Bana-phrionnsa Mako do Shasainn


Sgrìobhte le Tacaes

Air 17mh latha den t-Sultainn, tha Bana-phrionnsa Mako air falbh do Shasainn gus museology a rannsachadh sa chùrsa iar-cheumnach ann an Oilthigh Leicester. Tha dùil aice ire a' mhaighstir fhaighnn.

Bana-phrionnsa Mako

Tha Buidheann-ghnìomha Taigheadais ìmpireil a' nochdadh gum bi i a' rannsachadh fad bliadhna ach bidh i a' dol air ais dhachaigh ann an ceann na bliadhna frithealadh na tachartais rìoghail.

Sankei Online:...


Leugh tuilleadh...

Leugh seo air a' bhlog aig Tacaes.

What can you say?


Sgrìobhte le Neil McRae

Tha Gilleasbuig gun bhruidhinn airson treiseag. Thèid tòiseachadh as ùr air càineadh is mi-mhòdh cho luath sa ghabhas.

Leugh seo air a' bhlog aig Neil McRae.

Naidheachd mu dheidhinn neo-eisimeileachd na h-Alba ann an iapan


Sgrìobhte le Tacaes

Tha latha a' chunntas-bheachd mu dheidhinn neo-eisimeileachd na h-Alba an diudh agus tha iomadh naidheachd mu a dheidhinn air adhar mar leanas. Seall.

News BS Fuji 

...


Leugh tuilleadh...

Leugh seo air a' bhlog aig Tacaes.

Bu Chòir


Sgrìobhte le Mac an t-Srònaich


Smaoinich. Tha nabaidh coir agad. Tha sibh rèidh. Gu ire air choireigin co-dhiù. Ach, tha e fada nas motha na thu agus se an dleastanas agad an tuarastal gu lèir agad a thoirt dhasan. Gheibh thu beagan air ais.

Chan e siud a-mhàin ach nuair a dh'fhàsas e crosta, feumaidh tusa a dhol a shabaid co' ris. Cuideachd, chan fhaod thu a dhol thall thairis as aonais cead bhuaithe.

Sin mar a tha cuisean againne mar dùthaich.

Cràicte.

Siuthad.

Tagh BU CHOIR.