILE AIR FLÈOD AN SEO!

Neo sa Bheurla rudeigin mar:

You won’t find a better way to travel than DB Inter City Express; you’ll die if you try, YOU’LL DIE IF YOU TRY!

Saoil am bu chòir dhomh an CV agam a chur gu roinn na margaidheachd aig DB?

Ri leanntainn, ach na san eadar-ama, na diochuimhnich, WIR ALLE SCHWEBEN HIER UNTEN! ?

Alasdair


Comments Off on Tha sinn uile air fleòd an seo ?- turas dhan Bhun-os-cionn Bahn 2 #gàidhlig

Dè na stèiseanan as miosa an Alba?

Fhuair mi leabhar inntinneach san leabharlann an-diugh Britain’s 100 Best Railway Stations.

A1573737-8607-4492-9DEE-7F406B00AF96

Thug e orm smaoineachadh dè na 100 stèisean as miosa?

Dè do bheachd? Dè na stèiseanan as miosa an Alba, ann am Breatainn agus san t-saoghal air fad? Leig fios air a bhloga seo.

Seo na stèiseanan as miosa a chunnaic mi riamh:

 • Coatbridge Meadhain
 • Whifflet
 • Blackpool South

Alasdair

 


Posted in leabhraichean, rathaidean-iarainn | Comments Off on Dè na stèiseanan as miosa an Alba?

Bith-spòltadh 2

MolecularBioKit2

Uao, seall seo! Tha na h-innealan sin gam thoirt air ais beagan bhliadhnachan. Seo gu h-àrd na gheibh tu leis an Genetic Engineering Home Lab Kit bhon chompanaidh bhith-spòltaidh, The ODIN. Air an $1,849.00 agad, gheibh tu inneal PCR, trì pipettean, bocsa electrophoresis, meidh, agus iomadh rud eile, acainn DIY CRISPR nam measg: a h-uile rud a dh’iarradh tu gus deuchainnean ginteil a dhèanamh ort fhèin, agus b’ e sin an dearbh rud a rinn stèidhiche an ODIN, Josiah Zayner, nuair a dh’in-steall e leigheas-gine ann am meadhan òraid a bha e a’ toirt seachad, ag amas air dubhadh-às myostatin a leanas gu fèithean nas motha, tha e an dòchas. Gu pearsanta, b’ fheàrr leam leigheas-gine a leanadh gu barrachd gineadh-leithe nam eanchainn. Dè umadsa?

Via an Guardian.


Posted in saibeirneatachd | Comments Off on Bith-spòltadh 2

Seinneamaid òran ùr do dh’Alba – 2018

Le Steaphan MacRisnidh

Seo a’ Bhliadhn’ ùr a’ dlùthachadh oirnn a-rithist, agus an t-àm as toil le mòran dhaoine a bhith a’ cur romhpa aon atharrachadh mòr nam beatha a dhèanamh. ‘S e rùintean caran farsaing ‘nan gnè, a tha mis’ a’ dol a chur an cèill anns an aiste seo ge-tà. Cha ghabh an cur an gnìomh às aonais oidhirp le sluagh a tha gu h-ìre air an aon ràmh, agus a tha deònach a bhith a’ cur an gualainn ri chèile a dh’aon bhàghadh gus rùintean coitcheann na dùthcha a choileanadh. Ma bhios eadhon aonan dhiubh seo air a thoirt gu buil ann an 2018, cha chreid mi nach bi e gu math ar dùthcha air fad.

RÙINTEAN FARSAING

Alba neo-eisimeileach, phoblachdach

 • Tha seo a’ ciallachadh gum biodh Alba neo-eisimeileach às aonais monarcachd ann, agus le ceann-suidhe is prìomhair Albannach aice. Na faiceamaid tuilleadh an slìomaireachd, an strìochdadh agus a’ mhiodail a tha a’ dol an cois na monarcachd aig na h-ìrean as àirde cumhachd chun an neach chumanta air an t-sràid.
 • Biodh Dàrna Seòmar eile ann, air a thaghadh leis an t-sluagh airson sgrùdadh ceart, cothromach a dhèanamh air na h-aontaidhean lagha a nì a’ phrìomh-Phàrlamaid.

Cànain agus cultaran dùthchasach na h-Alba air an teagasg anns gach sgoil

 • Gabhadh muinntir na h-Alba suim annta agus thoireadh Poblachd na h-Alba (no Alba san Rìoghachd Aonaichte) urram do na cànain is cultaran dùthchasach aice. Fàgamaid “an Crùbadh Albannach”, mar a their iad ris, an dàrna taobh agus biomaid uasal às na th’ againn air chuimhne choitcheann fhathast. Biodh Gàidhlig, agus Beurla na Galltachd, gan teagasg ann an dòigh shusbainteach gus an urrainn do ar cuid cloinne feum a dhèanamh dhiubh mar inbhich. Brosnaicheamaid an sluagh ann an da-rìribh le foghlam mionaideach nach eil a’ cur sgleò air cho cudromach ’s a bha a’ Ghàidhlig ann an eachdraidh ar dùthcha.
 • Biomaid fosgailte agus thoireamaid spèis do chultaran à dùthchannan eile, ge be cho faisg no fad às ’s a tha iad!

RÙINTEAN AN COIS RÙINTEAN

Sealbh aig gach coimhearsnachd air am fearann fhèin, air leas na coimhearsnachd gu lèir

 • Cha do ghabh uimhir de choimhearsnachdan air Ghàidhealtachd (’s a bhathar an dòchas) sealbh air fearann an sgìrean fhèin leis na th’ann de chnapan-starra air an cur nan rathad. Thòisich an iomairt gus am fearann fhaighinn air ais ann an làmhan an t-sluaigh (a dheòin no dh’aindeoin air na h-uachdarain neo-làthaireach) le deann, ach tha i a-nis air fuarachadh. Nam bheachd fhèin, ’s ann air sgàth rian poilitigeach na Rìoghachd Aonaichte agus an siostam de dh’uachdranachd fearainn (a tha an teaghlach rìoghail a’ riochdachadh) nach eil sealbh aig a’ mhòr-chuid de choimhearsnachdan na Gàidhealtachd ‘s nan Eilean air an fhearann aca fhathast. Tha seilbheadaireachd air fearann na dùthcha ionann ‘s a bhith cho mì-chothromach an-diugh ‘s a bha e a-riamh.

Cumhachdan iomchaidh air an tiomnadh do na h-Eileanan an Iar, agus do Shealtainn is Arcaibh

 • Biodh tuilleadh chumhachdan iomchaidh, nach eil air an tiomnadh fhathast, gan sìneadh chun nan àiteachan aig as motha bheil de dh’fheum orra. Is iomadh rud a bu chòir a bhith dèanta aig an ìre as ionadaile ’s a tha comasach, air a cho-dhùnadh leis na daoine as fheàrr fios.

Lìonraidhean còmhdhail ùra, nuadh-aimsireil, goireasach

 • Lìonra còmhdhail ùr is co-cheangailte, air Ghàidhealtachd agus sna h-Eileanan, le drochaidean mòra gan togail eadar eilean is eilean agus eadar eilean is tìrmor far an gabh sin dèanamh. Rathaidean nas fheàrr eadar coimhearsnachdan, beag is mòr, air Ghàidhealtachd is Ghalltachd. Barrachd rathaidean-iarainn a’ ceangal nam bailtean as lugha cho math ris na bailtean as motha.
 • Clàran-ama cunbhalach, ciallach far a bheil na trèanaichean a’ bualadh air na busaichean, ’s na busaichean a’ bualadh air na trèanaichean, agus an dà sheòrsa còmhdhail seo a’ bualadh air na bàtaichean-aisig. (Na clàran-ama, ‘s chan e facal air an fhacal!)
 • Trèanaichean is busaichean is tramaichean glan, goireasach, rumail, a tha a’ cleachdadh an teicneòlais as ùire. Biodh iad a’ falbh ’s a’ tighinn ris an uair.

Goireasan nas fheàrr agus tuilleadh dhiubh do na ceàrnan as bochda nar bailtean

 • Chan eilear a’ dèanamh gu leòr aig ìre comhairle airson nan ceàrnan-baile as bochda ‘s as easbhaidhiche nar dùthaich. Feumaidh iad goireasan agus stòr airgid a bhith aca gus an dèan iad am beatha nas fheàrr leotha fhèin mar choimhearsnachd. Na fàgamaid coimhearsnachd sam bith air chùl-fraoin.

Bann-leathann sàr-luath aig prìs reusanta

 • Do gach coimhearsnachd ge be càit a bheil iad. Dh’fheumadh seo a bhith ‘na phrìomhachas do dh’Alba neo-eisimeileach. Tha bann-leathann mall, ropach a’ fàgail ar gnìomhachasan is luchd-gnothaich air mì-chothrom, agus iad a’ call airgead is cùmhnantan obrach air a shàilleabh. Dèanamaid cliobhair e!

Laoidh nàiseanta eile air a taghadh

 • Bhithinn an dòchas gun roghnaicheadh an sluagh “Scots Wha Hae” leis an tionndadh Ghàidhlig “Brosnachadh Bhruis” agus gun rachadh sin a chluich gu h-ealamh, dealasach aig gach tachartas iomchaidh.
 • Air neo, mur biodh aonta aig an t-sluagh a thaobh sin, gun rachadh faclan ùra a sgrìobhadh agus an cur ris an fhonn aig Mo Ghleannan Taobh Loch Lìomhann. Dh’fheumte a bhith cùramach a thaobh nam briathran ùra ge-tà!

Thoir suas ortsa agus air do dhùthaich!

 • Thoireamaid suas air Alba ann an dòigh reusanta, agus na cuireamaid sìos oirre gu mì-reusanta. (Faic “an Crùbadh Albannach”)

 

Bliadhna mhath ùr!

Share

Posted in a' Bhliadhn' Ùr, a' Bhliadhna Ùr, a' Challainn, Beachd, Cànain, Cànan & Cultar, cultar, Foghlam, Gnothaichean eile, Naidheachdan & Poileataigs, rùintean, rùintean na Bliadhn' Ùire, rùintean na Callainne | Comments Off on Seinneamaid òran ùr do dh’Alba – 2018