Moladh mòr do BhBC Alba a choisinn 0 duais aig Fèis nam Meadhanan Ceilteach

Posted in BBC Alba, Esslemont | Comments Off on Moladh mòr do BhBC Alba a choisinn 0 duais aig Fèis nam Meadhanan Ceilteach

2016 an Cèitean: Brot is Sailead / May: Soup ‘n Salad

Brot is Sailead an Earraich  / Spring Soup and Salad

Tha am biadh seo gu sònraichte math mar lòn no suipear air aon de na làithean earraich ud a tha  grianach ach fionnar, leis a’ bhrot bhlàth bharragach, agus an sailead fuar cruasbach. Tha an dà chuid am brot agus an sailead furasda rin ullachadh, agus tha iad a‘ cumail ceart gu leòr san fhuaradair, ma tha thu airson uimhirean nas mòtha a dhèanamh. Faodaidh tu am brot a reòthadh cuideachd.

Soup 1Brot currann-cnò-bhainne (mu 6 pòrsanan)

500 gr. curranan

1 uinnean

500 ml. sùgh-glàsraich no circe.

1 tiona cnò-bhainne (mu 400 ml.)

1 spàin-bhùird ola (ola chroinn-ola no cnòtha-còco)

Salann is piobar

Agus ma thogras tu:

dinnsear (ùr, ma tha e ri fhaighinn) agus pùdar coiridh, no piobar-tiolaidh teth dearg

cearc phraighigte no ròsta air a geàrradh ann an ciùban

Geàrr na curranan ann an sliseagan agus an t-uinnean ann am pìosan beaga. Bruich an t-uinnean air a shocair anns an ola ann am pana mòr trom air teas meadhanach gus am bi e glainneach soilleir. Cuir na curranan, salann agus piobar ris agus bruich iad le chèile fad còig mionaidean eile. Ma bhios tu a’ cleachdadh dinnsear, coiridh no tiolaidh, cuir iad ris aig an aon àm. Cuir mun cuairt e gu tric. Cuir an sùgh glasraich no circe ris, agus earr-bhruich e, leis a’ mhullach air a’ phana, air teas ìosal gus am bi na curranan bog – mu 20 – 30 mionaidean.

Thoir am pana air falbh bhon stòbha agus nuair nach bi am brot ro theth tuilleadh, pronn gu mìn e leis an inneal-cho-mheasgachaidh. Cuir an cnò-bhainne ris (cum cuid bheag gu aon taobh mar sgeadachadh) agus teasaich e a-rithist.

Ma bhios sibh airson cearc a bhith aige, cuir trì no ceithir ciùban anns gach bobhla agus doirt am brot a-steach. Sgeadaich le spàin-tì cnò-bhainne, agus crath beagan pùdair-thiolaidh air an uachdar ma thogras tu.

Salad 2Sailead soilire agus ubhail  (mu 6 pòrsanan)

2 ubhail

soilire:  mu 6 stocain, an aon chuideam ‘s a tha agad de dh’ubhail ullaichte

50 gr. muilagean seachte

50 gr. cnò-challtainn

100 gr. iogart lom

òla is fìon geur, salann is piobar

Geàrr na h-uabhail agus an soilire glè mhìn (air neo tha an sailead ro dhoirbh ri ithe), geàrr na cnòthan nan dà leth, agus measgaich na gritheidean uile gu math.

Ith e le aran cruasbach is ìm.

**************************************************************************

This meal is particularly good as a lunch or supper on one of these sunny but cool spring days, with the warm, creamy soup and the cold, crunchy salad. Both the soup and the salad are easy to prepare, and they keep fine in the fridge if you want to make larger amounts. You can freeze the soup too.

Soup 2Carrot and coconut milk soup

500 gr. carrots

1 onion

500 gr. vegetable or chicken stock

1 tin coconut milk (about 400 ml.)

1 tbsp oil (olive or coconut)

Salt and pepper

Optional:

Ginger (pref. grated root ginger) and curry powder, or red chilli pepper

Cubes of fried or roast chicken

Cut the carrots in slices and chop the onion. Sweat the onion in the oil in a large heavy pan on a moderate heat until glassy. Add the carrots, salt and pepper and cook for another 5 minutes. If you’re using ginger, curry or chilli, add these at the same time. Stir frequently. Add the stock and simmer it on a low heat, with the lid on, till the carrots are soft, 20 – 30 minutes.

Take the pan off the heat, and when it’s cooled enough, puree it all thoroughly with a hand blender. Add the coconut milk (keep a little aside for garnishing) and reheat.

If you want to have chicken with it, put 3 or 4 cubes in each bowl and pour in the soup. Garnish with a teaspoon of coconut milk, and sprinkle with chilli powder if desired.

salad 1Apple and celery salad

2 apples

Celery: about 6 stalks, the same weight as the prepared apples

50 gr. dried cranberries

50 gr. hazelnuts

100 gr. plain yoghurt

Oil and vinegar, salt and pepper.

Chop the apples and the celery very finely (otherwise the salad is hard to eat), cut the hazelnuts in half, and combine all the ingredients thoroughly.

Eat with crusty bread and butter.

 

 

 

 

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2016 an Cèitean: Brot is Sailead / May: Soup ‘n Salad

Cuidich a’ Chòrnais! #Gàidhlig #Kernewek

Sgrìobh mi post bloga an-uiridh mu rathaidean-iarainn agus cànan na Cùirne.

Ma tha ùidh agad anns a’ Chòrn agus anns a’ Chòrnais, tha mi an dòchas gun còrd na sgrìobh mi riut.

pellgewsewgh

Tha a’ Chòrnais a-nis ann an cunnart. Tha Riaghaltas Bhreatainn air innse bho chionn goirid nach toir iad maoineachadh sam bith don chànan bho seo a-mach.

Cha robh a’ Chòrnais a’ faighinn ach mu £150,000 sa bhliadhna bho Westminster ach rinn e feum do -chreidsinneach don chànan agus chuir e gu mòr ris na bha luchd na Còrnais a’ dèanamh gu saor-thoileach.

Ma tha thu a’ fuireach san RA agus ma tha thu airson Còrnais a chuideachadh, tha athchuinge ann do Phàrlamaid na RA air làrach-lìn na Pàrlamaid.

Rinn na Cuimrich agus na h-Èireannaich tòrr gus luchd na Gàidhlig a chuideachadh. Tha an cothrom againn a-nis rudeigin a dhèanamh a chuideachas mion-chànan eile gu mòr!

Onan hag oll!

Alasdair

 


Posted in A' Chòrn, Cornish, Cornwall, Kernewek, Kernow | Comments Off on Cuidich a’ Chòrnais! #Gàidhlig #Kernewek

Cruinneachadh – Assembly

Bidh Cruinneachadh Gàidhlig againn san sgoil madainn Dihaoine.  Bidh S1-4 an làthair agus bidh sinn a' meòrachadh air a' bhliadha shoirbheachail a th' air a bhith againn agus cuideachd a' coimhead ris a' bhliadhna air fàire.

There will be a Gaelic Assembly on Friday morning in the Forum, Malala Building for S1-4.  We will be reflecting on what has been a very successful year, as well as looking ahead to future opportunities.
Comments Off on Cruinneachadh – Assembly

Prionnsa

Vitoria_-_Graffiti_&_Murals_1238

Prince Rogers Nelson 1958 – 2016

Prionnsa. Marbh. Taigh na… uill leis gun do chuir an Duine Beag Purpaidh an aghaidh speuradh nuair a dh’fhàs e na bu shìne, cha chuir mi crìoch air an abairt sin. Bàs grad, ceangailte ri tinneas goirid le eug na bhun. Gun a bhith ach 57. Ro òg.

Iomradh-bàis eile air Dàna le Eòghan? Feumaidh mi aideachadh nach eil roghainn agam. Loved the guy. Loved the music. Chunnaic mi beò e. Chuir mi air dòigh latha ìmrich a dh’aon ghnothaich gum faighinn dhan Hydro aon fheasgar Diardaoin. Aon fheasgar air leth le trì mile deug luchd-leantainn eile. Gach neach air a ghlacadh le gach hit.

’S dòcha nach eil beachd agad ach air Purple Rain, Raspberry Beret no 1999. ’S dòcha nach tug thu for dha on uair a chaidh e na shamhla. Is e an fhirinn nach do dh’fhalbh e riamh. Lean e air a’ cur a-mach ceòl, cuid a bha glè inntinneach, cuid nach robh sònraichte. Ach bha a bhuaidh ri fhaireachdainn air feadh ceòl pop is roc, agus beò, cha robh duine, fiù ’s Springsteen a chumadh ceann a’ mhaide ris. Chosg e fortan a choimhead ach fhuair thu luach an airgid.

Bha an còmhnaidh aon seudag ri fhaotainn air gach clàr.  ’S e na trì notaichean as fhèarr a chosg mi air clàr riamh nuair a cheannaich mi “Emancipation”, an clàr trìpailte a rinn e nuair a bha e saor mu dheireadh thall on chumhnant le Warner Bros. “One of Us”, cover as fhèarr a chuala mi riamh. Fiù ’s air feadhainn leithid Planet Earth, 20Ten agus Come, bhiodh òran no dhà ann a ghlac d’ aire. Cò eile a sgrìobhadh loidhne “From the heart of Minnesota, here come the Purple Yoda” mu dheidhinn fhèin?

Bha e prìobhaiteach ach chuireadh e fàilte ort dhan taigh aige airson consairtean. Bha e neonach ach bha e smaoineachail. Bha e bras ach bha e modhail. Bha e feòlmhorachd ach bha e cràbhach. B’e Little Richard, James Brown, Al Green, Jimi Hendrix agus Micheal Jackson a bh’ annsan ann an aon duine. ’S dòcha gur e rap agus hip-hop an aon dòigh-chiùil air nach d’fhuair e fhèin làmh an uachdair ceart riamh, ged a bhiodh a cheòl fhèin a’ toirt buaidh mhòr air gach duine o 2Pac gu Kanye West. Bha e dubh agus bha e moiteil às. Rinn e iomairt gu socair sàmhach agus leis nach do bhruidhinn e tric, nuair a dh’fhosgail e bheul fhuair e èisteachd.

Mar sin tha e freagarrach agus gur e tomhas de inbhe agus chliù gun tug a’ chiad Cheann-suidhe dubh luaidh air a bhàs, a’ cleachdadh nam faclan aige fhèin “’Sreapaidh spioraid làidir os cionn riaghailtean’, ars Prince uaireigin – agus cha robh spioraid duine eile cho làidir, cho dàna no cho cruthachail.”  Chan urrainn dhomh a dhol as aicheadh sin.

Chuir e sluagh-gairm air còmhdach Purple Rain “May U Live 2 C The Dawn”. Chan eil sion a dh’fhios agam dè tha sin a’ ciallachadh ach tha mise cuideachd an dòchas gum mair sibh fhèin gus am faic sibh a’ Chamhanaich.

 

FacebookTwitterGoogle+Roinn

Posted in Cànan & Cultar, Ceòl | Comments Off on Prionnsa

A’ sealltainn air Sealtainn! #gàidhlig

Mar a tha mi air ràdh cheana chan eil àite ann an Alba far nach tèid an t-Seirbheis Foghlaim agus o chionn goirid bha sin a’ ciallachadh turas a Shealtainn dhomh. Is mise oifigear foghlaim taobh an iar agus ‘s … Cum ort a leughadh
Posted in cànan, education, Foghlam, Gabhail pàirt, Gàidhlig, Lerrick, Lerwick, Sealtainn, shetland, Sumburgh | Comments Off on A’ sealltainn air Sealtainn! #gàidhlig

Afro Celt Sound System|The Source

ACSS-1-photo-credit-Tom-Oldham

Afro Celt Sound System – Tom Oldham

A dh’aindeoin ùine mhòr agus buaireadh nas motha, tha na h-Afro Ceiltich air tilleadh le clàr a tha an dà chuid, ùr-nòsach agus bunaiteach, is iad a’ tilleadh dhan bhun-aibhne as ùr.

Tha e còrr is fhichead bliadhna on a thàinig an còmhlan Afro Celt Sound System gu bìth as dèidh seiseanan ciùil aig an Fhèis WOMAD le Peadar Gabriel. Chuir an cruinneachadh seo de luchd-ciùil fo stiùir an riochdaire Simon Emmerson a-mach còig clàran slàn agus clàr remix anns a’ chiad deich bliadhna mus do thòisich iad a’ cluich cuairt nam fèisean, far an robh an ceòl aca, measgachadh de ruitheaman Afraganach, ceòl eleactronaigeach, pìobaireachd agus òrain sean-nós Èireannach le Iarla O Lionaird, a’ toirt tlachd mhòr dhan luchd-èisteachd ach gun ghùth air ceòl ùr fad cha mhòr deich bliadhna

Tha e doirbh a bhith a’ seachnadh a’ chonnspaid a bha an lùib a’ chlàir seo The Source – ma bha thu air na h-Afrocelts fhaicinn aig Fèis Cheilteach Innse Gall an-uiridh, bhiodh tu air mothachadh gun robh Simon Emmerson agus Iarla O Lionaird a dhìth, agus feadhainn eile a bha air iomall a’ Chòmhlain – a’ bhan-phiobaire uileann – Emer Mayock – mar eisimpleir. Bha Afrocelts a’ còmharrachadh fichead bliadhna, mar a bha Hebcelt fhèin, agus bha James McNally, cluicheadair na fideig agus bodhran a’ sansachadh cruinneachadh ùr “Capture 1995-2015” agus a’ gealltainn clàr ùr “Born” a dh’aithghearr còmhla ri fear eile sa chòmhlan, Martin Russell.

Ach dè thachair gur e The Source a tha againn, is chan e Born. Aig tòiseach na bliadhna, thànig e am follais gun robh dà chòmhlan ann leis an aon ainm. A-rèir coltais, chuir Emmerson ri chèile còmhlan còmhla ri N’Faly Kouyaté agus Johnny Kalsi agus thòisich iad a’ clàradh clàr ùr gun fhios aig McNally agus Russell (bha O Lionaird trang leis a’ phròiseact aige fhèin.) Tha an cùis air a dhol gu lagh a-nis a thaobh cò leis a bheil ainm a’ chòmhlain m.s.a.a., ach ’s e seo am meur aig Simon ma ’s e sealbh an lagh, tha còmhlan Emmerson a’ gabhail làmh an uachdair leis a’ chlàr seo. Tha an triùir an-sàs ann air fàilte a chur air ball bunaiteach ùr, Griogair Labhraidh againn fhèin. Ach a’ cur dealachadh a tha coltach ri rudeigin a rinneadh Pink Floyd no Creedence Clearwater Revival dhan dara taobh, feumaidh sinn cluas ri claisneachd a dhèanamh dhan chlàr fhèin.

’S e clàr beòthail, làn bheatha is spionnadh a tha anns “The Source”. Coltach ri tiotal a’ chlair, a bhios air bruidhinn air tilleadh gu màthar-uisge, tha Emmerson agus a charaidean sean is ùr air tilleadh gu fuaim a tha glè choltach ris a’ chiad chlàr “Volume 1: Sound Magic”. Ann an dòigh, ’s e as còireach gu bheil an leithid de Shooglenifty agus Davy Spillane air tilleadh ach tha faireachdainn ann cuideachd gu bheil an ceòl nas fhosgailte is air fuasgladh air draghan. Tha Jamie Reid, am fear ainmeil a dhealbhaich clàran nan Sex Pistols air ais, agus ann an dòigh tha spioraid punc ri lorg air feadh a’ chlàir. Dh’fhaodadh tu a ràdh gun do dh’fhàs na h-Afroceiltich rud beag còrporrach mar a chaidh iad air adhart agus ged tha màrgaidheachd mhòr air cul a’ chlàir ùir, tha faireachdainn de neo-eisimileachd ann.

Griogair le Tom Oldham

Griogair le Tom Oldham

Ged tha e follaiseach sa bhad gur e clàr Afroceilteach a tha seo (a dh’aindeoin na h-ùpraid air cùl a’ ghnòthaich), tha blas Albannach nach robh ri chluinntinn anns na clàran roimhne seo – ’s beag an t-iongnadh gu bheil mòran de sin ceangailte ris a’ bhall ùr, Griogair, a tha air cuidhteas fhaighinn air an dara ainm aige a-nis, Prionnsa, Madonna, Kylie, Griogair – aithnichidh fear air a chuideachd, nach aithnich? Is e àrd-ùrlair eadar-nàiseanta a tha seo airson comasan Mhgr Labhraidh agus tha e a’ cur ris a’ chlàr anns an t-seann-nòs le seinn agus leis a’ chluich aige air a’ phìob agus anns an nòs ùr leis an rapaireachd. Tha e anns a’ mhòr-mhòr chuid glè shoirbheachail, chan eil e a’ feuchainn ri bòtannan mòra O Lionaird a lìonadh, tha e a’ toirt na Wellies aige fhèin dhan a’ chùis.

Tha Griogair air a chuid charaidean a thoirt còmhla ris dhan fhèill cuideachd – Tha guth àlainn ceòthach Lucy Doogan a’ nochdadh air a’ chlàr – cò shaoileadh gun sìneadh Gàidhlig Ghleann Comhainn gu ruige Taobh Siar Afraga. Tha Mansani Cissé/Tàladh a’ taisbeanadh far a bheil an dà dhualchas a’ snìomh ri chèie gu toinnte is gu buadhmhor. Agus cò tha sin air an fhidheall? Tha Eòghainn MacEannraig ann cuideachd.

’S e fear de na puirt as ainmeile aig na h-Afrocelts Whirl-Y-Reel 1 & 2 air a’ chiad chlàr (Le remix Whirl-Y-Reel 3 air Pod ann an 2004) – agus chluich Shooglenifty air a’ chlàr sin – tha Shoogles air ais an lùib a’ chruinneachaidh gu mòr agus tha Kalsi Backbeat, an seisean mòr a bhios a’ toirt a’ chlàir gu crìch, a’ cur nar cuimhne puirt mar The Hijab air a’ chlàr aca o 2001, Solar Shears. Tha Emmerson air innse gun robh seo air a chruthachadh a dh’ aona ghnothaich airson làr-dannsaidh a phiobrachadh aig Fèisean Ciùil, agus bidh an leithid de The Magnificent Seven a’ dèanamh an dearbh rud, far a bheil The Dhol Foundation, còmhlan eile aig Johnny Kalsi, a’ cleachdadh nan drumaichean mòra aca airson taic shùsbainteach, shiubhlach a chur dhan cheòl.

’S e an t-òran as fhèarr leam fhìn, Honey Bee, mar gun deach Live At The Filmore West le Aretha Franklin a chlàradh ann an taigh-seinnse ann an Conamara le grunn luchd-turais à Nigeria. Ma ghabhas tu mo leisgeul airson car-fhacal, tha e milis! Bidh thu a’ sireadh nan clàraidhean aig na cluicheadairean eile air a’ chlàr seo, gu h-àraidh Les Griotes, còignear bhoireannaich a bhios a’ seinn cho math ri càil fon ghrèin.

Tha ìomhaighean-uisge a’ srùthadh tron chlàr seo – tobraichean, màthraichean-uisge, aibhnichean, easan (gu dearbh, The Little Cascade a’ faighinn ath-nuadhachadh le pìob uileann, tromb, rap Gàidhlig agus seinn Afraganach), lochan, is cuantan. Mura robh a’ Ghàidhlig againn aig teis-mheadhan a’ ghnothaich, bhiodh mòran bhuadhan ri fhaotainn às The Source fhathast, agus tha The Source na sheasamh mar a’ chiad lùib ann an cuairt-uisge a bhios a’ toirt fada mus ruig i a’ mhuir a-rithist.

Na Afroceiltich le Tom Oldham

Na Afroceiltich le Tom Oldham

Bidh The Source ga fhoillseachadh air ECC Records 29mh An Giblean.

LARACH-LIN AFROCELTS

FacebookTwitterGoogle+Roinn

Posted in afro celt sound system, afroceiltich, Cànan & Cultar, Ceòl, Griogair, griogair labhruidh | Comments Off on Afro Celt Sound System|The Source

Cadalaiche na Cuimrigh? #Gàidhlig

Seo an dàrna post agam airson Là na Gàidhlig 2016!

Anns a’ phost mu dheireadh agam, bha mi a-mach air moladh a  nochd bho chionn goirid gum bu chòir trèana-caidil no cadalaiche (sleeper) a bhith ann eadar Dùn Èideann agus Gallaibh. Gur math a thèid leis an iomairt chudromaich seo, a bheireadh deagh bhuaidh air Inbhir Nis, Gallaibh agus Arcaibh.

14222061139_958b712601_z

Stèisean Casnewydd, a’ Chuimrigh

Bhon uair sin, tha mi air smaoineachadh air seirbheis cadalaiche eile a bhiodh air leth feumail.  Seo trèana eadar taobh tuath is taobh deas na Cuimrigh, bho Chaergybi /Holyhead gu Caerdydd/Cardiff  agus Abertawe/Swansea agus fiù’s nas fhaide an iar gu Caerfyrddin/Carmarthen.

Carson a tha seo cho cudromach?

Bhiodh e na chuideachadh le aonachadh na dùthcha.

Aig an àm seo, chan eil ceanglaichean rèile math ann eadar taobh deas is taobh tuath na Cuimrigh. Tha prìomh loidhnichean na Cuimrigh uile a’ dol bho iar gu ear, suidheachadh a tha a’ fàgail gu bheil ceanglaichean rèile nas fheàrr eadar a’ Chuimrigh is Sasainn na th’ ann eadar taobh tuath is taobh deas na dùthcha fhèin.

Tha iomairt ann gus an rathad-iarainn bhon thuath gu deas ath-fhosgladh. Seo an loidhne eadar Caerfyrddin/Carmarthen agus Bangor (taobh Llanbedr Pont Steffan/Lampeter, Aberystwyth agus Caernarfon)  a chaidh dhùnadh leis an Dr Olc Beeching (tuiteam gun èirigh air agus leac air a bheul). Tha barrachd fiosrachaidh ri fhaighinn air làrach-lìn Traws Link Cymru.

14385589166_7d40bb0873_z

Stèisean Bae Caerdydd (Bàgh Caerdydd) – alight here for Seanadh Nàiseanta na Cuimrigh

Gus an tachair seo, ge-tà, tha aig daoine ri siubhail fada dhan ear agus a-staigh gu Sasainn airson a dhol eadar tuath is deas. Tha Seanadh na Cuimrigh air trèana luath a chur air dòigh eadar Caergybi agus Caerdydd ach tha e a’ toirt barrachd air 4 uairean a thìde aig an àm seo.

Tha an trèana seo a’ falbh mu 5.30 sa mhadainn agus a’ ruighinn Caerdydd aig mu 10m. ‘S e àm gu math gu math tràth airson falbh air a’ mhadainn a tha sin agus chanainn gum biodh e feumail nam biodh cadalaiche ann a bhiodh a’ fàgail an oidhche roimhe. Dh’fhaodadh e stad ann an Cair/Chester agus Crewe cuideachd air an t-slighe gu deas.

Ma thu airson a dhol eadar Caergybi agus Caerfyrddin, bheir e 7 uairean a thìde. Chan fhulang mòran dhaoine turas cho fada sin air trèana ach mas e is gu bheil thu nad chadal, chan eil e gu diofar ma tha an trèana a’ dol air slighe fada gun chiall!

Alasdair


Posted in a' Chuimrigh, Caledonian Sleeper, Cymru, rathaidean-iarainn, sleeper, Traws Link Cymru, Wales, Wales and Borders | Comments Off on Cadalaiche na Cuimrigh? #Gàidhlig

Trèana-caidil gu Gallaibh? #Gàidhlig #Gallaibh

Là na Gàidhlig sona a h-uile duine!

Bha mi a’ coimhead air a’ Chaledonian Sleeper an seo bho chionn goirid. ‘S e seo an trèana-caidil no sleeper eadar Alba is Lunnainn. Sia latha san t-seachdain bidh trèanaichean a’ falbh à Glaschu, Dùn Èideann, Obar Dheathain, Inbhir Nis agus an Gearasdan airson Lunnainn Euston.

25958448592_c0ce00a926

An trèana-caidil, Glaschu Mheadhain

Bidh na trèanaichean às a’ cheann a tuath a’ coinneachadh ann an Dùn Èideann tràth tràth sa mhadainn agus a’ falbh gu deas mar aon trèana – Trèana-caidil na Gàidhealtachd (the Highland Sleeper) agus bi na trèanaichean à Glaschu is Dùn Èideann a’ coinneachadh ann an Caisteal Tarrais (Carstairs – CRS) agus a’ dol gu deas mar Trèana-caidil na Galldachd (the Lowland Sleeper).

A bharrachd air a’ Chaledonian Sleeper, chan eil ach aon trèana-caidil eile anns an Rioghachd Aonaichte. Seo an Night Riviera eadar Lunnainn Paddington agus Penzance anns a’ Chòrn.

Chan ann mar seo a bha cùisean riamh, ge-tà. Ann an làithean BR, bha gu leòr trèanaichean-caidil ann. Agus bha trèanaichean àbhaisteach gu leòr ann às dèidh meadhan-oidhche cuideachd ach ‘s e cuspair airson latha eile a tha sin.

Seo cuid de na trèanaichean-oidhche a bha a’ ruith anns na 70an ach nach eil a’ ruith tuilleadh:

  • Lunnainn – An t-Sròn Reamhar (taobh Dùn Phris agus Inbhir Àir)
  • Lunnainn – Caisteal Nuadh
  • Lunnainn – Aberdaugleddau (Milford Haven)
  • Lunnainn – Barrow in Furness
  • Lunnainn – Manchester/Liverpool
  • Nottingham – Glaschu taobh Derby, Sheffield, Rotherham, Leeds, an Settle & Carlisle, Dun Phris & Cill Mhearnaig.
  • Plymouth – Dùn Èideann / Glaschu

Bha trèana-caidil ann eadar Glaschu agus Inbhir Nis uair cuideachd. Bhiodh sin gu math feumail a-nis, chanainn. Shabhladh e an dà chuid tìde is airgead don luchd-siubhail.

Bidh mi a’ dol gu Inbhir Nis gu math tric le m’obair agus tha e daonnan a’ cur orm nach eil a’ chiad trèana bho Ghlaschu /Dùn Èideann a-staigh gu 10.30. Chan eil seo math gu leòr. Smaoinich – am biodh daoine toilichte mur a robh a’ chiad trèana eadar Glaschu is Lunnainn a-staigh gu 10.30?

19070853246_d0b3b127ae_z

Stèisean Inbhir Theòrsa

Gu tric cuideachd, bidh agam ri dhol eadar Glaschu is Inbhir Nis agus air ais ann an latha. Sin seachd uairean a thìde air trèana ann an latha, a bhith a’ dùsgadh tràth, agus mar as trice ann an cabhag mhòr gus an trèana dhachaigh a ghlacadh. Nan robh trèana-oidhche ann, b’ urrainn dhomh a bhith ann an Inbhir Nis airson 9m agus deiseil airson coinneamh no b’ urrainn dhomh oidhche a chur seachad sa bhaile mus faighinn an trèana gu deas.

Dh’fhaodte gun tachair seo. Tha moladh ann a-nis gun tèid trèana-caidil a chur air dòigh eadar a’ Ghàidhealtachd is meadhan na h-Alba. A rèir aithris anns an John O’Groat Journal, tha HITRANS a’ moladh gum bu chòir trèana-caidil a bhith ann eadar Dùn Èideann is Gallaibh. ‘S e fìor dheagh bheachd a tha seo nam bheachd.

Ma gheibh thu a’ chiad trèana bho Ghlaschu gu Inbhir Nis, ruigidh tu am baile aig 10.27. Ma gheibh thu a’ chiad trèana eadar Glaschu is Inbhir Theòrsa, ruigidh tu am baile aig 14.24 agus mairidh an turas còrr is 7 uairean a thìde. Mar a tha e cuideachd, tha an trèana a’ toirt nas fhaide na an càr. Bheir an trèana co-dhiù uair gu lèir barrachd na an rathad.

Tha trioblaidean air a bhith aig loidhne a’ chinn a tuath le cunbhalachd bho chionn goirid le tòrr de na trèanaichean fada air dheireadh no air an cur dheth a chionn ‘s nach eil trac dùbailte is lùban seachnaidh gu leòr ann eadar Inbhir Ùige/Inbhir Theòrsa agus Inbhir Nis. Tha àireamhan an luchd-cleachdaidh air an loidhne a’ tuiteam mar thoradh air seo – ged a tha a h-uile rathad-iarainn ann an Alba a’ fàs.

5848726648_aee5132d9a

 

Ann an suidheachadh mar seo, bhiodh trèana-caidil fìor mhath. B’ urrainn dhut dhol dhan leabhaidh ann an Dùn Èideann agus dùsgadh air a’ Ghàidhealtachd. Leis a’ chlàr-ama cheart, dh’fhaodadh an trèana a bhith ann an Inbhir Nis aig àm ciallach agus a bhith ann an Gallaibh aig 10 no 11am.  Nan gabhadh sin a dhèanamh, bhiodh e gu math feumail airson Inbhir Nis is Inbhir Pheofharain a bharrachd air Inbhir Ùige is Inbhir Theòrsa.

Alasdair

staran@tesco.net


Posted in A' Chòrn, a' Ghàidhealtachd, Caithness, Caledonian Sleeper, Gallabh, HITRANS, Inbhir Nis, Inbhir Theòrsa, Inbhir Uige, Inverness, rathaidean-iarainn, sleeper, Thurso, trèanaichean, Wick | Comments Off on Trèana-caidil gu Gallaibh? #Gàidhlig #Gallaibh

Ficsean sreathach


Tha mi air a bhith a’ cnuasachadh air ficsean sreathach mòran o chionn greis, agus mar thurchairt, dh’fhoillsich Nerdwriter a’ bhideo gu h-àrd beagan làithean air ais a-mach air an dearbh chuspair. Is toil leam na th’ aige ri ràdh mun chothrom a bheir ficsean sreathach dhan sgrìobhadair sgeulachdan mòran nas motha a chruthachadh, le grunn mòr charactaran nan lùib agus iomadh fo-sgeulachd fighte nam broinn.’S e rud glè tharraingeach a tha sin dhomh. Sin an seòrsa sgeulachd fhicsean-saidheans is fheàrr leam leughadh agus bu toil leam gu mòr a leithid a sgrìobhadh mi fhìn. Tha e a’ toirt orm smaoineachadh…


Posted in Ficsean-saidheans | Comments Off on Ficsean sreathach